Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
26.06.2020 kl. 11.47

Evaluering af det specialiserede socialområde på vej

Social- og indenrigsministeren vil have afdækket både målgrupper og tilbud. KL hilser evalueringen velkommen.

Regeringen tager nu første skridt mod en specialeplanlægning på det specialiserede socialområde. Det sker i første omgang ved en grundig evaluering, der skal afdække målgruppernes behov og hvilke tilbud, der i dag findes til dem.

Evalueringen får tre spor, hvoraf de første to går i gang nu. Det drejer sig om afdækningen af området og en model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning. Senere kommer initiativer, der understøtter specialisering og kvalitet til.

Det skylder vi mennesker med handicap, fastslår social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

– Der har siden kommunalreformen været udbredt bekymring for en afspecialisering på socialområdet. Det er en bekymring, som vi tager alvorligt. I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter, som tidligere har kendetegnet socialpolitikken. Vi har en klar ambition om at finde en model for en specialeplanlægning, og i dag tager vi de første skridt, siger ministeren.

LÆS OGSÅ KL: Positivt at udspil sætter barnet og det socialfaglige arbejde i centrum

Der bliver nedsat en følgegruppe bestående af blandt andre KL, Danske Regioner, Danske Handicaporganisationer og Socialpædagogernes Landsorganisation.

Formanden for KL’s socialudvalg, Thomas Adelskov (S), hilser evalueringen velkommen.

– Stadig flere borgere søger hjælp og støtte fra kommunerne, som i dag hjælper borgere med meget varierende problematikker. Men uanset om man har brug for en hånd til at håndtere lettere psykiske lidelser eller døgndækket hjælp og støtte, skal man opleve kvalitet i den hjælp, man får. Med denne evaluering håber jeg, at vi kan få det rigtige afsæt til at sikre kvaliteten og en samlet politisk retning og prioritering af socialområdet, siger han i en skriftlig kommentar.

Evalueringen forventes afsluttes til næste år. mdbr@kl.dk

LÆS OGSÅ KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Evaluering af det specialiserede socialområde på vej Felter med * skal udfyldes
 
Af: Arne Dencker
DHF Lillebælt
Den 25.12.2020 kl. 12:10

Fejl i mange sager

svar på: Evaluering af det specialiserede socialområde på vej

Ankestyrelsen har på grund af mange sager urimelig lang sagsbehandlings tid.
Jeg søgte kommunen, om fornyelse af invalide bil i 2015, den var ca 10 år gammel.
Nu har jeg fået ny pr 12/12 2020. Sagen har været anket flere gange og hver gang måttet vente urimeligt længe.
Blevet vurderet helt rask, af kommunen. Også af sociallægen, der har skrevet til jobcenter at jeg er livsvarende invalid. Man har overset en reumatolog erklæring på 18 sider. Det skal nævnes at jeg har været mast under en lastbil.
Jeg har været udsat for løgne, selv af leder af sundhed Assens.
Førhen var det amtet der stod for hjælpemidler og der var kun få sager i ankestyrelsen.
Håber regionen, kan få denne autoritet og få eksperter, på samme måde som før i amterne.
Det ser ud til at kommunerne får penge for at tage sig af handicappede og så forvaltes de efter et sparre princip, uden hold i virkeligheden.
Husk det er mennesker vi har med at gøre og folk der forsøger at arbejde, til trods af hjælpe midler.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger