De stille og ensomme beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder kan være svære at opspore og hjælpe. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
De stille og ensomme beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder kan være svære at opspore og hjælpe. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
06.08.2021 kl. 12.37

Sociale viceværter opdager beboere i psykiske vanskeligheder

Der er et udækket behov for indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i de almene boligområder. Ejendomsfunktionærer og sociale viceværter kan i kraft af deres arbejde i almene boligområder spille en afgørende rolle i at opspore og hjælpe beboere med psykiske vanskeligheder, viser to nye rapporter fra VIVE.

I almene boligområder er der en overvægt af borgere med psykiske vanskeligheder i forhold til andre boligområder. Samtidig er der et behov for et opspore de stille eksistenser, der går under radaren og først bliver opdaget, når det går galt.

– Samstemmende hører vi fra kommuner og almene boligforeninger, at der er et stort behov for opsporing. Det er især i forhold til de beboere, der ikke larmer. De isolerede og ensomme er et stort problem. Dem opdager man måske først, når lejligheden er vokset til, og det begynder at lugte, siger ph.d. i sociologi Gunvor Christensen, og projektchef i VIVE.

VIVE har netop udgivet to rapporter, der afdækker, hvilken rolle sociale indsatser, som blandt andet ansættelsen af sociale viceværter, spiller i de almene boligområder, og hvor stort behovet er for tidlig opsporing.

Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE afdække, hvilke eksisterende indsatser i de almene boligområder, der kan opspore og hjælpe beboere med psykiske vanskeligheder.

LÆS OGSÅ Lydproblemer gør nyt familiehus ubrugeligt

Afdækningen identificerer syv eksisterende indsatser målrettet beboere med psykiske vanskeligheder. Særligt to typer af indsatser viser gode resultater. Det drejer sig om beredskabsindsatser og indsatser med sociale viceværter.

I beredskabsindsatser bliver boligområdets ejendomsfunktionærer uddannet i at spotte tegn på psykisk mistrivsel blandt beboerne samt oplyse om dette til de fagprofessionelle aktører, der kan hjælpe beboerne.

– Det har betydning, når ejendomsfunktionærene i Brøndby Strand blandt andet er trænet i at se tegnene, når der for eksempel hænger julepynt året rundt. En ejendomsfunktionær er i nærkontakt med beboerne. De skal måske ind i lejligheden og skifte en vandhane og kan på den måde få en fornemmelse af, hvordan det står til. Dermed kan de opdage og skabe kontakt til beboere med psykiske vanskeligheder, der holder sig for sig selv, siger Gunvor Christensen.

De sociale viceværter fungerer som brobyggere mellem beboerne i området og velfærdssystemet. De er ansat til at opsøge udsatte beboere i boligområdet for at tilbyde rådgivning og støtte og har derfor deres daglige gang i boligområdet.

LÆS OGSÅ Børn får det bedre, når mor og far kommer i job
FOR ABONNENTER

– Nærhed er afgørende i indsatser målrettet beboere med psykiske vanskeligheder. Beboerne er trygge og kender deres boligområde, og når de mødes af en indsats i nærområdet, bliver transport til tilbud langt væk ikke en barriere for at benytte tilbuddet. Derfor giver det god mening at inddrage boligområdernes ejendomsfunktionærer i det opsøgende arbejde eller tilsvarende knytte sociale viceværter til bestemte boligområder. De har i kraft af deres arbejde i boligområdet nemmere ved at opsøge beboere og skabe trygge relationer og har derfor en god mulighed for at opspore eventuelle psykiske vanskeligheder hos beboerne, siger Gunvor Christensen, projektchef i VIVE.

Det er en særdeles blandet gruppe beboere, der ifølge professionelle aktører i boligorganisationer og kommuner har psykiske vanskeligheder. Der er stor forskel i både beboernes baggrund og på deres vanskeligheders kompleksitet. Dog påkalder særligt to beboergrupper sig opmærksomhed blandt undersøgelsens adspurgte professionelle. Det drejer sig om de ensomme og isolerede samt beboere med etnisk minoritetsbaggrund.

– De to beboergrupper er kendetegnet ved, at de er svære at opspore, og de kan have massive psykiske vanskeligheder. Beboerne ’larmer’ ikke, holder sig ofte for sig selv og deltager ikke i boligområdets aktiviteter på fællesarealerne. De er således enormt svære at finde frem til, siger Gunvor Christensen.

– Der er også en oplevelse af, at der er beboere med baggrund i etniske minoriteter, der har et behov, der ikke bliver opdaget. De går måske rundt med PTSD, der ikke er behandlet. Det handler i det hele taget om opsporing og relationer til mennesker med psykiske vanskeligheder, siger Gunvor Christensen.

LÆS OGSÅ Efter ulovlig instruks: Sagsbehandlere skriver brev til politikere om presset arbejdsmiljø

Afdækningen bygger på 39 interview fordelt på 23 interview med boligsociale projektledere eller medarbejdere, 7 interview med kommunale opsøgende medarbejdere, 2 interview med sundhedsplejersker og 7 interview med øvrige aktører, for eksempel koordinatorer i frivillige foreninger og udlejningsmedarbejdere i almene boligorganisationer.

Øget behov for opsporing

Stort set samtlige af de 39 professionelle, vi har interviewet i afdækningen, vurderer, at der er beboere med psykiske vanskeligheder, der ikke er opsporet, ikke modtager en indsats eller har afsluttet behandling, og som stadig har psykiske vanskeligheder. På baggrund af afdækningen er det vanskeligt at vurdere omfanget af beboere, som de professionelle vurderer til at have et udækket behov for indsatser.

På tværs af de interviewede professionelle er vurderingen, at beboere med psykiske vanskeligheder udgør en særdeles heterogen gruppe med stor spredning i vanskeligheder – fra lettere til meget behandlingskrævende vanskeligheder. På nær psykiatrisygeplejersker er de professionelle usikre på, hvilke diagnoser der mere specifikt ligger bag vanskelighederne. tkn@kl.dk

Se de to rapporter her:

LÆS OGSÅ Ombudsmanden: Kommune begik alvorlige fejl i sager om anbragte børn

Indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder (vive.dk)

Indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder (vive.dk)

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sociale viceværter opdager beboere i psykiske vanskeligheder Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger