Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
12.04.2021 kl. 11.08

Ny undersøgelse: Stor forskel på sagsbehandlere og borgeres opfattelse af den kommunale sagsbehandling

Mens både ledere og sagsbehandlere på handicapområdet i kommunerne oplever, at borgerne får den hjælp, de har ret til, så har borgerne en anden opfattelse. Det viser en undersøgelse foretaget af VIVE for Det Centrale Handicapråd.

Borgerne oplever i mindre grad, at de på handicapområdet får den hjælp, de har ret til, at de ikke i synderlig grad har indflydelse på sagsbehandlingen, og at sagsbehandlingen i mindre grad tager hensyn til deres individuelle behov. Det er i store træk resultatet af en større undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har foretaget for Det Centrale Handicapråd. Handicaprådet er et uafhængigt råd nedsat af Social- og indenrigsministeriet.

Undersøgelsen viser, at borgerne giver de tre ovenstående områder en score på mellem 1,4 og 1,7 ud af 3. Samtidig giver ledere og medarbejdere i den kommunale sagsbehandling de tre områder en score på mellem 2,3 og 2,8. Sagsbehandlerne og især lederne har altså et mere positivt syn på sagsbehandlingen, end borgerne selv har.

Formand for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled, mener, at undersøgelsen viser, at der er "tillidsproblemer" mellem borgere og kommuner.

– Spørgeskemaundersøgelsen fastslår på ny, at der fortsat er store tillidsproblemer mellem borgere med handicap og kommunale sagsbehandlere, idet der generelt er manglende tillid til, at borgeren får den hjælp, som han eller hun har ret til, og at den samtidig er tilpasset individuelle behov. Hertil kommer den kvalitative interviewundersøgelse, som bekræfter, hvad vi havde en stærk mistanke om, nemlig at borgere med handicap har vidt forskellige oplevelser af sagsbehandlingens niveau, siger Liselotte Hyveled og fortsætter:

LÆS OGSÅ Minister bekymret over mange fejl i socialsager

– Nogle af borgerne giver i undersøgelen udtryk for, at de oplever kontakten til kommunen som en årelang kamp for at få den hjælp, de selv eller deres pårørende har behov for, mens andre borgere har oplevet sagsbehandleren og kommunen som en støtte, da deres liv brød sammen. Og jeg synes egentligt, at det giver grobund for politisk refleksion – for vil vi virkelig acceptere et samfund, hvor oplevelserne af sagsbehandlingen er så forskellig fra borger til borger, og hvor borgerne reelt ikke har tillid til, at de kan få den hjælp, som de både har behov for eller ret til?

VIVEs undersøgelse kommer som en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2015, som Advice foretog for Det Centrale Handicapråd. Undersøgelsen fra 2015, der dog ikke er direkte sammenlignelig med den nye undersøgelse, pegede på nogle af de samme tendenser i forskellige opfattelser af kvaliteten af den kommunale service. I 2015 som nu findes den største forskel i opfattelse af sagsbehandling i forhold til, om der bliver taget hensyn til borgerens individuelle behov.

– Undersøgelsen bekræfter, hvad der allerede er bred enighed om, nemlig at en tillidsfuld og inddragende relation mellem kommunerne og borgere med handicap er afgørende for en god sagsbehandling. Alligevel er der fortsat udfordringer i forhold til at skræddersy rådgivning ud fra borgerens individuelle behov, at kommunikere klart om sagens udvikling og afgørelser samt at anvende ekspertviden, når der er behov for det. De forhold kræver øjeblikkelig opmærksomhed og handling, siger Handicaprådet formand, Liselotte Hyveled.

Hele undersøgelsen kan findes på Det Centrale Handicapråds hjemmeside. jki@kl.dk

LÆS OGSÅ Digitalisering booster fagligheden
FOR ABONNENTER

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny undersøgelse: Stor forskel på sagsbehandlere og borgeres opfattelse af den kommunale sagsbehandling Felter med * skal udfyldes
 
Af: JørgenLøvkvist
Den 12.04.2021 kl. 17:09

Sagsbehandlere og borgeres uenighed om kvaliteten af kommunens service.

svar på: Ny undersøgelse: Stor forskel på sagsbehandlere og borgeres opfattelse af den kommunale sagsbehandling

Kommuners service for deres borgere er markant blevet forringet i de sidste 20 år , dette skyldes bl.a ,at kommunerne har skilt sig af med deres mangeårige socialrådgivere der var blevet for dyre for kommunen i deres arbejde for at hjælpe danske borgere.
Kommunerne ansatte i stedet socialformidlere med en langt ringere uddannelse og dermed en lavere udgift.
Dette har været til stor glæde for kulturberigere der jo hver dag vælter ind i landet , disse kulturberigere er jo til stor glæde for venstrefløjen i dansk politik ( stemmekvæg ).

Med venlig Hilsen
Jørgen Løvkvist
Etnisk Dansker født i Danmark i 1946 af danske forældre.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger