Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
04.09.2020 kl. 12.30

Kommunale medarbejdere i risikogruppen har fortsat har ret til fravær med løn

KL og Forhandlingsfællesskabet har forlænget aftalen for medarbejdere med øget risiko ved smitte med corona.

I går torsdag den 3. september blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om at forlænge aftalen om, at kommunale medarbejdere har ret til fravær med løn, såfremt de selv er i øget risiko eller har pårørende i øget risiko for smitte med COVID-19.

Parterne er enige om, at alle muligheder bør afsøges i forhold til at få medarbejderne tilbage til arbejde i kommunen.

Det er en forlængelse af den aftale KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 26. juni 2020 om at medarbejdere i risikogruppen var omfattet af ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens § 58b og § 58c.

Der er et lavt smitteniveau i Danmark. I lyset heraf er KL og Forhandlingsfællesskabet enige om, at det fortsat skal være en fælles målsætning for kommuner og faglige organisationer, at medarbejdere i øget risiko i videst muligt omfang kan komme i arbejde.

LÆS OGSÅ Stor aftale skal sikre mandskab til kritiske funktioner i kommunerne

Alle muligheder bør afsøges, herunder andre arbejdsopgaver, evt. af midlertidig karakter, som kan muliggøre, at medarbejderne, med respekt for deres personlige situation, kan komme tilbage til arbejde i kommunen. KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at god dialog er afgørende for et succesfuldt forløb.

Kommunen står i den forbindelse for fornøden instruktion og stiller nødvendige værnemidler til rådighed til den konkrete opgavevaretagelse.

Aftale forlænget i folketinget

Det er en del af grundlaget for aftalen, at Regeringen og et flertal i Folketinget den 26. august 2020 blev enige om at forlænge den midlertidige ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for personer i øget risiko og pårørende i øget risiko, som ikke har mulighed for at varetage deres normale arbejde. Aftalepartierne er enige om, at sygedagpengeretten forlænges frem til den 31. december 2020.

Det giver private og offentlige arbejdsgivere midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Tilsvarende får lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen. Ordningen omfattede også pårørende til personer i øget risiko ved smitte med covid-19. tkn@kl.dk 

LÆS OGSÅ Kommune til ansatte: Undgå kram og håndtryk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunale medarbejdere i risikogruppen har fortsat har ret til fravær med løn Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger