Foto: Enhedslisten Haderslev
Foto: Enhedslisten Haderslev
26.02.2020 kl. 10.59

Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Haderslev Kommune tager usædvanligt skridt for at sikre ansatte mod aggressiv fremfærd fra byrådsmedlem Mogens Rerup.
tekst Martin S. Poulsen

En sag om chikane får nu økonomiudvalget i Haderslev Kommune til at indlede et samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og HK om at sikre det psykiske arbejdsmiljø.

Bag den påståede chikane af de kommunalt ansatte står byrådsmedlem Mogens Rerup, der indtil maj 2019 var medlem af Enhedslisten, men nu er løsgænger.  

I en fælles udtalelse fra økonomiudvalget og de to fagforeninger henvendt til kommunens medarbejdere står der blandt andet, at ”en del af jer i særlig grad udtrykker, at I oplever et psykisk krævende arbejdsmiljø og føler jer chikanerede eller truede i jeres arbejdsfunktion på grund af Mogens Rerup. Flere af jer har endog oplevet med navns nævnelse at blive offentligt udhængt på de sociale medier af Mogens Rerup”.

I skrivelsen tager politikerne hver for sig og økonomiudvalget kraftigt afstand fra enhver handling, der kan opleves som aggressiv, truende, ydmygende, intimiderende eller socialt stigmatiserende.

LÆS OGSÅ Odense diskuterer, om der er råd til byrådssekretærer

I udtalelsen står der også, at der i enkelte afdelinger er truffet administrative beslutninger om, hvordan de ekstremt mange mails fra Mogens Rerup håndteres bedst, og der er afsat midler til at aflaste medarbejderne i denne situation. Det er et væsentligt tiltag, der har til hensigt at begrænse de betydelige personlige omkostninger, der er en følge af trusler og ydmygelser fremsat på skrift.

”Borgerne retssikkerhed ligger Økonomiudvalget på sinde. Derfor beder vi alle om venligt, men bestemt, at stoppe samarbejde og samtaler, hvis Mogens Rerup forsøger at arbejde uden fuldmagt; ud fra jeres vurdering arbejder mod borgernes interesser; hvis der opleves trusler og ydmygelser, verbalt eller nonverbalt, eller I på anden måde udsættes for ubehagelig opførsel”, hedder det i brevet til medarbejderne.

Den fælles udtalelse kommer efter flere år, hvor flere medarbejdere har følt sig udsat for chikane af Mogens Rerup på blandt andet Facebook. I foråret 2019 indgav Haderslev Kommune en politianmeldelse mod Mogens Rerup for chikane. Efterfølgende meldte Mogens Rerup sig ud af Enhedslisten, og han har siden oktober 2019 været løsgænger i byrådet.

Den fælles skrivelse kommer bag på Mogens Rerup. Han mener ikke selv, at han chikanerer de kommunale medarbejdere. Ifølge Mogens Rerup har han kun nævnt en enkelt sagsbehandler ved navns nævnelse på Facebook. Mogens Rerup kan heller ikke genkende billedet af, at han belaster forvaltningen med mails. 

LÆS OGSÅ Ishøj har nu landets mest vidtrækkende rygeforbud

– Alle de mails jeg sender, dem sender jeg på vegne af borgere, der er kommet i klemme. Men det er åbenbart vigtigere for kommunen at beskytte medarbejderne mod mails, end at beskytte de borgere, der bliver kørt over af jobcenteret, siger Mogens Rerup til Danske Kommuner.

Den fælles skrivelse får ham ikke til at ændre adfærd i forhold til henvendelser til kommunale medarbejdere. 

– Det er sådan set ment som en hjælp til dem, så de kan udføre deres arbejde ordentligt. Jeg har været socialrådgiver siden 1976, så jeg kender området bedre end de gør, siger han. masp@kl.dk

 

LÆS OGSÅ KL undersøger omfanget af sexisme i kommunalbestyrelser

Denne artikel er tilrettet den 20. august 2020 efter henvendelse fra Mogens Rerup, da der i artiklen optrådte faktuelle fejl eller formuleringer, som kunne misforstås.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem Felter med * skal udfyldes
 
Af: mikkel Hoff
Den 14.08.2020 kl. 11:04

Lav journalisme

svar på: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Hej
For det første er det en temmelig vild sag, som et nyhedsmedie, især da et der interessere sig for kommunalt arbejde burde interessere sig for lidt dybere. For det andet er det godt at det af en artikel fremgår, at man faktisk ikke har talt med Mogens Rerup, men har taget citaterne fra, måske, facebook. I har således skrevet en artikel der ikke belyser sagen og hvor i ikke har konaktet den ene side, men blot gengiver hans facebook kommentarer. Men så lad mig. Sagen er den at Haderslev kommune har brudt loven i ganske mange sager over ganske mange år og at det har store konsekvenser for en del borgere i haderslev. I ved, for deres liv, ikke deres arbejde. Disse lovbrud foregår inden for det sociale område i stort set alle kommuner, men i forskelligt omgang og med forskellige grader af grimhed forbundet med det. Vi ved fra Frederiksberg kommune, at det foregår der det ved vi fra Bitten Vivi jensen. Vi ved også at det foregår i København, fra utallige sager. Hvad er det der foregår? Folk fastholdes på fleksjob frem for at få pension. Det gør de fordi staten refundere kontanthjælp, men ikke pension.
Hvad er kommunernes svar? Det er da at anmelde Mogens rerup og andre der siger fra efter §119-121. Det er paragrafer hvor det virker som om det er nok, at kommunalt arbejdere føler sig krænket eller chikaneret af en given borger til at denne borger skal dømmes. Det er lige meget om det borgeren har sagt er korrekt og sandt. §119-121 handler ikke om bagvaskelse. Det handler om at føle sig krænket.
I mogens rerups sag er det ikke svært at se hvad der foregår. Mogens rerup er bisidder for et enormt antal mennesker. Han arbejder temmelig meget og fører sager for borgerne. Det samme gør Bitten Vivi jensen. De er begge uddannet inden for området og de kæmper imod dets misrøgt af borgere. Der er ingen der kan være uenige om at det er dem der er heltene, hvis man læser sagerne, føler med i hvad der foregår. Det er ikke lidt grimt, ikke på kanten, det er sygt nasty shit der foregår i en del kommuner i dk. Der gås efter de svageste, dem der ikke kan kæmpe tilbage. Der ændres totalt retning hvis medier bliver indblandet eller hvis fagforninger er indblandet. Altså har vi med kujoneri at gøre.
Alt det for at sige - Mogens Rerup er en helt. De kommunalt ansatte i haderslev kommune har et dårligt arbejdsmiljø, fordi de selv er med til at skabe det. Det er ubehageligt at være et.... ja hvad kalder man det? Det er ubehageligt når der er nogen der siger det klart til en. Også når de siger det højt i offentlighede osv. Men er det chikane, eller er det faktisk kommunalt ansatte der chikanere? Alt peger på det sidste.

Af: Susanne Riis
Den 14.08.2020 kl. 10:20

Fælles front?

svar på: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Mogens Rerup burde have en medalje for sin indsats men man vælger fælles front?
Mogens har påpeget omfattende fejl, mangler og deciderede lovbrud i rigtig mange udsætte borgeres sociale sager. Mogens er en ildsjæl, som gør et stort og desværre nødvendigt arbejde for de af kommunens borgere, som er kronisk ramt på deres arbejdsevne.
Disse burde reelt have den samme hjælp fra de lønnede medarbejdere i fx jobcenter men i stedet trækkes selv indlysende sager i langdrag i årevis på laveste ydelse forstås, der sanktioneres ulovligt og retssikkerhed og øvrig lovgivning til borgers fordel negligeres.
Hurra for sådanne mennesker som Mogens Rerup.
Han tør hvor andre tier og samtykker...
Gid der var flere som Mogens Rerup i alle kommuner....

Af: Sanne Lindtner
Den 10.08.2020 kl. 20:23

DER SKULLE VÆRE FLERE SOM MOGENS RERUO

svar på: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Syntes det er på sin plads, at Mogens Rerup, gøroopmærksom på hvad det er der foregår på jobcentret/centrene. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen, at medarbejdere i nogle af landets kommuner ikke viser hverken menneskelig forståelse eller tager syge borgere alvorligt. Tvært imod kan jeg jo læse hvordan de nærmest gør alt det modsatte, nemlig at nedgøre de syge, og nærmest overfuser borgerne, samt undlader at oplyse dem om deres rettigheder. For disse medarbejder gælder kun en regel : Det er at sørgeffor at kommunen kan spare penge. Så skidt med de menneskelige omkostninger.

Af: Søren Weber Jørgensen
Den 14.08.2020 kl. 14:45

Ansvarsfralæggelse

svar på: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Hvis de danske kommuner bekymrede sig om borgerne, i samme grad, som de værner om de sagsbehandlere, der nidkært administrere loven efter den fortolkning der passer bedst ind kommunernes sparekatalog, så var der ingen grund for Mogens Rerup at nævne nogle navn. Men at løfte kritik overfor Haderslev kommune er som at slå i en dyne - og sådan vil de have at det skal fortsætte. Hvis de 2 fagforbund er interesseret i arbejdsmiljøet, hvorfor nævnes den elendige ledelse som er direkte årsag til det dårlige arbejdsmiljø ikke? Slutteligt, så forstår jeg godt, hvis socialrådgiverne i kommunen er trætte af Mogens. En stædig ildsjæl der allerede har udrette langt mere for de socialt udsatte i kommunen end dem selv, og som samtidig er langt mere kompetent end dem. Der skal uheldigvis ikke så meget til da Haderslev kommune heller end gerne ansætter butiksassitenter, og andet revl og krat, som sagsbehandlere - de fatter jo ikke en skid.

Martin S. Paulsen, du burde skamme dig og denne ensidige artikel af et karaktermord. Men du er vel ligesom sagsbehandler i Haderslev - fuldstændig blottet for professionelt håndelag og skam i livet. Føj siger jeg bare.

Af: Ole lund
Den 14.08.2020 kl. 13:36

Politisk chikane

svar på: Fælles front mod rebelsk byrådsmedlem

Der er ingen tvivl om politianmeldelsen af Mogens Rerup skal betragtes som politisk chikane fra oppositionen samt de embedsmænd som Mogens har udstillet for deres inkompetence gennem sit engagement. Da der siden denne artikel er fremkommet nye oplysninger ang. hvordan Kommunen og særligt jobcenteret har behandlet Mogens henvendelser. Samt at en leder har forsøgt at få en ansat til at begå falsk vidneudsagn under lovning af job, kunne i passende opdatere jeres artikel så den bedre afspejler virkeligheden. Samme ansatte har stået frem og pointeret af det dårlige arbejdsmiljø ikke skyldes Mogens Rerup men en dårlig ledelse der indbyrdes bekriger hinanden.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger