Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
02.09.2019 kl. 11.30

Aarhus Kommune har fået ny handicappolitik

Aarhus skal være en by for selvhjulpne handicappede. Den nye handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune, Handicaprådet ogengagerede borgere.
tekst Tom Ekeroth

Aarhus Kommunes nye handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde mellem alle magistratsafdelinger i kommunen og med stor inddragelse af Handicaprådet og engagerede borgere. Politikken blev vedtaget på byrådsmødet onsdag 28. august og er døbt ”Aarhus – en god by for alle 2019-2023”, og det er ingen tilfældighed. Politikken tager nemlig afsæt i Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene og er nu klar til at blive brugt af borgere, medarbejdere og politikere – og af hele bysamfundet.

Helhedsorienteret og strategisk indsats

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) understreger, at den den nye handicappolitik er udtryk for en ambitiøs helhedsorienteret og strategisk indsats for bedre tilgængelighed! I bylivet, i bygninger og boliger, transport og i den digitale verden.

- Mennesker med handicap skal have bedre mulighed for at være mere selvhjulpne, og det handler i høj grad om tilgængelighed men også om brug og adgang til velfærdsteknologi – som selvfølgelig skal bruges med omtanke. Livet og fremkommeligheden skal være lettere i byen for mennesker med handicap, siger borgmesteren.

Handicaprådet har været en nøglespiller i tilblivelsen af den nye politik. Rådets formand, Finn Amby siger: ––Det har været en god proces, hvor Handicaprådet også har været inddraget. Det er glædeligt, at handicappolitikken på denne måde bliver knyttet sammen med Aarhus-målene, og at der i højere grad sættes konkrete mål, end der var tale om i den tidligere politik. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde om implementering af politikken.

LÆS OGSÅ Hjælp til sager om dømte udviklingshæmmede
FOR ABONNENTER

Grundlaget for politikken er udover Aarhusmålene den dialog og prioritering, der har været i de nedsatte arbejdsgrupper samt to temamøder med en større kreds af medarbejdere og borgere. Og ambitionen er klar: Aarhus vil være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, god tilgængelighed, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Her skal borgere med handicap sikres lige mulighed for deltagelse i samfundslivet.

En tilgængelig by

Mette Bjerre, byrådsmedlem for SF, er næstformand i Handicaprådet. Tilgængelighed i byrummet er blandt de emner, der særligt har optaget hende i arbejdet:

– Selv har jeg mest været inde over tilgængelighedsdelen af handicappolitikken. Der har været fokus på at tænke tilgængelighed ind forfra, så vi ikke skal bruge så mange penge på at rette op på fejl, blandt andet kan vi lave informationsmateriale til rådgivere og entreprenører om hvordan man udfører specifikationerne korrekt. Derudover er der forslag om at nedsætte en gruppe af brugere i et tilgængelighedsråd, som skal bruges ved større anlæg, igen så tilgængeligheden tænkes ind fra start. Der er allerede mange mennesker, som har tilkendegivet gerne at ville sidde i det her råd, så jeg håber det bliver et konkret resultat af den nye politik, siger Mette Bjerre. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Aarhus Kommune har fået ny handicappolitik Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger