Det er afgørende, at vi som offentlige indkøbere er bekræftet i, at vi skal reagere i tide, når vi konstaterer, at store it-projekter kører af sporet, siger Frank Jensen, formand for Udbetaling Danmark.
Det er afgørende, at vi som offentlige indkøbere er bekræftet i, at vi skal reagere i tide, når vi konstaterer, at store it-projekter kører af sporet, siger Frank Jensen, formand for Udbetaling Danmark.
12.03.2020 kl. 19.00

KMD skal betale erstatning til ATP for mislykket pensionssystem

Voldgiftsretten giver it-virksomheden KMD ansvaret for, at et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark under ATP mislykkedes. ATP var berettiget til at ophæve kontrakten. KMD er omvendt tilfreds med, at de ikke skal betale milliarderstatning.

KMD havde hovedansvaret for, at leveringen af et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark ikke lykkedes. Voldgiftsretten fastslår, at det var berettiget at ATP ophævede kontrakten med KMD på grund af væsentlig misligholdelse. KMD skal derfor betale fuld erstatning inden for den aftalte ansvarsbegrænsning på 69 millioner kroner.

Der er lidt forskellige udlægninger af, hvor stor erstatning KMD ender med at skulle betale. Ifølge en pressemeddelelse fra ATP skal KMD samlet betale 87 millioner kroner til Udbetaling Danmark for erstatning, tilbagebetaling af vederlag og renter. I en pressemeddelelse angiver KMD, at voldgiftsretten har givet ATP medhold i et krav på erstatning for et beløb svarende til 77 millioner kroner.

Ret til at opsige kontrakt

Københavns overborgmester Frank Jensen (S), der er formand for Udbetaling Danmarks bestyrelse er godt tilfreds med at voldgiftsretten fastslår, at man havde ret til at hæve it-kontrakt med KMD.

– Jeg glæder mig over, at vi på skatteydernes vegne udviste rettidig omhu i et stort og omkostningsfuldt it-projekt, der desværre var væsentligt forsinket, og hvor der var berettiget tvivl om kvaliteten, siger Frank Jensen.

It-systemet Social Pension skulle udbetale folke- og førtidspension til landets 1,3 millioner pensionister de næste mange år frem. Derfor var det altafgørende for Udbetaling Danmark at få det rigtige system.

Voldgiftsretten fastslår, at KMD havde hovedansvaret for, at projektet blev væsentligt forsinket, fordi KMD forsømte at lede projektet, forsømte at anvende en anerkendt metode og forsømte at sikre fremdrift i projektet. Desuden påpeger voldgiftsretten, at der var berettiget tvivl om, hvorvidt Udbetaling Danmark ville få det standardsystem, som var aftalt. KMD handlede ikke med den agtpågivenhed, man må forvente af en professionel it-leverandør.

– Det er afgørende, at vi som offentlige indkøbere er bekræftet i, at vi skal reagere i tide, når vi konstaterer, at store it-projekter kører af sporet, siger Frank Jensen.

Udbetaling Danmark er frifundet for samtlige modkrav rejst af KMD.

Voldgiftsretten udtaler, at flere af ATP’s krav hører under et andet kontraktgrundlag, og det undersøges nu nærmere, hvordan denne del af kravet mest effektivt håndteres overfor KMD.

Kunne have været værre

I KMD er administrerende direktør Eva Berneke tilfreds med kendelsen og med at kunne sætte punktum i sagen, der startede tilbage i 2017. I it-virksomheden hæfter man sig ved, at voldgiftsretten frifinder KMD for de rejste erstatningskrav ud over den aftalte ansvarsbegrænsning.

Hvor stort ATP’s oprindelige erstatningskrav var er ikke offentliggjort. Men det er tidligere nævnt ved indledningen af voldgiftssagen, at ATP forlangte 881 millioner kroner i erstatning fra KMD.

– Vi er tilfredse med, at voldgiftsretten slår fast, at der ikke er belæg for de betydelige erstatningskrav, som ATP har fremsat. Retten peger på, at der på begge sider af projektet har været ting, der kunne have været gjort bedre. Vi anerkender vores del af ansvaret og accepterer, at ATP var berettiget til at ophæve kontrakten. Med kendelsen sætter voldgiftsretten nu et punktum i sagen, som har været lang og ressourcekrævende. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med både ATP og kommunerne, siger Eva Berneke i en pressemeddelelse.

Fejlslagent pensionssystem

KMD fik i 2015 til opgave at udvikle et nyt pensionssystem til ATP som erstatning for det gamle system, KMD Social Pension. Udviklingen blev forsinket, og der opstod en tvist om, hvem der havde ansvaret for forsinkelsen. Sagen resulterede derfor i en voldgiftssag, som nu har nået sin afslutning.

•KMD vandt it-kontakten ved udbud i 2015. ATP hævede kontrakten i marts 2017 på Udbetaling Danmarks vegne, og både KMD og ATP rejste erstatningskrav mod hinanden i en voldgiftssag.

•KMD skal ifølge ATP samlet betale 87 mio. kr. til Udbetaling Danmark for erstatning, tilbagebetaling af vederlag og renter. KMD nævner i deres pressemeddelelse beløbet 77 millioner kroner.

•ATP genudbød, på Udbetaling Danmarks vegne, it-kontrakten på et nyt pensionssystem i 2017, hvor Netcompany vandt kontrakten. Dette system er netop idriftsat.

Emneord
Voldgift, retssag

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KMD skal betale erstatning til ATP for mislykket pensionssystem Felter med * skal udfyldes
 
Af: Mikael
Den 17.03.2020 kl. 09:19

Offentlig tilgængelig?

svar på: KMD skal betale erstatning til ATP for mislykket pensionssystem

Er denne kendelse fra Voldgiftsretten offentliggjort nogen steder?

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger