Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
19.03.2020 kl. 15.26

Hjælpepakke: Udgiftslofter sættes ud af spil

Den milliardstore hjælpepakke, som regeringen og Folketinget i dag torsdag har præsenteret, indebærer også, at kommunernes udgifter til corona-krisen bliver undtaget fra udgiftsloftet. De nærmere detaljer er ikke afklaret.

Opdateret 20/3-2020 kl. 9.16 med svar fra Finansministeriet:

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede i dag torsdag en massiv hjælpepakke til det danske samfund med initiativer for et trecifret milliardbeløb. Med i hjælpepakken er også en udstrakt hånd til kommuner, der bruger flere penge end planlagt.

– Partierne noterer sig, at finansministeren i lyset af situationens helt særlige karakter vil anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter, står der i aftaleteksten.

Den besked tager KL-formand Jacob Bundsgaard (S) positivt imod.

LÆS OGSÅ Aalborg gør corona-regning op

– Det centrale er, at finansministeren har fået bemyndigelse til at afvige regler for udgiftslofterne for COVID-19-relaterede udgifter for 2020. Det ser vi som en mulighed for, at kommuner med ro i maven kan fremrykke planlagte anlægsinvesteringer fra 2021 og årene fremover og i stedet sætte dem i gang i år for at holde hånden under erhvervslivet i primært bygge- og anlægsbranchen. Det er fornuftigt, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

Det er endnu uafklaret, præcis hvilke udgifter der kan karakteriseres som COVID-19-relaterede. Jacob Bundsgaard forventer, at regeringen og kommuner på et senere tidspunkt må sætte sig ned og gøre regnebrættet op.

– Vi går selvfølgelig i dialog med Finansministeriet for at finde ud af, hvordan vi ned i detaljen skal tolke det her, siger KL-formanden.

Han forventer dog ikke, at et kommunalt merforbrug i et forsøg på at stoppe coronasmitten og afbøde konsekvenserne for samfundsøkonomien vil udløse en sanktion, som det ville under normale omstændigheder.

LÆS OGSÅ Budgetter: Kommunerne holder sig inden for rammen

– Kommunerne er med til at løse de udfordringer, som opstår lige nu, og der kan det hjælpe at fremrykke anlægsinvesteringer. Dertil kommer, at der givetvis vil være nogle ekstra udgifter i den her periode, hvor vi sikrer tilstrækkelig kapacitet til at løse de opgaver, vi har. Så vi forventer selvfølgelig ikke, at der kommer nogen og slår os i hovedet med budgetloven bagefter. Vi opfører os naturligvis ansvarligt i den her situation, ligesom vi gør i alle andre situationer, og det er jo også værd at bemærke, at der er tale om, at det er kommunale penge, vi bruger på det her. Og dem bruger vi jo ansvarligt, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

– Vi skal have en nærmere afklaring med Finansministeriet, men det er sådan, vi må tolke aftalen. Hvis det skal tolkes anderledes, må Finansministeriet sige det.

Han fortæller, at det ikke er hans oplevelse, at kommuner har trådt på bremsen af frygt for sanktioner.

– Jeg synes, at kommunerne har reageret hurtigt og effektivt både i forhold til nødberedskab på sundhedsområdet og ældreområdet, i forhold til børnepasning og undervisning, men også i forhold til at holde hånden under virksomheder, så ledigheden ikke stiger unødigt, siger Jacob Bundsgaard.

LÆS OGSÅ Kulturen får stor hjælpepakke i Aalborg

Folketingets partier har desuden forpligtet sig til at offentlige indkøb skal understøtte, at virksomhederne kommer igennem krisen. Det gælder indtil videre for statens indkøb, og regeringen vil nu gå i dialog med KL om, hvordan kommunernes indkøb ligeledes kan understøtte danske virksomheder.

Partierne bag aftalen noterer sig også, at kommunerne allerede er begyndt at fremrykke betalinger og fremrykke anlægsarbejder.

Du kan læse hele aftalen her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har spurgt Finansministeriet, om kommunerne kan fremrykke anlægsprojekter fra kommende år til i år, uden at det påvirker den aftalte anlægsramme fra økonomiaftalen.

LÆS OGSÅ Klar med minimumsnormeringer allerede næste år

Finansministeriet skriver følgende i en mail til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner:

– Finansministeriet oplyser, at der med Aftale om COVID-19-initiativer af 19. marts 2019 ikke er taget stilling til justeringer af den kommunale anlægsramme som aftalt i økonomiaftalen for 2020. Det følger af aftalen, at aftalepartierne er enige om at se på, hvordan aktiviteter i den offentlige sektor vil kunne understøtte udviklingen i de sektorer, der er påvirket af følgerne af spredning af COVID-19, herunder gennem kommunale, regionale og statslige anlægsaktiviteter.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har desuden bedt finansminister Nicolai Wammen (S) forholde sig til kommunernes ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer for at holde hånden under erhvervslivet. I et skriftligt svar skriver Nicolai Wammen:

– Vi står i en helt ekstraordinær situation. Regeringen følger udviklingen nøje og har klart tilkendegivet, at vi vil sikre, at der tages de fornødne skridt og de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19. Regeringen vil være i løbende dialog med KL om kommunernes situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget iværksætter, skriver finansministeren. jki@kl.dk

LÆS OGSÅ Coronakrise kan udstille svagheder i budgetlægningen

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hjælpepakke: Udgiftslofter sættes ud af spil Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger