Colourbox
Colourbox
16.01.2020 kl. 14.00

Vandsektoren skal undersøges for effektiviseringspotentiale

Klima-, energi- og forsyningsministeren har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at analysere drikke- og spildevandsselskabernes samlede effektiviseringspotentiale frem mod 2030. Monopoler følger sjældent med produktivitetsudviklingen i samfundet, siger kontorchef i Styrelsen.

Klima- energi- og forsyningsministeren vil have Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at analysere effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem mod 2030.

Baggrunden er, at der er en bred politisk målsætning om at reducere 70 procent af de danske drivhusgasudledninger i 2030 i forhold til 1990. Et af de bærende principper for indfrielsen af målet er, at det skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til blandt andet dansk konkurrencekraft og den sociale balance.

– Grøn omstilling og effektive løsninger kan og skal gå hånd i hånd til gavn for danske virksomheder og forbrugere – og dermed både den grønne og den økonomiske bæredygtighed på lang sigt, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tone Madsen.

Store forskelle

De danske drikke- og spildevandsselskaber skal følge med produktivitetsudviklingen i den samlede danske økonomi, og de mest ineffektive selskaber har i dag et betydeligt efterslæb i forhold til de mest effektive. Formålet med analysen er at give et skøn over sektorens samlede effektiviseringspotentiale i 2030.

LÆS OGSÅ Affaldssortering bliver dyrere end klimaaftalen anslår

– Monopoler, som vi taler om her, følger sjældent med produktivitetsudviklingen i resten af samfundet. De er ikke udsat for konkurrence.

De er ikke udsat for konkurrence, for selskaberne har ingen konkurrenter, så forbrugerne kan ikke gå andre steder hen, siger Tone Madsen som forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at stille krav til effektiviteten.

Forsyningssekretariatet beregner hvert år blandt andet det sektor-interne effektiviseringspotentiale i vandsektoren, som ifølge Tone Madsen i 2019 var over 770 millioner kroner, og som danske forbrugere betaler for meget – eller som kunne bruges på grønne investeringer. Hertil kommer sektorens efterslæb i forhold til produktivitetsudviklingen i resten af samfundet.

Tone Andersen henviser i stedet til at den forrige regering fik lavet en beregning i 2016, der anslog at der var effektiviseringspotentiale på 2,5 milliarder kroner frem mod 2025.

LÆS OGSÅ Økonomiaftalen i små bidder
FOR ABONNENTER

– Det er så det, vi skal lave en ny beregning på, som peger frem mod 2030, siger Tone Andersen.

Det koster 15 milliarder kroner om året, at holde vandsektoren kørende. Det inkluderer både anlæg og drift.

Balance mellem grønt og billigt

Forsyningssekretariatet er i samme ombæring bedt om at komme med forslag til nye tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningssikkerhed, høj kundeservice og teknologiudvikling.

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet indtægtsrammer for de største vandselskaber i Danmark. Rammerne sætter et loft for, hvad et vandselskab må opkræve for vand hos forbrugere og virksomheder, og de indeholder løbende krav om effektiviseringer.

LÆS OGSÅ Nyt kemikalie opdaget i grundvandet: Sundhedsrisikoen skal undersøges

– Vandsektoren er utrolig spændende, og der er virkelig mange engagerede mennesker. Og det er mindst lige så vigtigt at vi tale om, hvordan vandsektoren præsterer på den bæredygtige dagsorden, og hvordan vi reducerer CO2-udledningen. Den grønne og den effektive dagsorden skal gå hånd i hånd – det er en bunden opgave, siger Tone Madsen.

– Der er desværre folk i sektoren, der mener, at man stort set udelukkende skal fokusere på den grønne dagsorden. Der må jeg bare understrege, at det skal ske så omkostningseffektivt som muligt, siger hun og uddyber.

– Vand er et konkurrenceparameter for virksomhederne, for eksempel slagterier og bryggerier. Samtidig er der den sociale dimension. Al forsyning er en udgift, der ikke er indkomstafhængig for forbrugeren. Høje indkomster betaler det samme for vand som lave. Det er altså en udgift, der vender den tunge ende nedad. Derfor skal vores vand og den grønne omstilling leveres så effektivt som muligt, siger Tone Madsen

Analysen af effektiviseringspotentialet ventes afrapporteret til klima- energi- og forsyningsministeren senest 31. marts 2020. tkn@kl.dk 

LÆS OGSÅ Lukkeliste mødes med modstand
FOR ABONNENTER

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Vandsektoren skal undersøges for effektiviseringspotentiale Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger