Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
29.11.2019 kl. 09.30

Gentofte indfører ny udbudsmodel

Gentofte Kommune sender rengøring og vinduespolering i udbud efter en ny model, hvor kommunen og arbejdsmarkedets parter forinden har været i tæt dialog for at afstemme forventninger til udbuddet og den efterfølgende opgaveløsning. Modellen kaldes et 3-i-1 udbud.
tekst Tom Ekeroth

Når et udbud er gennemført, sker det ofte, at der på bagkant rejses kritik af et eller flere forhold, der berører arbejdets pris, kvalitet eller medarbejdernes arbejdsforhold. Det forsøger Gentofte Kommune nu at gøre op med gennem en ny udbudsmodel, der har fået navnet 3-i-1 udbud.

I 3-i-1 udbuddet inviterer kommunen relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer til en dialog, inden udbuddet skrives færdigt. Det er en udvikling af praksis i dag, hvor man normalt kun er i dialog med udvalgte leverandører.

Dialogen i 3-i-1 udbuddet skal være med til at sikre, at forskellige erfaringer med og hensyn til opgaveløsningens kvalitet, pris samt løn-, arbejds- og overenskomstforhold tænkes ind fra start af, og at parterne kan aftale, hvilke principper der skal gælde det enkelte udbud.

Principperne kan for eksempel handle om leverandørens fokus på kvalitet og innovation, valg af arbejdsmetoder og teknologi, løn- og arbejdsforhold, kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere samt – som sædvanemæssigt – også, hvilken vægt der skal lægges på prisen ved tildelingen af kontrakten.

LÆS OGSÅ Esbjerg vil sende flere opgaver i udbud

Aftale om ti principper

Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), præsenterede oprindeligt idéen til 3-i-1 modellen på Folkemødet i 2016, og forslaget er siden blevet mødt med opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Derfor tester Gentofte Kommune nu modellen af i forbindelse med et aktuelt udbud af rengøring og vinduespolering, der ventes at blive sendt ud i slutningen af året.

I forbindelse med udbuddet har Gentofte Kommune været i tæt dialog med fagforeningerne 3F og FOA, arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri og brancheforeningen Danske Service.

Parterne mødtes første gang i foråret og har siden talt sammen flere gange. Resultatet er 10 principper for udbuddet.

LÆS OGSÅ V til angreb på K om udbud: Kan vi stole på vores aftaler?

Principperne dækker blandt andet, hvilken kvalitetsstandard der skal gøres rent efter, at der lægges vægt på kvalitet, innovation og brug af teknologi, og at kommune og leverandør indgår i innovationspartnerskaber, så løsningen af rengøringsopgaven løbende udvikles i fællesskab.

Principperne rummer også krav om, at nuværende rengøringsmedarbejdere kan virksomhedsoverdrages til en eventuelt ny leverandør, krav til implementeringsplan, samt et sædvanligt princip om, hvilken vægt prisen skal vægte i udbuddet.

Ud over de ti  principper er parterne også enige om at ville fortsætte som et slags rådgivende organ, der kan spørges til råds og kan fungere som et nyttigt dialogforum for løbende forventningsafstemning i forhold til udbudsgrundlaget.

Ikke énsidigt fokus på pris

Opgaven med at gøre rent og pudse vinduer i kommunens mange bygninger og institutioner er i dag dækket af omkring 125 forskellige kontrakter fordelt på cirka 35 leverandører af rengøring og cirka 45 leverandører af vinduespolering.

Ved at sende rengøringsopgaven i udbud, der i dag vurderes at koste Gentofte Kommune cirka 40 millioner kroner årligt, forventer kommunen blandt andet at få en mere ensartet kvalitet af rengøringen på tværs af sammenlignelige institutioner, større sikkerhed for at pris og kvalitet følges ad samt en mere entydig håndtering og kontrol med opgaven. Kommunen forventer, at udbuddet af rengøringsopgaverne og udsigten til færre kontrakter samt den øgede dialog og gennemsigtighed mellem pris og kvalitet bør resultere i en økonomisk gevinst, men understreger at der ikke er et énsidigt fokus på prisen.

Gentofte Kommune forventer at sende rengørings- og vinduespoleringsopgaven i udbud i starten af december, og at nye leverandører er udpeget til juni næste år. De nye kontrakter ventes at træde i kraft den 1. november 2020. tek@kl.dk 

Emneord
Byråd, Udbud

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Gentofte indfører ny udbudsmodel Felter med * skal udfyldes
 
Af: Anders G.
Den 16.01.2020 kl. 15:36

God artikel

svar på: Gentofte indfører ny udbudsmodel

Og ganske godt at læse, at der kommer konkurrence på rengøringen hos kommunerne.

Mvh. Anders G.

<a href="https://dk.helpsoon.com/da/blog/kategori/rengoeringshjaelp?utm_source=danskekommuner_dk&utm_term=rengøringshjælp">Helpsoon.dk</a>

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger