Jacob Bundsgaard (S) og Stephanie Lose (V) har givet håndslag på et fælles udspil til en ny plan for sundhedsvæsenet. Foto: Danske Regioner
Jacob Bundsgaard (S) og Stephanie Lose (V) har givet håndslag på et fælles udspil til en ny plan for sundhedsvæsenet. Foto: Danske Regioner
23.09.2020 kl. 07.00

KL og Danske Regioner i nyt fælles sundhedsudspil

KL og Danske Regioner begraver stridsøksen og kommer med fælles vision for fremtidens sundhedsvæsen. 21 fælles samarbejder med både politisk og faglig dialog er hjørnestenen.

De to organisationer er ofte blevet opfordret til, at de i stedet for at komme med hvert deres bud på fremtidens sundhedsvæsen burde begrave stridsøksen og komme med et fælles udspil. Nu er der lyttet til kritikken, og i dag præsenterer KL og Danske Regioner sammen 12 pejlemærker for en kommende plan for det samlede sundhedsvæsen.

– Når vi ser ind i fremtidens sundhedsvæsen, så ser vi de samme udfordringer og langt hen ad vejen mange af de samme løsninger, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Hjørnestenen i den fælles vision er, at der skal etableres 21 samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hvert af de nuværende akuthospitaler. De 21 samarbejder skal både have et politisk lag og et tæt fagligt samarbejde.

– Vi har brug for et stærkere samarbejde på tværs af sektorerne, så borgerne oplever et sundhedsvæsen, der taler og agerer i samme takt. Derfor er det vigtigt, at de lokale sundhedssamarbejder både er politisk forankrede og har et stærkt fagligt lag, så der er beslutningskraft såvel som en høj faglighed, siger Jacob Bundsgaard (S).

LÆS OGSÅ Kommuner er klar med gratis mundbind til studerende

Parterne skal dog ikke kunne disponere over hinandens økonomi, sådan som det tidligere har været drøftet i forbindelse med Lars Løkke Rasmussens oplæg til en sundhedsreform i 2019. Til gengæld lægger parterne vægt på, at der skal følge den nødvendige nationale finansiering med.

– Borgerne skal møde et sundhedsvæsen med større ensartethed og den rette kapacitet til opgaverne. Alt det kommer ikke gratis. Derfor er det nødvendigt, at der følger en national finansiering med en sundhedsaftale, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Fælles fodslag

De to organisationer peger på, at Danmark går ind i en fremtid med flere ældre og flere, som lever med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Parterne foreslår derfor, at der laves en plan, der beskriver fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet.

Med de voksende udfordringer står sundhedsvæsenet samtidig overfor en enorm rekrutteringsopgave. Manglen på hænder kræver nytænkning af sundhedsvæsenet, og derfor er der brug for, at regeringen kommer i gang med forhandlingerne om en sundhedsaftale, lyder det fra KL og Danske Regioner.

LÆS OGSÅ Gladsaxe har succes med gratis HPV-vaccination i skoletiden

– I lyset af coronakrisen i foråret var det helt naturligt, at arbejdet med en sundhedsaftale blev sat på pause. Men selv om vi på ingen måde er igennem krisen, så er tiden kommet til at få afklaret retningen for fremtidens sundhedsvæsen, siger Jacob Bundsgaard.

Begge organisationer melder sig klar til at tage fat på arbejdet med en ny plan for sundhedsvæsenet.

– De her 12 fælles pejlemærker viser, at der er rigtig mange steder, hvor vi er enige. Det fælles fodslag bør regeringen omsætte til en sundhedsplan, der kan løfte sundhedsvæsenet i en god retning til gavn for borgerne, siger Stephanie Lose. gij@kl.dk 

 

LÆS OGSÅ Kontorfolk tester sosu-assistenter i Horsens

12 fælles pejlemærker

1) Der etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver af de 21 akuthospitaler.

2) Sundhedssamarbejder skal koordinere patientforløbet for de borgere, der har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge.

3) Det skal blandt andet ske gennem implementering af nationale aftaler.

4) Psykiatrien forventes at indgå i arbejdet med den kommende 10-årsplan.

5) Sundhedssamarbejderne skal sikre koordinering, når ændringer i sygehusets opgavevaretagelse har væsentlige konsekvenser for kommunernes opgaver eller økonomi.

6) Parterne skal ikke kunne disponere over hinandens økonomi.

7) En plan skal beskrive fremtidens behandling for de store kronikergrupper. Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg og træning.

8) De gode erfaringer med samarbejde udbredes, herunder specialiseret hjerterehabilitering og IV-behandling.

9) Det kommunale akutområde udvikles. Det skal være muligt at anvende videoløsninger i samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og akutfunktionerne.

10) Det lægelige behandlingsansvar for de sundhedsfaglige opgaver, som kommunerne varetager, ligger fortsat i regionerne.

11) Krav om styrket faglighed, øget kapacitet og mere ensartethed i kommunerne ledsages af den nødvendige, nationale finansiering.

12) Fælles data skal understøtte samarbejdet om de tværsektorielle patientforløb.

Emneord
Sundhed

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL og Danske Regioner i nyt fælles sundhedsudspil Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger