Elever på sosu-uddannelsen i Randers. Foto: Randers Kommune
Elever på sosu-uddannelsen i Randers. Foto: Randers Kommune
23.11.2020 kl. 10.55

Ny aftale sikrer løn til sosu-elever over 25 år

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en ny aftale om lære- og praktikpladser. Aftalen sikrer blandt andet løn til elever over 25 år på sosu-uddannelserne, hvilket skal bidrage til at gøre pleje- og omsorgsfagene mere attraktive.

Natten til lørdag indgik regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL og Danske Regioner en trepartsaftale, der blandt andet har til formål at gøre det mere attraktivt at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Aftalen forpligter kommunerne til fra den 1. juli at ansætte elever over 25 år allerede ved uddannelsens begyndelse. Det sikrer både, at eleverne får løn under det indledende grundforløb, og at de er sikret en praktikplads, hvor de skal fortsætte efter grundforløbet.

Med aftalen håber parterne at kunne styrke rekrutteringen til uddannelsen og samtidigt reducere frafaldet, så der i sidste ende vil blive uddannet flere social- og sundhedsassistenter. Dette har længe været et mål – både for regeringen og arbejdsmarkedets parter – for blandt andet at kunne håndtere fremtidens udfordringer med den aldrende befolkning.

– Medarbejderne på social- og sundhedsområdet løfter en meget vigtig opgave i vores velfærdssamfund, og det er derfor godt, at det nu bliver mere attraktivt at søge ind på uddannelsen. Vi får brug for flere i plejesektoren, når der kommer flere ældre, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

LÆS OGSÅ Varde finder ny vej til at løse udfordringer med SOSU-rekruttering

Formanden for KL’s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S), er også begejstret for den nye aftale, da mange af opgaverne, som relaterer sig til en aldrende befolkning, ligger hos kommunerne.

– En af vores vigtigste kommunale opgaver er at give vores ældre borgere et godt og værdigt liv. Det er derfor helt afgørende, at vi får løst vores massive rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, blandt andet ved at få flere igennem SOSU-uddannelsen. Mange kommuner har allerede gennemført forsøg med elevløn frem for SU på grundforløb, som viser, at det får flere til at vælge uddannelsen, og at det mindsker frafald på uddannelsen. De voksne elever er nogle af dem, vi rigtig gerne vil have fat i, så sikring af elevløn til alle i den gruppe over hele landet er en væsentlig grund til, at jeg er rigtig glad for og stolt over aftalen, siger han.

Regeringen, FOA, KL og Danske Regioner vil inden maj 2021 lave en flerårig aftale for antallet af lærepladser, som kommuner og regioner skal stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Formanden for FH, Lizette Risgaard, er glad for den mere langsigtede løsning og håber på, at lignende aftaler også snart kan blive indgået for andre uddannelser inden for pleje- og omsorgsfagene.

– Vi har manglet en langsigtet løsning på lærepladsudfordringen på det her vigtige område. Nu får vi en fem-årig central aftale om, hvor mange lærepladser på i første omgang social- og sundhedsuddannelserne og senere forhåbentlig også den pædagogiske assistentuddannelse, som kommuner og regioner forpligtes til at oprette, siger hun. frst@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny aftale sikrer løn til sosu-elever over 25 år Felter med * skal udfyldes
 
Af: Kim Stolberg
Tønder/Aabenraa Komunne
Den 18.01.2021 kl. 12:52

Vent med at søge uddannelses sted til efter mai.

svar på: Ny aftale sikrer løn til sosu-elever over 25 år

Da min kæreste vil videre uddanne sig fra SUSH til SUSA. Hun er færdig til marts og vil derfår søge ny uddannelses sted ved Aabenraa kommune. Men de søger allerede til april. Så da hun havde samtale, spurgte hun selvfølgelig ind til den nye løn. Men fik at vide, at det stadigvæk er den gældende lave løn, selvom den nye løn træder i kraft efter maj. Så det vil sige, at når hun siger jo til stillingen, kommer til at gå 2 år med en lavere løn, samtidig med at hun skal arbejde 37 timer, imod de uddannede, som, som regel har en 30- 32 timers abejdsuge. Hun for heller ikke eksta betalt for overarbejde, weekend eller nattevagter. Så det vil jo næsten svare til at jeg ville købe en bil, som i denne uge koster 200 000 kr men næste månende kan jeg få den til 150 000 kr. Hvornår ville jeg mon købe min bil ?

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger