Udgifter til mundbind og andre værnemidler er forholdsvist nemme at opgøre. Øvrige mer- eller mindreudgifter i forbindelse med epidemien opgøres i 2021. Foto Colourbox
Udgifter til mundbind og andre værnemidler er forholdsvist nemme at opgøre. Øvrige mer- eller mindreudgifter i forbindelse med epidemien opgøres i 2021. Foto Colourbox
14.12.2020 kl. 11.47

Aftale: Ekstra milliard i COVID-kompensation til kommunerne

KL og regeringen har indgået endnu en aftale om COVID-kompensation til kommunerne, så udgifterne til håndtering af coronakrisen ikke fortrænger den øvrige velfærd. Det endelige regnestykke udestår.

Coronakrisen har givet kommunerne en række ekstraudgifter. Fredag indgik KL og regeringen en aftale om, at kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1,0 mia. kr. i 2020.

Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne. Pengene går til Aarhus Kommune, der har stået for det koordinerede indkøb af værnemidler med mere til kommunerne.

Kommunerne har derudover haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020, herunder blandt andet udgifter til rengøring mv. Men fordi der endnu ikke er et fuldt overblik, har KL og regeringen aftalt at følge op i 2021.

Sikrer velfærden

KL’s formand, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S), mener, det er en vigtig aftale, der skal sikre, at coronapandemien ikke går udover de øvrige velfærdsydelser, kommunerne skal levere.

LÆS OGSÅ KL-formand: Coronaefterslæb kræver løft i økonomien i 2022

– Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vi kommer godt gennem coronakrisen. Det gælder både, når det handler om at forhindre smittespredning ved brug af værnemidler, afstandskrav og øget fokus på rengøring. Men det gælder også i forhold til at sikre, at den kommunale butik kan køre videre, og velfærd kan leveres til borgerne – på vores plejehjem, i vores skoler og dagtilbud, i jobcentrene osv. Derfor er jeg glad for, at regeringen har blik for, at udgifterne til håndtering af coronakrisen ikke må gå ud over den øvrige velfærd, siger Jacob Bundsgaard.

Med aftalen giver regeringen også tilsagn til, at kommunernes lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021.

KL’s næstformand, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), mener, det er et vigtigt element.

– For at holde hånden under dansk økonomi har kommunerne igangsat en række anlægsprojekter og fået lån til dem af regeringen. Det har været rigtig vigtigt for os, at den finansiering også er der i 2021, så vi ikke skal bremse det arbejde og fokusset på at holde gang i byggeriet og dermed også økonomien, siger Martin Damm.

LÆS OGSÅ Overenskomst fornyet for 500.000 kommunale medarbejdere

Det endelige regnestykke udestår

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter i kommuner og regioner i 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse i starten af 2021, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter afledt af epidemien i 2020.

Samlet har kommuner og regioner i løbet af 2020 haft udgifter på lige over seks milliarder kroner til værnemidler – herunder ekstra medarbejdere og lagerkapacitet – og testcentre, fremgår det af materialet, der danner baggrund for aftalen.

Det, der ikke er klarhed over, er, hvor mange penge kommunerne har brugt på for eksempel ekstra rengøring med mere.

Regeringen vil også for 2021 sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

LÆS OGSÅ Ny viden
FOR ABONNENTER

Enkelte kommuner har dog prøvet at gøre regnestykket over ekstraomkostninger op.

I Aalborg Kommune skønner forvaltningerne for eksempel, at regningen for corona-håndteringen løber op i 78,9 millioner kroner, når 2020 er gået. tkn@kl.dk 

Se Aalborg gør regnestykket op.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Aftale: Ekstra milliard i COVID-kompensation til kommunerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger