Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
02.04.2020 kl. 15.51

Region underkendt af tilsynet: Gratis busser er helt i orden

En kommune kan helt lovligt vælge at gøre dele af busdriften gratis, fastslår tilsynet.

Det var helt efter reglerne, da Holstebro Kommune tilbage i 2017 besluttede at gøre nogle lokale busruter gratis.

Det har det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen afgjort i en vejledende udtalelse.

Region Midtjyllands trafikselskab, Midttrafik, hævede, at det ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at gøre det gratis at tage busserne, mens Holstebro Kommune på den anden side fandt det urimeligt at betale for opgraderingen af Rejsekort-udstyr til busserne, fordi den udgift ville være dyrere end billetindtægterne på ruterne.

Fra januar 2018 gjorde Holstebro Kommune det derfor gratis at tage med fire lokale ruter i en prøveperiode på foreløbig to år.

LÆS OGSÅ Bortvist havnechef er blevet politianmeldt

Det kunne samtidig give flere passagerer og dermed udnytte trafikselskabets ressourcer bedre, lød forhåbningen fra Holstebro Kommune.

– Sammenfattende er det vores vurdering, at almennyttekriteriet er opfyldt, da der dels er tale om sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, dels kommer en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode, begrundet i trafikøkonomiske og – politiske hensyn, skriver Holstebro Kommune i en mail til Midttrafik om sagen.

Midttrafik mener, det er tvivlsomt, om der er tilstrækkelig med almennyttig interesse i at gøre busserne gratis. Samtidig er trafikselskabet i tvivl om, hvorvidt afgrænsningen af borgere, der kan nyde godt af den gratis buskørsel, er tilstrækkelig saglig. Det er alene deres bopæl, der afgør, om de har en lokalrute i nærheden, der er gratis.

Tilsynet har spurgt Transport- og Boligministeriet, om der er love, der hindrer, at en kommune tilbyder gratis buskørsel. Det er der ikke. Og tilsynet finder heller ikke, at der er noget i kommunalfuldmagtsreglerne, der taler imod, at en kommune kan tilbyde gratis buskørsel. Grunden til at gøre busserne gratis kan godt være, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tage penge for at køre med busserne.

– Det er vores opfattelse, at der er tale om et lovligt kommunalt hensyn, når kommunen ønsker at kunne betjene borgerne i yderområderne med busruter. Vi vurderer altså, at der er tale om en sagligt afgrænset kreds af personer. Vi lægger herved vægt på, at det kommer alle borgere, som ønsker at anvende de fire lokalruter, til gode, skriver tilsynet.

Holstebro Kommune har siden valgt at forlænge de gratis busruter. Det er til stor gavn for oplandsbyerne, og det ville stadig være forbundet med ekstraudgifter i størrelsesordenen 60.000 kroner pr. bus at udstyre busserne med Rejsekort-udstyr. mdbr@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Region underkendt af tilsynet: Gratis busser er helt i orden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger