Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
22.12.2020 kl. 12.06

KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Mens Enhedslisten er åbne for at diskutere organiseringen af handicapområdet, afviser KL, at andre vil kunne gøre det bedre. Venstre mener også, at området ligger bedst tæt på borgerne.

Fjern handicapområdet fra kommunerne, der ikke har den tilstrækkelige faglige tyngde, og som begår talrige fejl i sagerne.

Det er essensen af et borgerforslag, der efter nytår bliver behandlet i Folketinget, da det har rundet 50.000 underskrivere.

Men det vil ikke være nogen god idé at placere området et andet sted – hos regionerne eller staten, sådan som forslagsstillerne foreslår, siger formanden for KL’s socialudvalg, Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V).

– Alle fejl i sagsbehandlingen er en fejl for meget. Det er hævet over enhver tvivl. Men det er svært at se, hvordan det at flytte sagsbehandlingen fra en myndighed til en anden skal kunne forbedre kvaliteten. Kommunerne har ansvaret for at hjælpe borgere med handicap i rigtig mange af livets forhold, og personalet gør en kæmpe indsats for at løfte opgaven, siger han.

LÆS OGSÅ Evaluering af det specialiserede socialområde på vej

I stedet foreslår han mere regelforenkling på området, så det bliver ”mere forståeligt for borgerne” og ”nemmere at administrere efter for personalet.”

– I KL vil vi meget gerne samarbejde med alle aktørerne på området om, hvordan vi kan styrke retssikkerheden. Vi har blandt andet sat gang i et samarbejde med Danske Handicaporganisationer om borgerinddragelse, og i starten af det nye år vil vi afholde en række webinarer, som blandt andet skal munde ud i nogle fælles anbefalinger, lyder det fra Ulrik Wilbek.

I Folketinget mener Venstres handicapordfører Marie Bjerre heller ikke, at en flytning af handicapområdet er svaret på bedre sagsbehandling.

– Venstre forstår, hvorfor borgerforslaget rejses, og vi deler også bekymringen om den manglende retssikkerhed i kommunerne. Vi er heller ikke afvisende overfor at diskutere, om nogle områder kunne være placeret bedre, hvilket evalueringen af området gerne skulle gøre os klogere på. Men vi mener ikke, at man det løser de grundlæggende udfordringer med retssikkerheden at centralisere og flytte hele området længere væk fra borgerne, skriver hun i en kommentar til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Hos Enhedslisten er handicapordfører Jakob Sølvhøj godt tilfreds med, at borgerforslaget nu snart bliver behandlet i Folketinget.

– Jeg forstår til fulde kritikken af kommunernes håndtering af handicapområdet. Vi ser masser af fejl i sager, som ikke påklages og masser af fejl i sager, der ryger videre til Ankestyrelsen. Vi tænker umiddelbart, at der skal flyttes opgaver fra kommunerne, men vi har ikke lagt os endeligt fast på hvordan og hvorledes. Men jeg tror, at regionerne skal spille en større rolle, og at staten skal i væsentlig højere grad skal bidrage til finansieringen, siger han.

Jakob Sølvhøj er også tilbøjelig til at give forslagsstillerne ret i, at der siden 2007, hvor kommunerne overtog handicapområdet fra de tidligere amter, er sket en afspecialisering af området – og at kassetænkningen er kommet til at fylde mere.

– Jeg synes ikke, der kan være tvivl om, at der træffes for mange afgørelser baseret på økonomi snarere end hensynet til borgerne, siger han.

Det vides endnu ikke, hvor tidligt i det nye år, borgerforslaget bliver behandlet i Folketinget. mdbr@kl.dk

Emneord
KL, Folketinget, Handicap

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten Felter med * skal udfyldes
 
Af: Steen Sommermark
Den 24.12.2020 kl. 10:52

KL ved ikke hvad de taler om

svar på: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Kære KL
Nu har vi som er pårørende til borger med særligbehov siden 2007 ser ril hvordan det er gået ned af bakke for handicapomådet i kommunerne.
Vi kan desværre ikke som jer vælge et nyt område at arbejde på i jeres politiske liv eller helt stoppe og lade andre tage over.
Hvordan kan KL i alvor sige at handicapområdet ligger bedst hvor det ligger, er man helt blind for alle de klagesager som er sendt i ankestyrelsen og det er med sikkerhed ikke alle de sager som burde sendes i ankestyrelsen. Jeg kan sige vi for endnu ikke send vores sag ind, da vi først i 2020 bliver gjort opmærksom på vores datter kan søge dækning af merudgifter efter paragraf 100, det hun kunne siden 2011, så kommunen skylder vores datter om 100.000 kr.

Af: Erik Frandsen
Bedre Psykiatri Ballerup
Den 24.12.2020 kl. 10:42

Ekspertisen mangler. Kommunerne magter ikke handicap og psykiatri

svar på: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

13 år skulle være nok. Området er kompliceret og en vis indkøringsperiode var forventelig, men 13 år er gået, og området er stadig præget af vilkårlighed og en alt for høj fejlprocent i de kommunale afgørelser. Jeg er sikker på at det ikke skyldes dårlig vilje i kommunerne, men lige netop mangel på faglig ekspertise. Når der i borgerforslaget peges på en flytning af området, er det med et håb om, at den faglige ekspertise lettere opbygges på færre steder. De store fremskridt, som vi har set inden for f. eks. kræftbehandlingen i Danmark, havde vi aldrig opnået, hvis behandlingen var spredt ud på 98 kommunale sygehuse.
Den lokale økonomi spiller beklageligvis også en stor rolle. Der skæres ned på området, når kommunekasserne mangler penge. Det skaber meget forskellige betingelser ud over landet. Også derfor vil en overflytning være til gavn for området.

Af: Peter Hansen
Den 24.12.2020 kl. 09:53

Vælgerne skal vide, at KL er en privat konsulent - og interesseforening

svar på: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Kære venner i

Når I nævner KL, Kommunernes Landsforening, en privat konsulent - og interesseforening bør I være bevidst om, at KL ønsker politisk indflydelse

KL tænker økonomi.

KL ønsker altid økonomisk fordel for sine 98 medlemmer.

Sjældent varetager Kl den enkelte borgers interesser, uagtet at vi alle betaler livslang kontingent til KL.

KL er begyndt at udsende Vejledninger til de kommunale sagsbehandlere, for at påvirker deres vurderinger og oplyse sagsbehandlerne om KL forslag.

Kommunernes Landsforening Vejledning.

https://www.kl.dk/media/16717/kls-vejledning-om-bpa.pdf?fbclid=IwAR0vzmkW5LZtgL8Aosk8rPzk2Uq9te6x3l0gFeXUfNPB8SfNMuDf8bTAaqM

CITAT"" Endelig er nogle forældre blevet økonomisk afhængige af at modtage tabt arbejdsfortjeneste til at passe deres handicappede barn hjemme, og de er bekymrede for udsigten til at miste deres forsørgelsesgrundlag og til at skulle tilbage på et arbejdsmarked, som de måske forlod for mange år siden.

Uanset funktionsniveau kan alle unge udvikle sig, erhverve nye kompetencer og interesser, have gavn af at modtage sociale tilbud sammen med andre unge, mv.

I forbindelse med bevilling af hjælpen til de unge er det også vigtigt, at kommunen vurderer, om jobcentret skal inddrages ift. at rådgive forældrene om deres kommende forsørgelsesgrundlag og muligheder for at opnå et andet arbejde, hvis forældrene ikke længere skal passe deres barn hjemme.”CITAT slut

KL har nogle mål, som de ønsker opfyldt. KL tænker altid på økonomi, sjældent mennesker.

Derfor, sæt Jer ind i hvad Kommunernes Landsforening står for og hvis interesser de varetager.

Med venlig hilsen

Af: Bo Pedersen
Den 09.01.2021 kl. 16:49

Hvem søren siger det skal lægges hos Kommunens brødre???

svar på: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Jeg har en klar forventning, at man som politiker kan tænke og tænke klogt for andre.

men det vises med tydelighed, at I er låst fast i egne beslutninger, regler og kasser.

Formår I ikke at sætte jer ud over det i situationer der kræver det, bør I overveje jeres position.

Tag udgangspunkt i problemstillingen og accepter at det I har været med til t bygge op, ikke er optimalt for alle - og træk så i arbejdstøjet, eller lad andre om det.

I udstiller jer selv, jeres måde at arbejde på og jeres holdninger. Og det er sikkert godt i nogle tilfælde, men desværre ikke i alle.

I mange virksomheder, findes der procedurer for hvad man gør, hvis noget ikke fungerer. I kommunerne, der fortsætter man med at gøre det samme flere gange, selv om det slog fejl de første 2, 3 og 4 gange....med store menneskelige konsekvenser til følge.

Men heldigvis, erkendes det da, at kvaliteten ikke er god.. men at man ikke kan gøre noget ved det, det er i min verden lig med at ikke længere bør være politiker.

Af: Michael Bertholdsen
Den 25.12.2020 kl. 09:30

Marie Bjerres misforståelse

svar på: KL: Flytning af handicapområdet højner ikke kvaliteten

Siden kommunerne overtog handikapområdet i 2007, har vi meget tydeligt kunnet observere væsentlige forringelser og større ressourcespild.
Man fjernede ganske enkelt en masse viden og erfaring ved nedlæggelse af amternes institutioner (fx hjælpemiddelcentralerne), og det var de første år forklaring på forringelserne - kommunerne, dem er der jo 98 af, skulle opbygge samme viden og erfaring hver især.

Samarbejder blev forsøgt, men kommunerne havde forskellige politiske mål og forskelligt økonomisk råderum - det gik ikke.

En del blev privatiseret ud fra den dengang ‘etablerede sandhed’, at privatisering gjorde alt billigere. Det gik bare den modsatte vej, for markedet er for småt i Danmark, så der var ikke reel konkurrence. Små firmaer har fordelt specialerne så kommunerne har i virkeligheden kun et sted at gå hen, når de skal have noget specielt, og leverandøren tager en høj pris.

Kommunerne har kun en måde at spare pengene, og det er ved at ‘skrabe smøret på brødet’. Man affærdiger speciallægeerklæringer og laver egne ikke-lægefaglige konklusioner, man tolker reglerne langt ud over, hvad juraen kan bære, og derved opnår man yderligere besparelsen, der ligger i forhalingen i lange klageprocesser, hvor der ofte ikke kan afgøres ‘med tilbagevirkende kraft’.

Alt sammen skyldes, at kommunerne ikke har størrelserne og ressourcerne til at opbygge den fornødne ekspertise og den økonomisk rentable størrelse for de specialiserede tilbud.

Det håber jeg, Marie Bjerre og hendes parti vil lytte til, og jeg håber ikke, de som en af de store fortalere og initiativtagere til Strukturreformen, ikke vil erkende, at det projekt ikke virkede helt efter hensigten.

Marie Bjerre, det vil tjene dig og V ære, hvis i påtog jer ansvaret og gik forrest for at ændre og forbedre systemet - det ville hjælpe mange handikappede og deres pårørende.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger