Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
30.09.2020 kl. 09.29

KL vil have mere ledelse og mere brugerinddragelse i ældreplejen

KL er klar med syv forslag, der skal styrke ældreplejen. Blandt andet foreslår KL, at det gøres obligatorisk at oprette plejehjemsbestyrelser, hvor brugere og pårørende får plads.

Flere sager om forråelse i ældreplejen har katapulteret det allerede højt prioriterede område længere op på den nationale dagsorden. Senest da en video fra et plejehjem i Helsingør viste en ansat, der talte voldsomt grimt til en dement beboer.

Med det bagtæppe og med den generelle tendens med et stigende antal ældre som kontekst tager KL i dag syv konkrete forslag, der skal forbedre ældreplejen i Danmark, med på Ældretopmøde 2020.

KL peger på, at godt nok bliver de ældre generelt mere sunde og mere aktive, men der er også flere og flere ældre med kroniske sygdomme. Og den situation stiller nye krav til ældreplejen, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

– Vi kan ikke fortsætte med at gøre, som vi hidtil har gjort. Vi er nødt til at finde nye veje, som ruster vores ældrepleje til at imødekomme de udfordringer, vi står over for, så vi sikrer vores ældre en god og værdig ældrepleje, siger han.

LÆS OGSÅ Seniorbofællesskab på vej i Furesø Kommune

Blandt de syv initiativer er blandt andet et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og personer fra lokalområdet er repræsenteret. Her skal de kunne påvirke hverdagen på plejehjemmene.

KL foreslår også, at der bliver afsat flere penge til at styrke ledelsen på plejehjemmene. Konkret betyder det, at KL gerne vil have penge til at ansætte flere ledere og til at efteruddanne ledere, ligesom KL efterspørger løsninger til at sikre, at medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, som i eksemplet fra Helsingør, ikke igen kan få arbejde i ældreplejen.

– Vi har et fælles ansvar for at få skabt de rammer, som gør, at den enkelte borger bliver mødt med nærvær og den omsorg, som han eller hun har brug for. Det er altafgørende, og jeg er glad for, at vi nu tager hul på diskussionerne om de langsigtede prioriteringer og løsninger, siger Jacob Bundsgaard om Ældretopmødet, der er arrangeret af Sundhedsministeriet, FOA, Ældre Sagen og KL.

Ældretopmøde 2020 finder sted digitalt onsdag og torsdag.

LÆS OGSÅ Dialog giver ældre bedre tilsyn
FOR ABONNENTER

Hele udspillet kan findes på KL’s hjemmeside. jki@kl.dk

 

 

De syv forslag

1. Større fokus på rekruttering og kommunernes komplekse uddannelsesopgave

KL foreslår, at der fra nationalt hold afsættes permanente midler til at styrke praktikdelen af SOSU-uddannelserne, så frafaldet at elever kan nedbringes. Derudover foreslår KL, at der etableres korte, erhvervsrettede kurser, der gør det muligt for andre faggrupper at blive omskolet til et job i ældreplejen.

2. Et styrket, sundhedsfagligt fokus i ældreplejen

KL foreslår, at der udbydes praksisnær uddannelse om demens, psykiatri mv. til alle relevante medarbejdere i ældreplejen for at sikre de rette sundhedsfaglige kompetencer til at varetage plejen af borgere med demenssygdom.

3. Styrket bruger- og pårørendeinddragelse med nye, obligatoriske bestyrelser

KL foreslår, at der indføres obligatoriske plejehjemsbestyrelser, som inddrages i – og får indflydelse på – hverdagen på plejehjemmet. Medlemmerne af bestyrelsen kan være pårørende, brugere og lokale ressourcepersoner.

KL foreslår desuden, at der ved behov tilbydes supervision og faglig rådgivning med henblik på at sikre et godt pårørendesamarbejde.

4. Ledelsen skal tættere på kerneopgaven og rammerne skal styrkes

KL foreslår, at der fra nationalt hold afsættes midler til at styrke den faglige ledelse i ældreplejen. Midlerne skal bruges til at ansætte flere ledere lokalt på plejehjemmene og i hjemmeplejen, samt til videre- og efteruddannelse af lederne. Samtidig bør der laves konkrete løsninger, som sikrer, at de få medarbejdere, som svigter deres ansvar, ikke kan få job i plejesektoren igen.

5. Sparring og refleksion i hverdagen

KL foreslår, at de mange gode faglige metoder, som anvendes i ældreplejen (”I Sikre Hænder”, BPSD, supervision mv.) udbredes langt mere systematisk, så der skabes en lærende kultur i ældreplejen med fokus på sparring og refleksion.

6. Tættere samarbejde mellem visitationen og medarbejderne i plejen

KL foreslår, at samarbejdet mellem visitationen og driften tænkes tættere sammen til gavn for borgeren.

7. En ny, forenklet tilsynsmodel

KL foreslår, at det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet, der begge føres af Styrelsen for Patientsikkerhed, lægges sammen til ét tilsyn. Samtidig skal det nye tilsyn have et stærkere fokus på læring og faglig refleksion.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Udspil: KL vil have mere ledelse og mere brugerinddragelse i ældreplejen Felter med * skal udfyldes
 
Af: Steen Kabel
Konsulentfirmaet steenkabel
Den 30.09.2020 kl. 15:43

Hvor er den socialfaglige indsats

svar på: Udspil: KL vil have mere ledelse og mere brugerinddragelse i ældreplejen

Jeg må sige, at jeg er noget rystet over at se oplægget fra KL til en endnu bedre ældrepleje. Jeg er helt enig i, at der er et stort behov for at styrke indsatsen på det sundhedsfaglige område i ældreplejen. Men KL har enten fuldstændig glemt eller ikke været vidende om, at der er et lige så stort behov for at styrke den socialfaglige indsats i ældreplejen. Det gælder ikke mindst på demensområdet, hvor plejecentre rundt om i landet i adskillige år har arbejdet og fortsat arbejder med at implementere den personcentrede omsorg og socialpædagogiske metoder i arbejdet med ældre og mennesker med demens. En udvikling der i høj grad bliver understøttet af den nationale demenshandlingsplan, som Folketinget vedtog i 2016.

Så når I snakker om, at der skal være praksisnær kompetenceudvikling - så er det i lige så høj grad kompetencer i de socialfaglige tilgange og metoder, der er behov for, som det er de sundhedsfaglige kompetencer. Disse tre elementer komplementerer og understøtter nemlig hinanden i en helhedsorienteret tilgang, som tager udgangspunkt i borgernes og deres pårørendes behov - og ikke i professioner og uddannelsesmæssige baggrunde.

Så jeg vil I høj grad opfordre KL til at inddrage dette helhedsorienterede perspektiv i det videre arbejde med at skabe en endnu bedre ældre pleje i Danmark. Det er nemlig nødvendigt, hvis de skal komme i mål med det.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger