Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
30.09.2019 kl. 12.00

Lærere er bange for at stigmatisere elever

Lærere i folkeskolen vil gerne sætte fælles mål for alle, men de viger tilbage fra at sætte forskellige mål for forskellige elevgrupper af frygt for at stigmatisere elever, viser nyt kvalitativt studie.

Mange skolelærere sætter deres lid til, at læremidlerne i sig selv lever op til kravene om, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Samtidig volder det lærerne problemer at gøre Fælles Mål forskellige. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse af undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik, som DPU, Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA University College har lavet for Undervisningsministeriet.

Med folkeskolereformen i 2014 kom også nye bindende, nationale mål for, hvad eleverne skal lære på de forskellige klassetrin i folkeskolen. De nye Fælles Mål og deres rolle i undervisningen i dansk og matematik er blevet undersøgt af professor Jens Rasmussen fra DPU, Aarhus Universitet og forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen.

Forskellige mål bekymrer

I forhold til første del af undersøgelsen fra skoleåret 15/16 viser resultaterne fra 17/18, at lærerne i stigende grad forsøger at variere deres brug af undervisningsmetoder og tillægger undervisningsmaterialerne større betydning for deres valg af metoder i bestræbelserne på at skabe mere differentieret undervisning. Men det er ikke alle elementer af differentieringen, der falder lærerne lige let.

– Lærerne er ikke glade for at differentiere målene for undervisningen ved at sætte forskellige mål for forskellige elevgrupper. Vores undersøgelse viser, at lærerne er bekymrede for, om eleverne bliver stigmatiserede ved at få forskellige mål, og derfor vil de gerne sætte samme mål for alle, forklarer Jens Rasmussen.

LÆS OGSÅ Sønderborg vil også have dispensation fra nationale test i skolen

Han forstår godt lærernes bekymring for, at man kommer til at stigmatisere elever ved at lave diffentierede mål.

– Men kan måske tale om forskelle på en anden måde. Eleverne i en klasse kender jo godt hinandens svagheder og styrker. Det er vigtigt at sætte individuelle mål og at eleverne oplever individuelle fremskridt. Det er vigtigere end angsten for stigmatisering, siger Jens Rasmussen.

Fælles mål virker

Undersøgelsen er lavet i to runder som et led i evaluerings- og følgeforskningen til implementeringen af folkeskolereformen og bliver udgivet af Undervisningsministeriet.

Den nye rapport baserer sig på data fra skoleåret 2017/18 og tegner et billede af, at Fælles Mål er blevet en mere naturlig del af lærernes hverdag.

LÆS OGSÅ Børn er blevet yngre ved skolestart

Undersøgelsen er lavet i ti klasser i dansk på 6. klassetrin og ti klasser i matematik på 5. klassetrin og er et såkaldt ”Mixed Methods-studie”, der kobler kvalitative analyser med eksisterende data.

– Når vi kobler vores kvalitative studie til nationale test, så kan vi se, at de to klasser, der klarer sig bedst også er dem, hvor lærerne er længst fremme med bruge fælles mål og den dertilhørende metode og didaktik. Omvendt er de klasser der klarer sig dårligst også dem, hvor lærerne i mindst grad bruger fælles mål i planlægningen af undervisningen, siger Jens Rasmussen. 

– Vi kan se, at lærerne primært bruger Fælles Mål, når de laver årsplaner og forløb og i mindre grad bruger dem, når det gælder planlægning af enkelte lektioner. Når lærerne bruger Fælles Mål, kan de godt lide at inddrage eleverne i at sætte målene for forløbene, fortæller Jens Rasmussen.

Store forventninger til læremidler

Undersøgelsen viser også, at lærerne i høj grad har en forventning om, at læremidlerne indfrier kravene i Fælles Mål.

LÆS OGSÅ Almindelig skolegang hjælper elever med særlige behov videre

– Det er måske ikke så overraskende en pointe, at lærerne forlader sig på, at andre så at sige har løst problemet med Fælles Mål. Der er da også mange læremidler, der enten er blevet revideret efter indførelsen af Fælles Mål eller direkte knytter sig til dem, siger Jens Rasmussen. tkn@kl.dk

Om undersøgelsen

DPU og VIA University College har som led i evaluerings- og følgeforskningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gennemført en undersøgelse af den gode undervisning og undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik. Undersøgelsen er baseret på et overvejende kvalitativt mixed methods-design.

Rapporten ”Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik” afrapporterer resultaterne af anden runde i undersøgelsen. Første runde blev gennemført i skoleåret 2015/16, mens anden runde af studiet blev gennemført i skoleåret 2017/18.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Lærere er bange for at stigmatisere elever Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger