40 borgmester har sendt et åbent brev til Folketingets partier med en række krav til udligningsreformen. (Arkivfoto)
40 borgmester har sendt et åbent brev til Folketingets partier med en række krav til udligningsreformen. (Arkivfoto)
04.03.2020 kl. 13.14

40 kommuner med udligningsopråb: Kræver ændringer i udspil

Regeringens udspil giver ikke et Danmark i balance og retter ikke op på afgørende skævheder i udligningssystemet. Det mener 40 borgmestre på tværs af partier, der har sendt et åbent brev til Folketingets partier.

Mens udligningsspillet raser, kommer 40 borgmester på tværs af partifarve nu med en række krav til udligningsreformen. De mener nemlig ikke, at regeringens udspil vil give lige muligheder for velfærd i hele landet.

– Med forbehold for, at vi ikke har adgang til alle bagvedliggende beregninger, har vi analyseret regeringens aktuelle udspil og er enige om, at hvis regeringens erklærede mål om et Danmark i bedre balance med lige velfærd i hele landet skal blive til virkelighed, kræver det nogle ændringer i det udspil, regeringen er kommet med, skriver de 40 borgmestre.

Brevet indeholder otte konkrete punkter, som de mener Folketingets partier må ændre på, inden udspillet bliver til lov.

De peger blandt andet på, at definitionen af lav indkomst bør ændres, så den i højere grad favner førtidspensionister og andre med lav indkomst. I udspillet bliver de store byer favoriseret på grund af en høj andel af kontanthjælpsmodtagere, mener de.

LÆS OGSÅ 21 kommuner får tilskud til at sætte skatten ned

Borgmestrene bag brevet består af 18 socialdemokrater, 18 fra Venstre, en lokalliste, en DF'er, en radikal og en fra Alternativet. Desuden er foreningerne Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd medafsendere på brevet. jki@kl.dk

Her er de otte krav

Borgmestrene anbefaler regeringen og Folketinget at:

Udarbejde en definition af lav indkomst, der sikrer, at det ikke hovedsageligt er kontanthjælpsmodtagere i de store byer, der falder ind under dette kriterie, men også førtidspensionister og andre borgere med meget lave indkomster og stor social belastning. Vi anbefaler derfor, at beløbsgrænsen for, hvornår en person indgår i kriteriet for lav indkomst, fastsættes, så førtidspensionister omfattes af kriteriet. Samtidig anbefaler vi, at formuekravet fjernes.

Ændre udlændingeudligningen til det niveau, der bliver anbefalet i ”Afrapportering fra Finansieringsudvalget”, februar 2018, svarende til en reduktion på 2,6 mia. kr. I regeringens forslag nedjusterer man kun udlændingeudligningen med 0,9 mia. kr. Senest har finansministeren dog udtalt, at regeringen er parat til i de videre forhandlinger at tage udgangspunkt i Finansieringsudvalgets anbefaling om en halvering af den særlige udlændingeudligning. I den forbindelse – og i den samlede vurdering af udlændingeudligningen – skal der også tages hensyn til værdien af, at kriteriet for indvandrere og udlændinge får fordoblet vægt i regeringens udspil. Isoleret set betyder disse to elementer, at regeringens udspil giver en merkompensation til kommuner med mange indvandrere – også efter en halvering af den særlige udlændingeudligning.

Erkende, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov. Derfor bør det nøje undersøges, om dette kriterie er tidssvarende.

Erstatte det nye middellevetidskriterium med et system, der tager udgangspunkt i restlevetiden i den enkelte kommune. Den høje kompensation skal dermed gives i de statistisk sidste 10-15 leveår i den enkelte kommune. Samtidig skal de aldersbetingede udgifter indregnes fuldt ud i udligningsberegningerne i stedet for en yderligere dæmpning, som regeringen lægger op til.

Hæve i stedet for at sænke graden af udligning af selskabsskat, da en højere udligning vil kompensere for den store koncentration af hovedkvarterer og statslige virksomheder i specielt hovedstadsområdet. Samtidig anbefaler vi, at regeringen og Folketingets partier forbyder kommuner at opkræve dækningsafgift fra statslige virksomheder, organisationer og institutioner, da det reelt er en skat nogle få større byer pålægger alle danskere.

Ændre kriteriet for nomadebørn (børn, der har flyttet kommune mindst tre gange), så der – både i udgangspunktet og fremadrettet - korrigeres for effekten af ændrede kommunegrænser i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Korrektionen skal sikre, at det ikke favoriserer geografisk små kommuner – især i hovedstadsområdet – der ikke blev sammenlagt i 2007.

Fastholde den foreslåede nedlæggelse af hovedstadsudligningen, som regeringen skal have stor ros for, men undlade at erstatte den med et nyt ’hovedstadstilskud’. Ingen kommuner skal have bedre forhold end andre udelukkende begrundet i geografisk placering. Samtidig anbefaler vi, at definitionen af at være en udsat kommune også er ens, uanset hvor i landet kommunen er placeret. Vi ser f.eks. ingen saglig begrundelse for, at man som hovedstadskommune regnes som særligt udsat, hvis udskrivningsgrundlaget er under 200.000 kr. pr. indbygger, mens resten af landets kommuner først er særligt udsat med et beskatningsgrundlag på under 190.000 kr. pr. indbygger.

Offentliggøre alle bagvedliggende beregninger, så det er muligt for kommuner og borgere at gennemskue og efterregne alle økonomiske konsekvenser i regeringens forslag.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 40 kommuner med udligningsopråb: Kræver ændringer i udspil Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger