Foto: Greve Kommune
Foto: Greve Kommune
01.10.2019 kl. 11.03

Bredt forlig sikrer bedre fremtidigt samarbejde

Et næsten enigt byråd har indgået et bredt forlig om det fremtidige budget for Greve Kommune.
tekst Tom Ekeroth

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået forlig om kommunens budget for 2020.

Et stort flertal fastholder en god service på kommunens kerneområder og tilfører flere midler til børn og ældre. Særligt tilføres 25 mio. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde. Der afsættes flere midler til dagtilbud for at øge normeringerne. Dermed styrkes rammerne for at etablere en god, tryg og udviklende hverdag for børnene på Greve Kommunes dagtilbudsområde. Ressourcerne fordeles efter gældende fordelingsmodel og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet. Forældrebetalingen øges ikke som følge af tiltaget.

På ældreområdet fastholder forligspartierne kommunens tilbud til borgere med demens, og i plejecentrene er der fundet penge svarende til de tidligere værdighedsmidler, så de såkaldte husalfer fortsat kan skabe en meningsfuld hverdag på plejecentrene.

Forligspartierne er enige om, at de sammen vil fortsætte renoveringen af skolerne, og i slutningen af 2019 vil de lave en samlet plan for genopretningen af det efterslæb, kommunen har på renovering af bygninger.

LÆS OGSÅ Byråd dropper budgetforhandlingerne

Ensomme børn og ældre har forligspartiernes særlige fokus, og de fire partier har afsat ekstra midler til at hjælpe og støtte udsatte børn og unge. De har blandt andet afsat penge til et tilbud, hvor sårbare unge kan henvende sig uden forudgående visitation. 

For at højne tilfredsheden hos borgerne afsætter forligspartierne penge til at ansætte en borgerrådgiver på fuld tid.

Forligspartierne vil styrke Greve kommunes grønne profil og arbejde aktivt på at understøtte biodiversiteten, faunaen og arbejde målrettet på at nedbringe CO2-udledningen. Ligeledes skal kommunens arbejde understøtte FN's verdensmål. tek@kl.dk 

Emneord
Budget, Økonomi

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Bredt forlig sikrer bedre fremtidigt samarbejde Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger