PR-foto
PR-foto
29.04.2020 kl. 10.36

Rådmand erkender læk, stemmer for ydmygende dagsorden og lover at svare på 14 kritiske spørgsmål

Et enigt ældre- og handicapudvalg i Odense stemte for hård kritik af rådmand Søren Windell (K) – også ham selv.

Det var Socialdemokratiet, der på et møde i ældre- og handicapudvalget i Odense tirsdag førte an i kritikken af rådmand Søren Windell (K) – men alle syv medlemmer af udvalget stemte for en resolutionstekst, der udtaler kras kritik af rådmanden og som ydermere afkræver ham svar på i alt 14 spørgsmål.

Også rådmanden selv.

Det er den foreløbige konklusion efter et opsigtsvækkende forløb, hvor rådmanden i første omgang benægtede over for udvalget, at han havde lækket et sparekatalog til TV 2/Fyn inden politikerne i udvalget havde fået det. Forud for mødet tirsdag krøb han dog til bekendelse, da han ikke ville leve med yderligere mistænkeliggørelse af medarbejderne i forvaltningen.

Overfor udvalget erkendte Søren Windell, at han sendte sparekataloget til en journalist på TV 2/Fyn fra sin private e-mail, ligesom han erkendte, at han havde talt usandt over for udvalget i første omgang.

LÆS OGSÅ Frederikssund indfører også minimumsnormeringer

Søren Windells håndtering af sagen har, ifølge teksten, som udvalget har vedtaget, ”kompromitteret det tillidsforhold, som ethvert velfungerende samarbejde skal bygge på,” og det skal nu genopbygges ved at han blandt andet svarer på, om han også tidligere har delt forvaltningsdokumenter via sin private e-mail.

Over for Fyens Stiftstidende erkender Søren Windell igen, at han har dummet sig. Men han synes, han får en noget hård medfart af sine politiske modstandere.

– Politik er en kontaktsport, men jeg må sige, at det virker lidt voldsomt med de spørgsmål her. Socialdemokratiet har jo selv i mange år benyttet sig af pressen til at fremme sin egen politiske dagsorden fra tid til anden, siger han til Fyens Stiftstidende.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing ved Aalborg Universitet kan rådmanden have overtrådt lovgivningen.

LÆS OGSÅ Rådmand indrømmer: Jeg lækkede sparekatalog til pressen

– Der er nogle almindelige sagsbehandlingsregler, der skal overholdes. Der skal journaliseres, og det skal kunne afklares, hvor man sender tingene hen. Alene derfor er der flere ting, der er problematiske i denne sag, men det tungeste er, hvis det er en overtrædelse af tavshedspligten, siger han til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Hvis der var tale om et forslag fra oppositionen, som var blevet offentliggjort inden den politiske behandling, var sagen helt klar. Så var det et brud på tavshedspligten.

– Når det er et forslag fra hans egen administration, er det noget mere usikkert. Men helt principielt bør der gælde de samme regler. Det er et internt dokument på det tidspunkt, og derfor må det ikke offentliggøres, siger Sten Bøsning.

Det er også forvaltningen, der skal afgøre, hvad der kan udleveres af interne dokumenter, påpeger han.

– Det er udenfor rådmandens kompetence at vurdere, hvad der skal udleveres og hvad der ikke skal. Det er heller ikke ham, der tager stilling til anmodninger om aktindsigt, siger Sten Bøsning.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har spurgt Søren Windell, om han vil kommentere sagen onsdag, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. mdbr@kl.dk

Her er vedtagelsen

Socialdemokratiet fremsætter følgende forslag til beslutning:

Rådmand Søren Windell erkender, at han fra sin egen private mail har delt udvalgsdagsordenen (udvalgsmødet til 21. April) til TV2 Fyn på et tidspunkt, hvor dagsordenen var et fortroligt forvaltningsdokument og før, at det ansvarlige udvalg fik adgang til dagsordenen. Endvidere erkender rådmanden, at have talt usandt over for Ældre- og Handicapudvalget, da han på udvalgsmødet den 21. April direkte adspurgt benægtede, at have lækket udvalgsdagsordenen til pressen. Det har skabt en tillidskrise mellem rådmand og udvalg, som det påhviler rådmanden et stort ansvar for at genoprette.

Ældre- og Handicapudvalget finder det dybt kritisabelt:

 • At rådmanden har lækket en ikke udsendt dagsorden til pressen
 • At udvalget ikke som de første har modtaget dagsordenen
 • At rådmanden ved at gå uden om udvalget har givet sig selv en fordelagtig position i pressen
 • At rådmanden talte usandt over for ældre-/handicapudvalget, da han den 21. April benægtede, at have lækket udvalgsdagsordenen
 • At der skulle gå næste en uge før rådmanden stoppede med den usande forklaring på den lækkede dagsorden
 • At rådmandens håndtering af sagen har kompromitteret det tillidsforhold, som ethvert velfungerende samarbejde skal bygge på.

Endvidere rejser sagen en række centrale spørgsmål, som Ældre- og Handicapudvalget kræver svar på:

 • Præcis hvilke aktører har Ældre- og Handicaprådmanden delt den pågældende dagsorden med via sin private mail?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden tidligere delt andre forvaltningsdokumenter via sin private mail?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden talt usandt på andre udvalgsmøder?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden talt usandt i andre officielle sammenhænge?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden i andre tilfælde tilstræbt at omgås aktindsigtreglerne?
 • Hvad er rammerne omkring en rådmands brug af privat mail i arbejdsrelaterede anliggende?
 • Må en rådmand sende officielle forvaltningsdokumemnter fra en privat mail?
 • Må en rådmand bruge en privat mail for at undgå aktinsigtsreglerne?
 • Har en rådmand en forpligtigelse til at tale sandt i sit udvalg?
 • Har en rådmand en forpligtigelse til at tale sandt, når han udtaler sig om en sag i offentligheden?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har brugt sin private mail til arbejdsrelaterede forhold?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har talt usandt i offentligheden?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har talt udsandt i udvalget?
 • Har forvaltningen kendskab til øvrige forhold, som udvalget bør kende, for at kunne danne sig helt dækkende billede af rådmandens adfærd og handlinger i denne sag?

Ældre-og Handicapudvalget anser rene og klare svar på ovenstående spørgsmål, som det første og absolut nødvendige skridt i forsøget på at genoprette tilliden mellem rådmand og udvalg. Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældre- og Handicaprådmanden pålægges at give Ældre- og Handicapudvalget skriftligt svar på førstkommende udvalgsmøde.

Såfremt Ældre-/Handicapudvalget får tilfredsstillende svar på ovennævnte spørgsmål, så ser udvalget ingen grund til foreløbigt at gennemføre den undersøgelse, som foreslås i initiativretssagen.

Kilde: Odense Kommune

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Rådmand erkender læk, stemmer for ydmygende dagsorden og lover at svare på 14 kritiske spørgsmål Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger