Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
17.08.2020 kl. 12.47

Bred enighed om at løfte psykiatrien

44 aktører på psykiatriområdet er enige om et løft af området, som skal føre til en 10 års-plan.

Der er brug for at løfte psykiatrien markant.

Det mener 44 organisationer – heriblandt KL, Danske Regioner og en række patient- og brugerorganisationer – som står bag otte konkrete forslag, der netop er afleveret til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Der er brug for et bredt samarbejde, hvis ambitionerne skal indfries, påpeger Thomas Adelskov (S), der er formand for KL’s socialudvalg.

– Vi er glade for, at vi sammen med så mange parter med en stærk og fælles stemme kan pege på et påtrængende behov for at løfte psykiatrien. Kommunerne er ambitiøse omkring udvikling af den kommunale socialpsykiatri, og der er behov for at løfte kernedriften, så vi får de rette økonomiske og kompetencemæssige forudsætninger på plads, siger han.

LÆS OGSÅ KL: Tåbeligt at betale for tomme psykiatripladser

Hos PsykiatriAlliancen, der repræsenterer brugere, pårørende og fagfolk i psykiatrien, håber talsperson Kristian Bennedsen på, at de otte forslag vil inspirere politikerne til at vende udviklingen på området.

– Psykiatrien har i årevis været underfinansieret og underprioriteret. Vi har ventet alt for længe med en plan for psykiatrien, men forhåbentlig kan anbefalingerne fra hele sektoren være med til at give politikerne et oplyst grundlag for en 10-års plan for psykiatrien, siger han. mbdr@kl.dk

 

8 forslag til løft af psykiatrien

  • Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats
  • Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt
  • Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling
  • Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer
  • Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom
  • Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom
  • Et løft så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats
  • Løft mulighederne for psykiatrisk forskning

Følgende organisationer og foreninger er afsendere på PsykiatriLøftet:

PsykiatriAlliancen bestående af ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, BUPDK – Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Borderlinenetværket, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO), DepressionsForeningen, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, FOA, Foreningen af Yngre Psykiatere, Foreningen Død i Psykiatrien, Fountain House, ISPS-DK, Landsforeningen Autisme, LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri brugere, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen Spor, Livslinien, Lægeforeningen, OCD-foreningen, Outsideren, Peer-Netværket Danmark, Psykiatrifonden, SIND, SIND Ungdom, Skizofreniforeningen, Socialpædagogerne og Socialt Lederforum.

Andre organisationer og foreninger, der også er afsendere på PsykiatriLøftet

Danske Regioner, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Foreningen for børn med angst, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Overlægeforeningen, Selveje Danmark og Yngre Læger.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Bred enighed om at løfte psykiatrien Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger