Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
23.03.2020 kl. 12.31

Stor aftale skal sikre mandskab til kritiske funktioner i kommunerne

En aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal sikre højst mulig fleksibilitet. Den er nu tiltrådt af samtlige organisationer under Forhandlingsfællesskabet.

En fælleserklæring mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er tiltrådt af 51 faglige organisationer, der organiserer kommunalt ansatte. Formålet med erklæringen er at sikre ”gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger,” så de kritiske kommunale funktioner fungerer under coronakrisen.

Fælleserklæringen blev i første omgang lavet af KL og Forhandlingsfællesskabet, der er forhandlingsrepræsentanter for fagforbund, der organiserer sygeplejersker, SOSU'er, pædagoger, lærere og en række andre grupper af offentligt ansatte.

Efter erklæringen blev forfattet, har de enkelte fagforbund haft mulighed for at sige ja eller nej til erklæringen. Og det er endt med et ja fra alle 51 faglige organisationer under Forhandlingsfællesskabet.

Formand for KL, Jacob Bundsgaard (S), roser de faglige organisationer for at bidrage til løsninger på det kommunale område.

LÆS OGSÅ Sommerferie med lønforhøjelse
FOR ABONNENTER

– Det viser styrken i den danske model, at vi fra KL og Forhandlingsfællesskabets side kan bidrage til at finde løsninger i en vanskelig situation. Med aftalen har vi mulighed for at bede medarbejdere om at løse opgaver, de ikke er vant til, på tværs af overenskomstområder. Det er en enorm styrke og et stærkt bidrag til, at vi kan sikre, at gamle, syge og udsatte får den hjælp, de skal have. Det bidrag skal de faglige organisationer have stor anerkendelse for, siger Jacob Bundsgaard.

Aftaleteksten peger på, at for at kriseberedskabet i kommunerne kan fungere, kræver det, at kommunale medarbejdere kan blive sat til at varetage andre opgaver, end de normalt gør, og på andre tidspunkter end normalt. KL-formanden peger især på pleje- og omsorgsområdet som en sektor, hvor der kan være behov for fleksibilitet.

– Hvis situationen udvikler sig, kan vi få brug for at bede medarbejdere om at løse andre opgaver end normalt. Det er især på pleje- og omsorgsområdet, at behovet kan opstå. Det vil komme under et enormt pres, hvis antallet af indlagte stiger, og sygehusene bliver nødt til at sende patienter hjem tidligere end normalt. Så bliver der tryk på vores plejesektor, og så får vi brug for at kalde folk ind, så borgerne kan få den pleje, de har krav på, siger Jacob Bundsgaard.

Ifølge aftaleteksten kan kommunerne nu flytte mandskab rundt mellem funktioner, tidspunkter og forskellige fagområder og dermed forskellige overenskomstområder.

– Lige nu er der i kommunerne særligt fokus på sikring af nødpasning af børn, døgninstitutioner for særligt udsatte og i forhold til ældre- og sundhedsområdet, men andre områder vil også kunne komme i fokus. Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde, står der i aftalen.

Det bør ifølge Jacob Bundsgaard ske i samarbejde med de faglige organisationer lokalt.

– Aftalen betyder, at man kan flytte medarbejdere på tværs af deres normale ansvarsområder. Selvfølgelig vil der være opgaver, hvor der er brug for oplæring eller instruktion, eller der kan være opgaver, som kræver sundhedsfaglige kompetencer. Men det handler grundlæggende om, at man ude i kommunerne har en god og tæt dialog og inddrager tillidsrepræsentanter og faglige organisationer og finder løsninger lokalt, siger Jacob Bundsgaard.

Han nævner som eksempel, at pædagoger fra daginstitutionsområdet kan blive bedt om at hjælpe til på det specialiserede socialområde, hvor de har kompetencer til at løse opgaver. Det kunne også være en kontoransat på et rådhus, der tidligere har arbejdet inden for sundhedsområdet. Her kan man bede vedkommende om at bruge sine kompetencer til at løse opgaver, som SOSU’er normalt løser.

Forhandlingsfællesskabet og KL er desuden enige om, at medarbejdere, der skal påtage sig nye opgaver, som de ikke kender på forhånd, bliver inddraget så tidligt som muligt og, at der bliver taget hensyn til ansatte, der selv er i risikogruppen i forhold til at blive smittet med coronavirus.

Parterne opfordrer også til, at ansatte, der skal løse andre end de sædvanlige opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion.

Aftalen gælder på hele KL’s forhandlingsområde.

Du kan læse hele fælleserklæringen her. https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/marts/ny-aftale-med-de-faglige-organisationer-giver-fleksibilitet-og-hurtighed/

Fælleserklæringen har en såkaldt solnedgangsklausul. Det betyder, at aftalen udløber den 31. maj 2020. Her vil parterne så se på, om der er behov for at forlænge aftalen. jki@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Stor aftale skal sikre mandskab til kritiske funktioner i kommunerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger