Lillebælt har verdens tætteste bestand af marsvin og huser Danmarks største naturpark - Naturpark Lillebælt. Der er behov for en styrket indsats for at sikre bæltets natur og biodiversitet fremadrettet, mener borgmestrene omkring Lillebælt.
Lillebælt har verdens tætteste bestand af marsvin og huser Danmarks største naturpark - Naturpark Lillebælt. Der er behov for en styrket indsats for at sikre bæltets natur og biodiversitet fremadrettet, mener borgmestrene omkring Lillebælt.
07.02.2020 kl. 15.00

Til miljøministeren: Hjælp med at redde livet i Lillebælt

Ni borgmestre omkring Lillebælt skriver en appel til miljøminister Lea Wermelin (S), hvor de opfordrer ministeren til afsætte ressourcer og indgå samarbejde om at redde liv og biodiversitet i Lillebælt.

I brevet til miljøminister Lea Wermelin (S) skriver de ni borgmestre om baggrunden:

– Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur, og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet.

– Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993, skriver borgmestrene.

De ni borgmestre er Thomas Andresen, Aabenraa, Søren Steen Andersen, Assens, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn, Jacob Bjerregaard, Fredericia, Hans Peter Geil, Haderslev, Jørn Pedersen, Kolding, Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart, Erik Lauritzen, Sønderborg og Ole Wej Petersen, Ærø.

LÆS OGSÅ Randers og Gribskov får Danmarks nye natur-nationalparker

– I Lillebælt er der specifikt et stort Natura 2000 område, som er rygraden i vores nationale naturindsats. Samtidig skal vi arbejde for FN's verdensmål og sikre social og økonomisk bæredygtighed. Et fælles fokus på Lillebælt fra stat, kommuner, erhverv og borgere kan være et både visionært og godt eksempel for resten af landet - ja hele verden - på hvordan vi sammen kan forvalte et marint naturområde på en bæredygtig måde, skriver borgmestrene.

En fælles sag

Borgmestrene mener, at en bæredygtig forvaltning af Lillebælt skal være baseret på en løbende vurdering af miljøtilstanden og dermed effekten af de iværksatte beskyttelsestiltag. Tiltagene justeres på baggrund af udviklingen af miljøtilstanden. Denne type forvaltning mener de skal baseres på kommunikation mellem forvaltere, videnskabsfolk, myndigheder og brugere af økosystemet.
 
– Vi opfordrer nu miljøministeren til at afsætte ressourcer og øge kommunikation mellem de mange aktører. Hvis vi stiller et fælles hold, kan vi sammen undersøge, hvad problemerne er, og hvilke sammenhænge er der i økosystemet i Lillebælt, skriver borgmestrene.

Kommunerne er parate til at hjælpe med administration, fundraising, kontakt til frivillige og formidling. Borgmestrene fremhæver, at ikke mindst borgerne er parate til frivilligt at hjælpe til. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Til miljøministeren: Hjælp med at redde livet i Lillebælt Felter med * skal udfyldes
 
Af: Per Vedby
Langt ude til venstre
Den 14.06.2020 kl. 18:21

Slam fra Kolding Fjord kan placeres i udtjente grusgrave

svar på: Til miljøministeren: Hjælp med at redde livet i Lillebælt

Såfremt der ikke er fare for nedsivning af tungmetaller vil det meget omdiskuterede slam fra Kolding Fjord, både fra oprensning af sejlrende og fra projektet omkring Marina Syd, kunne placeres i de udtjente grusgrave ved Almind og Dons.
Måske et "Kig" værd, selv om de øgede omkostninger ved vejtransport vil fordyre i ikke uvæsentlug grad.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger