I ældre- og sundhedssektoren er det 80 procent af de ansatte, der er på deltid. Foto: Colourbox
I ældre- og sundhedssektoren er det 80 procent af de ansatte, der er på deltid. Foto: Colourbox
04.06.2020 kl. 12.00

Flere på fultid: Nøglekommuner skal bane vejen

En række kommuner skal gå i front for at få flere kommunalt ansatte på fuldtid i stedet for deltid.
tekst Frederik Overby Vinding

KL og Forhandlingsfællesskabet, der er fagbevægelsens forhandlingsorganisation, er blevet enige om en ny indsats, der skal forsøge at vende skuden og få flertallet på fuldtid i stedet for deltid ude i kommunerne.

Samlet set er omkring 40 procent af de kommunalt ansatte i dag på deltid, og på nogle fagområder er det helt op til 80 procent.

– Der er en stærkere tradition for deltid i visse fag end andre. Vi skal have vendt det rundt, så det er fuldtid, der er det normale udgangspunkt, og deltid, der er en mulighed, mener Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet i en pressemeddelelse.

Nu skal 10-15 nøglekommuner være med til at undersøge, hvordan man kan skabe en arbejdskultur, hvor fuldtid er normalen. Det skal gøres ved at kortlægge barrierer og udvikle nye tiltag, handleplaner og redskaber til at få flere op i tid eller på fuldtid.

LÆS OGSÅ Virksomhederne er tilfredse med kontakten til jobcentrene

– Det kræver, at alle parter har vilje til og mod på at ændre vores praksis og kultur samt afprøve nye veje. Det er en svær opgave, hverken vi som arbejdsgivere eller kommunerne enkeltvis kan stå alene med. Men jeg har store forventninger til, hvad vi kan opnå, når alle parter lægger kræfterne i, siger Michael Ziegler (K), der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg i pressemeddelelsen.

En beregning viser, at hvis alle deltidsansatte på det kommunale arbejdsmarked arbejdede 1 time mere pr. uge, vil potentialet være lige knap 5.500 ekstra fuldtidsårsværk.

Ligestilling

Parterne vil i indsatsen arbejde på, at fuldtid bliver et vigtigt samtaleemne i alle led af den kommunale forvaltning og i de faglige organisationerne, de kommunale MED-udvalg og helt ud på den enkelte arbejdsplads.

Et andet aspekt i indsatsen handler om ligestilling på arbejdsmarkedet. For de medarbejdere, som arbejder på deltid, vil over hele deres arbejdsliv tjene mindre og ende op med en mindre pension, end lønmodtagere, der er på fuldtid.

LÆS OGSÅ Første erfaringer med a-kasseforsøg: KL-formand advarer mod at flytte opgaver

– I dag er tre ud af fire medarbejdere i kommunerne kvinder, der for en stor dels vedkommende er ansat på deltid, og det skaber en ligestillingsmæssig slagside, der skal tages hånd om, mener Mona Striib.

Målet for parterne er at skabe et kommunalt arbejdsmarked, hvor fuldtid er udgangspunktet, og deltid er en mulighed, som kan benyttes i de livsfaser, hvor der er behov for det. Eksempelvis når medarbejdere har små børn eller som fastholdelse af seniorer.

KL og Forhandlingsfællesskabet sætter gang i indsatsen i efteråret 2020. frov@kl.dk

Fakta

For at ændre på deltidskulturen på arbejdspladserne vil det ifølge parterne kræve en omfattende og vedholdende indsats hos både ledere og medarbejdere i forhold til:

  • Den eksisterende praksis på arbejdspladserne i forhold til arbejdets tilrettelæggelse og kulturen.
  • En styrket dialog og fokus på vagtplaner, der bedst muligt tilgodeser og balancerer behov hos medarbejdere og kommunens drift med borgeren og kerneopgaven i centrum.
  • Arbejdsmiljøspørgsmål - både fysiske og psykiske - indgår i dialogen som en naturlig del af at understøtte arbejdet.
  • At der sikres fortsat sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, herunder hensyn til forskellige livsfaser hos de enkelte medarbejdere.
  • Fortsat understøttelse af kompetence og udvikling, der bidrager til, at medarbejdere kan varetage nye og bredere opgaver

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flere på fultid: Nøglekommuner skal bane vejen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger