Stephanie Lose: Vi har kæmpet for hver en krone Foto: Danske Regioner
Stephanie Lose: Vi har kæmpet for hver en krone Foto: Danske Regioner
04.09.2019 kl. 13.30

Regionerne får 1,5 mia. mere i 2020

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2020, der løfter sundhedsområdet med 1,5 milliard kroner. – Jeg er godt tilfreds siger formanden for Danske Regioner.
tekst Tom Ekeroth

Økonomiaftalen løfter sundhedsområdet i regionerne med cirka 1,5 milliard kroner i 2020, som giver mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale allerede næste år. 

Som led i aftalen afskaffes det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde. Dermed tages der ikke længere midler ud af sundhedsområdet, men sikres i stedet øget frihed til lokale løsninger.

Det økonomiske løft er markant større end de seneste fire års økonomiaftaler på sundhedsområdet.

– Det glæder mig meget, at aftalen giver regionerne mulighed for at videreudvikle et virkelig godt sundhedsvæsen med patienter og pårørende i centrum. Vi har kæmpet for hver krone i aftalen, og selvom vi havde håbet på noget mere, må jeg sige, at jeg er godt tilfreds, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

LÆS OGSÅ KL-formand: Coronaefterslæb kræver løft i økonomien i 2022

Det fremgår desuden af aftalen, at parterne skal arbejde sammen om fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. Regionerne skal inddrages i arbejdet med at lave en ny sundhedsaftale, som skal skabe større sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Og man er enige om at samarbejde om en 10-års plan for psykiatrien, som regeringen har varslet.

– Det siger sig selv, at denne aftale ikke alene løser alle de udfordringer, som sundhedsvæsnet har. Men aftalen er et godt skridt. Og så må vi respektere, at den nye regering skal have lidt mere tid, før den vil indgå aftaler om for eksempel nye måder at samarbejde på i det nære sundhedsvæsen, og om hvordan psykiatrien skal løftes, siger Stephanie Lose.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger:

– Aftalen giver mulighed for, at der kan ansættes flere læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til gavn for patienterne. Samtidig fjerner vi det omprioriteringsbidrag, som den tidligere regering indførte, og som har taget penge væk fra sundhedsområdet.

LÆS OGSÅ Departementschef bliver ny ledelsesambassadør

Uddannelse, klima og regional udvikling

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman (S), hæfter sig blandt andet ved, at der er tale om en aftale med betydeligt flere penge end sidste år, hvor regionerne fik én milliard kroner.

– Sundhedsvæsenet er under pres, blandt andet fordi flere og flere mennesker lever med kroniske sygdomme og medicinudgifterne vokser. Med den nye aftale kan vi i regionerne arbejde for, at sundhedsvæsenet er gearet til at tage hånd om det stigende antal patienter, vi vil se i fremtiden, siger Ulla Astman.

Pressede medarbejdere

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

– Vi er i en tid, hvor medarbejderne i sundhedsvæsnet er pressede, medicinpriserne stiger, og der kommer flere patienter, fordi vi bliver ældre. Men pengene er ikke fulgt med, og det er det, der har gjort medarbejderne så presset. Derfor er den her aftale så vigtig. For nu følger pengene med. Vi lægger en solid bund under velfærden. Der kan ansættes flere sygeplejersker allerede fra næste år. Samtidig har vi aftalt at uddanne 100 ekstra læger i almen medicin for at bedre lægedækningen. For der skal være adgang til praktiserende læger uanset, hvor i Danmark man bor. Vi lægger med 1,5 milliard kroner en solid bund under sundhedsvelfærden, siger sundhedsministeren.

LÆS OGSÅ Regionsansatte får 5,02 procent i OK-forlig

Udadreagerende adfærd

Regeringen vil udarbejde en 10-års plan for psykiatrien og har tilkendegivet, at Danske Regioner og KL vil blive inddraget i arbejdet. Planen vil blandt andet indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, nedbringelse af ventetider og forøget kapacitet i psykiatrien. En af de første prioriteter i arbejdet er bedre sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og opfølgning på de særlige pladser, der er etableret i psykiatrien for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets botilbud. tek@kl.dk 

Fakta

• De samlede regionale udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 mia. kr. i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter. Heraf udgør regional udvikling 24 mio. kr. som følge af afviklingen af omprioriteringsbidraget. 

• Omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet afvikles samtidig.

• Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 mio. kr. i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.

• Der etableres en fælles Task Force, som den kommende tid skal drøfte vejene til realisering af den fælles ambition om at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

• De regionale anlægsudgifter udgør 7,3 mia. kr. i 2020. Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,5 mia. kr. med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 mia. kr.

• Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2020.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Regionerne får 1,5 mia. mere i 2020 Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger