Nedslidte på arbejdsmarkedet er blandt dem, der kan få adgang til seniorpension. Foto Colourbox
Nedslidte på arbejdsmarkedet er blandt dem, der kan få adgang til seniorpension. Foto Colourbox
14.08.2020 kl. 12.00

Ringere service for nedslidte borgere, hvis seniorpensionen fjernes fra kommunerne

KL mener, det vil få store samfundsøkonomiske omkostninger og betyde dårligere service for nedslidte borgere, hvis man flytter behandlingen af seniorpensionen fra kommunerne til ATP, som regeringen lægger op til i lovforslag.

Det vil koste over 100 millioner og give en ringere løsning for de nedslidte borgere, hvis lovforslaget om overførsel af myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden i Udbetaling i Danmark under ATP gennemføres.

– KL mener, at beslutningen om at placere ansvaret for tildeling af seniorpension uden for kommunerne hviler på et usagligt grundlag, vil medføre betydelige meromkostninger for samfundet og betyde en forringet service for de nedslidte borgere, ordningen er tænkt at skulle hjælpe, siger KL’s direktør på området, Laila Kildesgaard, om lovforslaget, der blev fremsat 25. juni og som KL nu har leveret et høringssvar på.

Erfaringer med seniorpension viser, at omkring 90 procent af ansøgerne får tildelt seniorpension, og at de få afslag, som gives, typisk er begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder de objektive kriterier om for eksempel antallet af år på arbejdsmarkedet.

– Alt tyder på, at kommuner er gode til at administrere ordningen, hvilket endda er sket med få ugers implementeringsfrist, siger Laila Kildesgaard.

LÆS OGSÅ Syddjurs i brev til ministeren: Gør videomøder permanente

Tænk jer om

KL opfordrer Folketinget til at tænke sig om og genoverveje, om man ønsker at bruge de over 100 millioner kroner ekstra, som det alene de første fem år vil koste at oprette og drive den nye administrative enhed.

KL påpeger, at ATP’s Seniorpensionsenhed samtidig er langt fra borgeren.

– Det strider både imod økonomisk fornuft og de generelle politiske tilkendegivelser bredt i Folketinget om at styrke nærheden til borgerne, siger Laila Kildesgaard.

Det fremgår også af bemærkninger til lovforslaget, at det vil gøre sagsbehandlingen mere kompleks: " ... overflytning af tilkendelseskompetencen til Seniorpensionsenheden vil medføre mere komplicerede regler i forhold til selve sagsbehandlingen af sager om seniorpension, i og med at flere myndigheder end i dag skal samarbejde om sagerne forud for afgørelsen.”

LÆS OGSÅ KL: Galimatias ikke at bruge Covid-erfaringer i beskæftigelsesindsatsen

Bekymret for retssikkerheden

Ifølge KL viser al erfaring, at det er en dårlig ide at dele en forvaltningsopgave mellem to myndigheder. Borgerne oplever dårligere service og risikerer at komme i klemme.

– KL finder det meget bekymrende, hvis Folketinget vedtager en lov, som man ved vil forringe servicen for en gruppe nedslidte borgere, siger Laila Kildesgaard.

KL påpeger, at der i bemærkningerne til lovforslaget står, at ”Seniorpensionsenheden ikke vil skulle tilbyde en ansøger om seniorpension at udtale sig på et møde over for den eller de personer, der træffer afgørelse om seniorpension, inden der træffes afgørelse”.

KL påpeger i deres høringssvar også, at man ”finder det bekymrende fra et retssikkerhedsperspektiv, at borgerne ikke på samme vis, som det er tilfældet ved almindelige førtidspensionssager og i den gældende seniorpensions-lovgivning, har mulighed for en direkte kontakt med den myndighed, der træffer afgørelse i ens sag.”

LÆS OGSÅ Målet er mere fuldtid på det kommunale arbejdsmarked

I den forbindelse foreslår KL, at borgeren som minimum burde have ret til digitalt møde med Seniorpensionsenheden, hvis sagsbehandlingen flyttes til Udbetaling Danmark i ATP.

Det fremgår også af lovforslaget, at kommunerne vil have tre måneder til at oplyse en sag efter anmodning fra Seniorpensionsenheden.

Ifølge KL er det uklart, om der i den tid indgår en klinisk dokumentation af helbredet. Hvis det er tilfældet er det et problem, mener interesseorganisationen, da erfaringer fra førtidspensionsområdet viser, at det ikke er ualmindeligt at dette tager mere end tre måneder.

Seniorpensionen blev indført som erstatning for seniorførtidspensionen i 2019. Seniorførtidspensionen blev kritiseret for, at for få får den tilkendt, og at der var for store kommunale forskelle i administrationen af den.

LÆS OGSÅ Roskilde har succes med håndholdt jobindsats

Det påviser KL ikke er tilfældet med seniorpensionsordningen. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ringere service for nedslidte borgere, hvis seniorpensionen fjernes fra kommunerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger