Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
03.12.2020 kl. 11.55

Ombudsmanden: Kommune begik alvorlige fejl i sager om anbragte børn

Langeland Kommune har i flere tilfælde ikke levet op til grundlæggende lovkrav i sager, hvor anbragte børn er vendt tilbage til deres forældre. Det skriver Ombudsmanden i en afgørelse.

Langeland Kommunes behandling af tre sager om anbragte børn, der er blevet såkaldt "hjemgivet" til deres biologiske forældre, er samlet set "meget beklagelig". Det konkluderer Ombudsmanden efter at have gennemgået sagerne.

– Anbragte børn og unge har ikke altid den samme støtte fra forældre og familie som andre børn. De kan endda ofte befinde sig i en loyalitetskonflikt i forhold til forældrene. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne lever op til reglerne, inden de beslutter sig for at hjemgive et barn eller en ung, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

For at sikre, at det tjener barnet bedst at forlade sin plejefamilie og vende tilbage til sine biologiske forældre – en såkaldt hjemgivelse – skal kommunen holde en samtale med barnet, udarbejde en handleplan for barnets fremtid og derefter meddele barnet, hvis det er over 12 år, afgørelsen. Den skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning.

I flere tilfælde har Langeland Kommune dog ikke levet op til de krav, som Ombudsmanden kalder "grundlæggende". 

LÆS OGSÅ Taskforce finder problematiske forhold i børne- og ungeafdeling

Sagen tog sin begyndelse sidste år, da medier omtalte sager, hvor Langeland Kommune blev nødt til at genanbringe børn, der allerede var vendt tilbage til deres biologiske forældre. Det fik Ombudsmanden til at bede om at se de tre sager om hjemgivelse, som kommunen havde behandlet i 2019. Desuden bad Ombudsmanden kommunen om at forklare, hvordan den generelt behandler den type sager.

Svaret og gennemgangen af sagerne har fået Ombudsmanden til at udtrykke en "vis bekymring" for kommunens generelle håndtering af sager om hjemgivelse.

Derfor har kommunen nu fået seks uger til at forklare, hvordan den i fremtiden vil sikre, at loven bliver overholdt i lignende sager.

Ombudsmanden forholder sig ikke til, om hjemgivelsen var den rette afgørelse i de tre sager, blot om loven er blevet fulgt. jki@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ombudsmanden: Kommune begik alvorlige fejl i sager om anbragte børn Felter med * skal udfyldes
 
Af: Bonnie Louise fiil Nielsen
Egenrådig udtalelse fra enmillionstemmer
Den 08.04.2021 kl. 08:22

Sjovt at det er dette i laver en stor artikel om.

svar på: Ombudsmanden: Kommune begik alvorlige fejl i sager om anbragte børn

Hvad med alle de diagnose børn der tvangsfjernes på ekstremt tynde grundlag?
Ja diagnose børn er dem der hovedsagligt bliver tvangsfjernet fra deres forældre...dette beviser statestikkerne.
Og der er tydeligt at dette grunder i den sylten man har gjort af disse handikappede børn igennem de sidste mange år,
Man tager udredet og diagnosticerede børn med hovedsagligt autisme og adhd....tvinger dem ind i store larmende klasse værelser, med alm lærere der ikke er specialuddannede. I giver dem en hverdag med daglige konflikter, uro og mobning og dette i årevis.
Forældrene står magtesløse og ser til.....at prøve at råbe jer op hjælper ikke....og vi forældre ser vores børn udvikle angst, depression, stress og skolevægring.
Når så børn og forældre er kørt langt nok ned....så kommer kommunen og giver forældrene skylden for børnenes mistrivsel.
Jeg kæmpede i fem år for at få hjælp til min søn.....og 14 dage efter at skolen endeligt gav os ret i at de ikke kunne undervise ham ordentligt...at han ikke kunne tåle at gå i en alm klasse, så tvangsfjernede kommunen ham.
Jeg har nu i halvandet år kæmpet alt hvad jeg kan for at få min søn tilbage. Men da tyve års arbejde på børnekirugisk afdeling, med børn og familier i akut krise, samt de uhyggelige år vi har kæmpet med kommuner og skoler, har givet mig udefrakommende stress. Så ser Vejle kommmunes børn og handikap afdeling ikke mig som en ordentlig mor. Og det på trods af halvandet års perfekte samværsreporter fra fire samværskonsulenter. De ser en gid og kompetent mor til hendes handikappede barn.
Og selv på dette grundlag for jeg kun min søn at se tre timer støttet hver 14. Dag.
Jeg er medlem af mange familie grupper, eks enmillionstemmer ....og en flere ting er tydeligt....man nægter i kommunerne at inddrage og bruge dokumenteret fakta.....man nægter at gå ind og hjælpe med de indlysende problematikker børn og forældre tikker om at få hjælp til.....man bruger mest krudt på at se om man kan finde selv den mindste ting på forældrene som kan vendes i negativ retning. Og hvis du har en god økonomi, hvilket få af os har efter flere år i den kommunelle vridemaskine, så har du en lille chance for at kunne købe dig til hjælp til at få dit barn hjem, det har vi andre ikke. Vi har ikke den mindste chance for at få vores børn hjem igen.
Tilsidst, og dette har jeg endda talt med en socialrådgiver på området om......en rådgiver der selv er mor til et psykisk handikappet barn.
Man skal aldrig bede kommunen om hjælp til sit barn med udfordringer, især ikke hvis man bliver sygemeldt med arbejdsrelateret stress eller skade, hvis man bliver enlig mor, hvis man bliver skilt og har en konfliktskabende ex, Hvis man bliver kronisk syg, hvis man på trods af velfungerende voksenliv har haft en udfordret barndom.....dette stempler nemlig en som dårligt forældermatriale og man har stor chance for at få tvangsfjernet sit barn.
Tilsidst vil jeg sige at i undrer jeg over at nogle hjemgivne børn bliver tvangsfjernet igen......noget af grunden kan være at alt den hjælp og gode specialtilbud som de for som plejebarn tages fra dem igen og overgives til fattige kommunelle skoledistrikter.....og at ligegyldigt hvad....så vil forældre og børn være jaget vildt, bliver vendt og drejet og konstant i kommunens søgelys for om der er det mindste der ikke er perfekt....og med et diagnosebarn er der altid noget der ikke rammer ind under normen. Mange børn og forældre er ofte også fuldstendigt nedslidte efter en tvangs sag ved kommunen og meget psykisk påvirkede af det overgreb de har gået igennem.
Og her i Danmark.....skal man være perfekt....den perfekte forælder...ja faktisk overforælder.....og ens børn skal opføre sig perfekt, eller kommer kommunerne og tager ens børn.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger