Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
23.10.2020 kl. 11.30

Borgerrådgivere kan forbedre retssikkerheden for svage borgere

Borgernes retssikkerhed i kommunerne er udfordret, mener den juridiske tænketank Justitia. I en ny analyse fremhæver Justitia, at en borgerrådgiver kan hæve niveauet for retssikkerhed for ressourcesvage borgere og bør være obligatorisk i alle kommuner.

En analyse fra tænketanken Justitia viser, at borgerrådgiverne som en slags kommunale ombudsmænd kan spille en stor rolle i at hæve retssikkerhedsniveauet, især for ressourcesvage borgere.

Justitias nye socialretlige ”Retssikkerhedskort” over Danmark viser samtidig, hvor behovet for retssikkerhedsmæssige forbedringer er størst, og hvor det er særligt vanskeligt for borgerne at få gratis juridiskhjælp til deres sager med kommunen.

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, mener, at der er tegn på, at retssikkerheden i kommunerne reelt er meget udfordret.

– Sagerne på det socialretlige område har alarmerende høje omgørelsesprocenter, og undersøgelser af sager, som borgerne ikke har klaget over, vidner også om en alt for ringe retssikkerhed. Som socialminister Astrid Krag har formuleret det, så er der bekymrende sprækker i den tillid, som skal være velfærdssamfundets fundament, siger vicedirektøren.

LÆS OGSÅ Aalborg får pris for socialøkonomisk arbejde

Justitias analyse peger på, at borgerrådgiverne kan spille en stor rolle som tillidsopbyggende mellemmænd mellem borger og kommune, fordi de både kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, samtidig med at de kan forebygge fejl og mangler ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. De fungerer dermed som en slags olie i kommunens tandhjul, der får hele maskinen til at løbe nemmere rundt.

– Dermed er borgerrådgivere en meget enkel og billig metode til både at styrke retssikkerheden og borgernes tillid til det kommunale system. Justitias analyse anbefaler, at det bliver obligatorisk for alle kommuner at oprette borgerrådgiverordninger, og at det samtidig sikres, at borgerrådgiverne er uafhængige af den forvaltning, som de skal føre tilsyn med, at borgerrådgiverne tilføres de nødvendige ressourcer, og at borgerrådgivernes opgavemandat er bredt nok til, at de reelt kan se kommunen efter i sømmene,

Oversigt over anbefalinger

1: Borgerrådgiverordningen skal gøres obligatorisk for alle kommuner.

2: Alle borgerrådgivere skal være formelt uafhængige af forvaltningen.

3: Borgerrådgivernes opgavemandater skal præciseres og til en vis grad ensrettes.

4: Borgerrådgiverne skal kunne give ikke-bindende udtalelser om resultatet af forvaltningens afgørelser som led i deres rådgivning af borgerne og deres tilsyn med forvaltningen.

5: Kommunerne skal forpligtes til at sikre tilstrækkelige ressourcer til borgerrådgiverordningen samt til årligt at oplyse, hvor mange årsværk der reelt er brugt til ”klassiske borgerrådgiveropgaver”.

6: Det skal være obligatorisk at fastsætte klare og detaljerede regelsæt for borgerrådgiverordningen.

7: Det skal være et krav, at borgerrådgivernes regelsæt er offentligt tilgængelige.

8: Kommunerne skal give tydelig information om, hvorvidt deres borgerrådgiver er formelt uafhængig af forvaltningen.

9: Kommunerne skal sikre, at borgerrådgiverne besidder de relevante kompetencer for at hæve retssikkerhedsniveauet.

10: Kommunerne skal udbrede kendskabet til borgerrådgiverordningen, herunder ved at give lettilgængelige oplysninger til borgerne om ordningen, og hvordan borgerrådgiveren kan hjælpe.

 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Borgerrådgivere kan forbedre retssikkerheden for svage borgere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger