01.01.0001

Der skal bruges tusindvis af pædagoger

Om ti år er brug for 8.700 flere ansatte i landets daginstitutioner, alene hvis man vil fastholde normeringerne på 2018-niveau.

Det skriver Danmarks Statistik på baggrund af befolkningsfremskrivningen, der viser, at der om ti år vil være 50.000 flere børn i 0-5 års alderen.

På landsplan er normeringerne for dagtilbud i 2018 identiske med normeringerne for 2017, til trods for at der er 700 flere fuldtidsansatte. Normeringerne for hele landet i 2018 er for dagpleje på 3,4 barn pr. voksen, for de 0-2-årige ("vuggestue") er den på 3,1 barn pr. voksen, og for de 3-5-årige ("børnehave") er normeringen på 6,2 barn pr. voksen. Alene for at fastholde normeringerene på 2018-niveau vil der de kommende år være behov for at ansætte flere, da der kommer flere børn i førskolealderen. Over de næste ti år skal antallet af ansatte i dagtilbud formentlig øges med 8.700 personer, og ses der alene på de kommende fire år, er dette tal 2.400. Disse tal er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2018-normeringsniveau og erfaringer fra 2017 og 2018 om det faktiske antal børn passet i dagplejen og de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Babyboom

Når der bliver behov for flere ansatte, skyldes det som sagt, at det forventes, at antallet af børn i førskolealderen i årene frem til 2028 vil vokse. Under hensyntagen til barselsperioder for de 0-årige og skolestart ved 6-års alderen kan antal børn med et potentielt behov for pasningstilbud beregnes med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I 2028 kan omkring 50.000 flere børn end i 2019 således have behov for pasning.

Samme normering trods 700 nye ansatte

Når normeringerne på landsplan i forhold til 2017 er uændret trods 700 flere fuldtidsansatte, skyldes det, at der er kommet flere børn i aldersgruppen 0-2 år og færre i aldersgruppen 3-5 år, og de 0-2-årige kræver typisk dobbelt så meget pædagogisk personale som de 3-5-årige.

LÆS OGSÅ Frederiksberg fritager forældre for betaling

Til trods for uændrede normeringstal på landsplan sammenlignet med 2017, er der sket ændringer på kommunalt niveau. I 81 kommuner er afvigelsen for de 3-5-årige fra 2017-2018 inden for ±5 pct., hvoraf 19 kommuner har uændrede normeringer. I 17 kommuner er ændringen større end ±5 pct., hvoraf 8 kommuner har bedre normeringer, og ni kommuner har dårligere normeringer. For landets kommuner er ændringen fra 2017 til 2018 for de 3-5-årige vist i figuren nedenfor. tkn@kl.dk

Se normeringen for din kommune her:

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31401

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Der skal bruges tusindvis af pædagoger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger