Udligningsreformen har mindsket skatteforskellene, fremhæver Astrid Krag (S). Foto: Social- og Indenrigsministeriet.
Udligningsreformen har mindsket skatteforskellene, fremhæver Astrid Krag (S). Foto: Social- og Indenrigsministeriet.
22.10.2020 kl. 14.00

Kommunerne får skattesmæk på 126 millioner

Social- og indenrigsministeriet meddeler på baggrund af kommunernes budgetter og skattetal, at der er en overskridelse på 126 millioner, der skal modregnes i bloktilskud. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) glæder sig over, at skatten sænkes i kommuner med høj skat.

Kommunernes indberetninger af de budgetterede skatter viser, at 15 kommuner øger og 21 kommuner sænker skatten. Samlet giver det en skatteforhøjelse på netto cirka 126 millioner kroner uden for de rammer, der er blevet tildelt på baggrund af udligningsreformen. Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet svarende til den ekstra skattestigning. Regeringen vil samtidig søge opbakning til at nedsætte den statslige bundskat svarende til de højere kommunale skatter for 2021.

Som led i udligningsreformen har kommuner med tab på reformen fået en ramme på i alt 430 millioner kroner til at sætte indkomstskatten op i 2021. I reformen var det forudsat, at skatten samlet set ender med at være uændret. Derfor indgik også en tilsvarende ramme til nedsættelser med tilskud, som er fordelt især til kommunerne med de højeste udskrivningsprocenter. Det har en række kommuner benyttet sig af.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger om resultatet af indberetningerne:

– Jeg er glad for, at udligningsreformen har medvirket til, at en række kommuner med de højeste skatter sætter skatten ned. Det er også rimeligt, at nogle kommuner med lave skatter sætter skatten op. For Danmark er for lille til store forskelle. Det har også været et mål, at skatten samlet set hverken stiger eller falder, og derfor vil vi nu søge opbakning til, at bundskatten nedsættes, siger Astrid Krag. tkn@kl.dk 

LÆS OGSÅ Budgetter: Kommunerne holder sig inden for rammen

Kollektiv og individuel sanktion

Samlet sker der uden for de aftalte rammer for skattestigninger og -nedsættelser en forhøjelse af indkomstskatten med ca. 138 mio. kr. og en sænkning af dækningsafgiften på ca. 12 mio. kr. Det giver en overskridelse på 126 mio. kr.

Skattesanktionsloven fra 2009 medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét.

Sanktionen sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenuet i 2021, 50 pct. i 2022 og 2023 samt 25 pct. i 2024.

De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunerne får skattesmæk på 126 millioner Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger