En ny undersøgelse, sætter kommunernes tilsyn af daginstitutioner til debat. Foto Lolland Kommune
En ny undersøgelse, sætter kommunernes tilsyn af daginstitutioner til debat. Foto Lolland Kommune
15.06.2020 kl. 14.00

Det halter med tilsyn i daginstitutioner

En undersøgelse fra FOA viser, at i knap hver tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke set på børnene. I forvejen er der alt for langt mellem tilsynene. Børne- og undervisningsministeren overvejer at flytte tilsynet fra kommunerne.

En undersøgelse fra FOA viser, at i knap hver tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke set på børnene. Samtidig sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA. Børne- og undervisningsministeren overvejer at flytte tilsyn af daginstitutioner.

I mange af landets dagtilbud er afstanden mellem tilsynene alt for stor og kvaliteten for ringe til at sikre, at daginstitutionernes praksis lever op til Dagtilbudsloven.

Det mener formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen, efter en ny rapport afslører store mangler i de tilsyn, som kommunerne skal gennemføre i vuggestuer og børnehaver landet over.

– Tilsynene er nødvendige for løbende at sikre, at børnene hver dag bevæger sig i gode og sunde rammer, og at den enkelte daginstitution lever op til Dagtilbudsloven. Derfor duer det slet ikke, hvis der går for lang tid imellem tilsynene, eller hvis der hverken ses på samspillet mellem børn og voksne eller børnene imellem, siger Kim Henriksen.

LÆS OGSÅ Forhandlingerne om minimumsnormeringer skudt i gang

Det er en undersøgels,e som analyseinstituttet Bureau 2000 har gennemført for FOA, der viser, at der er omfattende udfordringer med tilsynene på dagtilbudsområdet. Og af den fremgår, at omkring halvdelen af dagtilbuddene kun får besøg af tilsynet én gang årligt. Dertil er der hele 35 procent, som kun får besøg af tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.

Ser ikke på samspil

Undersøgelsen viser også, at dagtilbuddenes hovedpersoner, børnene, i mange tilfælde spiller en forbavsende lille rolle under selve tilsynene:

I knap hver tredje institution, 29 procent, ser man slet ikke på samspillet mellem børn og voksne. Det samme billede tegner sig, når det handler om samspillet børnene imellem. Den type observationer gennemføres nemlig kun i 65 procent af dagtilbuddene.

– Det bør være et krav, at tilsynene omfatter observationer, hvori børnene indgår, for man kan altså ikke gennemføre et tilsyn alene ved at snakke med lederne om, hvordan det går, siger Kim Henriksen.

LÆS OGSÅ KL: Vi er imod centralisme, ikke minimumsnormeringer

Han peger på, at de pædagogiske konsulenter, som står bag langt størstedelen af tilsynene, har alt for mange andre opgaver at tage sig af, og at det er årsagen til, at tilsynene er for få og for overfladiske.

FOA påpeger, at kommunerne har pligt til at sikre sig, at der er ressourcer nok til at sikre tilsyn af en ordentlig kvalitet.

Overvejer statsligt tilsyn

Ifølge Børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er regeringen bekendt med udfordringerne med tilsynene. Derfor blev der i februar taget en beslutning om at starte en proces, der skal rette op på området. Processen er dog blevet skubbet af coronaudbruddet.

– Det her duer selvfølgelig ikke, og det gælder ikke kun, at der er for få tilsyn. Det gælder også, at der nødvendigvis ikke er uanmeldte tilsyn, og at der ikke alle steder bliver fulgt godt nok op på røde anmærkninger i tilsynene, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ritzau.

Ministeren overvejer, om det er hensigtsmæssigt, at kommunerne både driver og fører tilsyn med daginstitutionerne.

Hun overvejer en anden model, hvor man har et antal tilsyn fordelt rundt i landet, eller at man laver et decideret statsligt tilsyn.

I KL er man ikke begejstret for ideen om statslige tilsyn. Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der er formand for børne- og undervisningsudvalget i KL, mener, at der er bedre muligheder for at rette op på mangler, hvis tilsynet ligger lokalt.

KL er dog klar over, at der skal rettes op på tilsynene.

– Vi skal have gravet ud, hvilke elementer det gode tilsyn består af, og hvordan vi kan bruge den viden til at inspirere alle kommuner til at sikre en stærkere systematik omkring tilsynene, siger Thomas Gyldal Petersen (S) til Ritzau. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Det halter med tilsyn i daginstitutioner Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger