Lone Kørnøv, professor i miljøvurdering og beslutningsprocesser på Aalborg Universitet er hovedansvarlig for det danskledede projektet. Foto Aalborg Universitet
Lone Kørnøv, professor i miljøvurdering og beslutningsprocesser på Aalborg Universitet er hovedansvarlig for det danskledede projektet. Foto Aalborg Universitet
22.10.2020 kl. 12.30

Nyt initiativ skal gøre miljøvurderinger bedre og meget billigere

Miljøvurderinger af bygge- og anlægsprojekter for hundredevis af millioner årligt samler støv, men indeholder værdifuld viden, som et nyt digitaliseringsprojekt skal aktivere til glæde for borgere og beslutningstagere. Konsortiet bag ser store besparelser og eksportpotentiale.

Fremover vil alle borgere og beslutningstagere kunne se miljøkonsekvenserne ved samfundsmæssige planer såsom bygge- og anlægsprojekter, byudvikling, lokalplaner med mere.

Det skal et bredt konsortium, der er støttet af Innovationsfonden, arbejde for. Parter ser stort potentiale for global eksport af modellen, der kan betyde at Danmark bliver verdens foregangsland for at få FN’s Verdensmål brugt i samfundets beslutninger.

Hvert år udarbejdes 4-500 miljøvurderinger til en pris på omkring 350 millioner kroner, men rapporterne ender med at samle støv, selvom de indeholder værdifuld viden.

Det skal et bredt konsortium bestående af universiteter, konsulentvirksomheder, bygherrer og myndigheder nu ændre ved at digitalisere miljøvurderingerne med henblik på data-genbrug og bedre vurdering af projekters konsekvenser for Verdensmålene.

LÆS OGSÅ Beredskab for oversvømmelser styrket ved at samle data

– Det er første gang i verden, at man i så ambitiøst omfang vil koble miljøvurderinger til FN’s Verdensmål. Det vil gøre det lettere for danskere at se konsekvenser ved bygge- og anlægsprojekter i nærheden, samt for beslutningstagere at træffe kvalificerede beslutninger ud fra Verdensmålene, siger Lone Kørnøv, professor i miljøvurdering og beslutningsprocesser på Aalborg Universitet (AAU), der er hovedansvarlig for det danskledede projekt kaldet DREAMS.

En vej til Verdensmålene

FN og EU-Kommissionen har repræsentanter med i referencegruppen for DREAMS-projektet, og begge har tidligere påpeget at miljøvurderinger er et vigtigt redskab til at opfylde Verdensmålene.

– At opnå bæredygtighed via Verdensmålene er ikke muligt uden at benytte en holistisk tilgang til de klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter. Miljøvurderinger er det redskab, der kan gøre den tilgang praktisk og effektiv, siger Yunae Yi, der er Safeguards Advisor i FN’s klimaprogram, og sidder i referencegruppen for DREAMS.

Hos Danmarks Naturfredningsforening bifalder man initiativet, der løser et problem, som foreningen påpegede, da den sad med i VVM-udvalget for en årrække tilbage: At resultaterne står i lange, fagligt tunge rapporter, som ingen læser igen, når de er blevet brugt én gang.

LÆS OGSÅ Ny platform giver det forkromede overblik over vandmiljøet

– Det er meget positivt, at nogen tager initiativ til at gøre miljødata tilgængelige for flere, og det er også et område vi i mange år har peget på. VVM-undersøgelser offentliggøres i forbindelse med høringer, og betales desuden i flere tilfælde af det offentlige. Derfor er det oplagt, at resultaterne også gøres tilgængelige – ikke bare i en høringsperiode – men generelt fremover til brug for den bredere offentlighed, siger Nina Larsen Saarnak fra Danmarks Naturfredningsforening og tidligere medlem af VVM-udvalget.

30 procent besparelse

Projektet vil reducere det manuelle arbejde med at udarbejde miljøvurderinger og dermed også omkostningerne og tidsperioden. DREAMS vurderer, at en digitalisering og strømlining af viden fra miljøvurderinger kan betyde besparelser på 30 procent, da mange data i forvejen vil være tilgængelige via Danmarks Miljøportal. Og det glæder Energinet.

– Miljødata og feltundersøgelser er dyre, og data vi bruger offentlige midler på at samle ind, vil vi også gerne, at andre kan bruge. Samtidig vil vi også gerne bruge andres data, så vi selv sparer offentlige ressourcer. Hvis DREAMS-projektet ambitioner realiseres, bliver det mere omkostningseffektivt fremover, siger Annebeth Hoffmann, Seniorprojektleder Miljø & Geoscience i Energinet.

For partnerne i projektet kan der være et stort eksportpotentiale ved at sælge konsulentydelser i en international kontekst.

LÆS OGSÅ Håndholdt overvågning af vandstanden

Både COWI og Rambøll er med i DREAMS-projektet, og ifølge projektchef Rasmus Hejlskov Olsen fra Rambøll øjner virksomheden stort potentiale i at eksportere det danske DREAMS-koncept globalt – ikke mindst fordi Rambøll har en global division for miljøvurdering.

– I Danmark betragter vi normalt miljøvurderinger som meget store undersøgelser, men de blegner ofte i forhold til udlandet, hvor de nemt kan være ti gange større. Hvis DREAMS kan strømline og optimere processerne, står vi med en attraktiv eksportmulighed hvor Danmark kan være first-movers, siger Rasmus Hejlskov Olsen, der samtidigt glæder over at kunne samarbejde med forskningsinstitutioner.

Bruger kunstig intelligens

Projektet udnytter nogle af de nyeste digitale teknologier. Ved at bruge kunstig intelligens og avanceret tekstgenkendelse vil projektet opbygge store databaser fra tidligere miljøvurderinger, der vil øge kvaliteten af den fremtidige beslutningsstøtte.

Danmarks Miljøportal bliver platformen, hvor alle kan tilgå dataene fra miljøvurderingerne, der kommer via DREAMS-projektet. Portalen har i forvejen 100.000 direkte brugere, samt en million indirekte brugere via eksterne platforme.

LÆS OGSÅ Slip anlægskronerne løs på cykelstien

– Vi vil sørge for, at værktøjerne bliver frit tilgængelige, så alle kan få informationer om, hvordan planer og projekter forventes at påvirke Verdensmålene. Desuden vil vi invitere en lang række samfundsmæssige aktører ind i processen for at forme værktøjerne, så de modsvarer de forskellige behov og interesser, siger sekretariatsleder Nils Høgsted fra Danmarks Miljøportal.

Innovationsfonden investerede for nyligt 18,2 millioner kroner i DREAMS-projektet. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Nyt initiativ skal gøre miljøvurderinger bedre og meget billigere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger