Der er en meget stor fællesmængde vi er enige om.KL’s formand Jacob Bundsgaard.
Der er en meget stor fællesmængde vi er enige om.KL’s formand Jacob Bundsgaard.
07.02.2020 kl. 13.00

Fælles opråb: Kom nu med den sundhedsreform!

Sundhedsvæsenet står over for udfordringer, der kræver politisk handling fra regeringen, lyder en fælles opfordring fra Danske Regioner, KL, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen, FOA, HK/Kommunal og Sundhedskartellet, som samlet har formuleret en række anbefalinger, forventninger og krav.

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der kræver politisk handling fra regeringen. Blandt andet er der behov for at styrke kompetencer og kapacitet i det samlede sundhedsvæsen i takt med, at antallet af ældre og kronisk syge borgere samt borgere med psykiske lidelser i de kommende år stiger markant.

Sådan lyder det i en fælles udmelding fra Danske Regioner, KL, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen, FOA, HK/Kommunal og Sundhedskartellet.

– Det her er en opfordring til, at regeringen og Folketinget begynder drøftelsen frem mod en sundhedsreform. Det her er et signal om, at der er en meget stor fællesmængde, måske 97 procent, af både udfordringer og løsninger, som vi er enige om, for at kunne levere god sundhed til danskerne, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

Vi er ikke i skyttegraven

På konferencen Sundhedspolitisk Topmøde på Nationalmuseet i går torsdag forsøgte Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ellers at fremstille det som om, at det var uenigheder mellem KL og Danske Regioner, der var en del af årsagen til, at regeringen ikke kommer med et bud på en sundhedsreform.

LÆS OGSÅ Regioner efterlyser penge til oprustning af kommunal sundhed

– Hvis jeg skal komme med et godt råd til KL og Danske Regioner, så er det: Hop op af skyttegravene og lad os arbejde sammen om det. Den her regering kommer ikke til at rulle scenen ud og sætte spotlys på kampen mellem KL og Danske Regioner. Jo hurtigere vi kommer over i det konstruktive samarbejde, jo hurtigere kommer vi i gang med at finde de konstruktive løsninger, sagde Magnus Heunicke.

Men det manede organisationerne i jorden ved kort tid efter at sætte sig sammen og formulere en række anbefalinger, som de er enige om.

– Vi er ikke i skyttegravene, vi står her og omfavner hinanden, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard (S)

En politisk retning nu

Parterne bag udspillet fremhæver, at der er behov for at udvikle sundhedsvæsenet, så borgerne i højere grad oplever sammenhæng på tværs af sektorer, herunder især mellem sygehus, kommunale tilbud og almen praksis.

LÆS OGSÅ Opråb fra Thisted: Stop Mette

– Der er brug for kompetencer og kapacitet i det samlede sundhedsvæsen i takt med, at antallet af ældre og kronisk syge borgere samt borgere med psykiske lidelser i de kommende år stiger markant, siger Jacob Bundsgaard.

Parterne bag opfordringen fremhæver, at regeringen har taget flere initiativer, som er positive skridt i den rigtige retning. Blandt andet er der indgået økonomiaftaler med regioner og kommuner, der blandt andet tager højde for den demografiske udvikling, og der er afsat yderligere midler på Finansloven til at give visse løft. Regeringen har samtidig lavet en bred politisk aftale om at sætte ind overfor rygning, ligesom der blandt andet er nedsat en taskforce for rekruttering til sundhedsvæsenet.

Det samlede sundhedsvæsen venter fortsat med stor interesse på regeringens udspil til en sundhedsaftale, der skal sætte en politisk retning for udviklingen af sundhedsvæsenet fremover.

De fem punkter

Danske Regioner, KL, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen, FOA, HK/Kommunal og Sundhedskartellet fremhæver fem punkter, som de mener, en sundhedsreform skal adressere.

LÆS OGSÅ Glæde og lettelse i Nordjylland

Der er behov for afklaring af sundhedsvæsenets udvikling nu. Sundhedsvæsenet har været genstand for politiske drøftelser igennem en årrække, uden at der er fundet en samlet og holdbar løsning.

"Parterne anbefaler regeringen snarest at tage initiativ til en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, så vi kan komme i gang med at føre beslutningerne ud i livet", skriver de.

Parterne understreger også, at regeringen må tage fat på en sammenhængende national plan for det samlede sundhedsvæsen.

”Parterne er enige om, at der er brug for en ambitiøs, national plan for det samlede sundhedsvæsen, som indeholder Danmarks vision for det nære, specialiserede og sammenhængende sundhedsvæsen og tager stilling til bl.a. opgaver, kvalitet, finansiering, kapacitet og kompetencer i kommuner, almen praksis og sygehuse på en måde, der sikrer ensartet kvalitet og sammenhæng for borgerne/patienterne".

LÆS OGSÅ Sådan bliver nedlukningen af de 38 kommuner

Parterne er endvidere enige om, at opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen – i kommuner, almen praksis, speciallægepraksis, fremskudte regionale funktioner, via digitale løsninger, i eget hjem med videre – når det mindst giver samme kvalitet for borgerne/patienterne og er omkostningseffektivt.

”Det forudsætter, at der sikres de nødvendige kompetencer og opbygges kapacitet i alle landets kommuner, ligesom der skal findes nye og forpligtende samarbejdsformer mellem kommuner, almen praksis og sygehuse.”

Det skal besluttes nationalt, hvordan samarbejdet på tværs af sektorerne skal organiseres på politisk, strategisk og operationelt niveau. Fokus bør være på at understøtte det faglige samarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at sikre sammenhængende og trygge borger/patientforløb. Samtidig bør der bygges videre på de mange gode samarbejdsløsninger, der allerede eksisterer.

”Regeringen skal skabe mulighed i lovgivningen for at lave samdrift, fælles ledelse og fælles økonomi samt data- og videndeling på tværs af sektorer regionalt og lokalt,” skriver de.

LÆS OGSÅ Medie: Nødbekendtgørelse på social- og sundhedsområdet er på vej

Nationale standarder

Parterne fremhæver også, at der er brug for nationale faglige standarder og kvalitetskrav.

”Det er en forudsætning for at skabe større ensartethed og gennemsigtighed i ydelserne i det nære sundhedsvæsen set fra borgernes perspektiv," hedder det.

Det understreges samtidig, at udviklingen af sundhedsvæsenet er tæt forbundet med den tilhørende finansiering og økonomiske rammer.

"Der er behov for, at der sættes en retning for den fremtidige opgaveløsning i sundhedsvæsenet, hvor der er taget højde for den nødvendige finansiering til opgavens løsning, den demografiske udvikling såvel som udvikling af kvalitet, kapacitet og kompetencer. Det gælder både de opgaver, der skal løses i kommuner og almen praksis såvel som de opgaver, der fortsat skal løses på landets sygehuse.

LÆS OGSÅ Ny pris sætter fokus på kommunernes veteranindsats

Der er samtidig behov for at sikre nogle økonomiske modeller, der muliggør et helhedssyn på sundhedsvæsenets samlede økonomi, og hvor den bedste løsning for borgeren/patienten er i centrum. Uenighed om finansiering og silotænkning må ikke spænde ben for de gode løsninger", står der i parternes udmelding. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fælles opråb: Kom nu med den sundhedsreform! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger