Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
26.11.2019 kl. 10.00

Ny task force skal sikre flere hænder til ældreplejen

Regeringen vil sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere og nedsætter nu sammen med KL og Danske Regioner en task force, som skal drøfte konkrete initiativer i en langvarig plan, som kan tiltrække flere hænder i ældreplejen og sundhedsvæsnet.
tekst Tom Ekeroth

Flere hænder er afgørende, blandt andet fordi der i årene der kommer vil komme flere ældre. Det er derfor en klar ambition for regeringen, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere både på hospitaler og i ældreplejen.

Derfor har regeringen nu sammen med KL og Danske Regioner nedsat en task force, som skal se på konkrete initiativer til at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Udfordringerne her er sammensatte. Noget skal understøttes via fælles tiltag, og noget skal løses inden for sektorernes eget arbejdsgiveransvar.

Task forcen vil som led i arbejdet inddrage relevante interessenter, herunder via særskilte møder med blandt andet Dansk Sygeplejeråd, FOA og relevante uddannelsesinstitutioner.

– Dygtige og engagerede medarbejdere er afgørende for en velfungerende ældrepleje og sundhedssektor, hvor der er tid til pleje og omsorg til borgerne. Men i dag er det en udfordring at skaffe social- og sundhedsmedarbejdere til særligt ældreplejen og sundhedsvæsnet. Derfor nedsætter vi nu en task force, som netop skal komme med konkrete bud på, hvordan vi får flere hænder og passer godt på dem, der allerede arbejder der. Både nu og i de år, der kommer, siger finansminister Nicolai Wammen (S)

LÆS OGSÅ Sosu-seniorer i kø til at få nedsat tid
FOR ABONNENTER

Allerede nu oplever kommunerne alvorlige udfordringer med at rekruttere på ældre- og sundhedsområdet.    Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (K):

– Task forcens arbejde er virkelig vigtigt og skal ende ud i initiativer, der kan medvirke til at løse de store og svære opgaver, vi som samfund står over for. Kommunerne gør allerede en stor indsats som arbejdsgivere, men der er også brug for at kigge på rammevilkårene. Så det er meget positivt, at vi får sat gang i det nationale samarbejde. Det ser vi meget frem til, siger han.

Ved økonomiaftalerne har regeringen givet et løft på 2,2 milliarder kroner til kommunerne og 1,5 milliard kroner til regionerne i 2020. Det er det største aftalte velfærdsløft i mange år. Og med regeringens finanslovforslag for 2020 er der lagt op til at prioritere 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner i 2021-2023 til flere sygeplejersker. tek@kl.dk 

Fakta

Som en del af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev det aftalt at nedsætte en task force, der skal drøfte vejene til at indfri målene om at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.

Task forcen skal levere en langvarig plan og komme med konkrete initiativer, som kan understøtte, at målene realiseres.

Task forcen skal blandt andet se på temaer som uddannelse, frafald, praktik, overgang mellem uddannelse og praksis, mulighed for fuld tid og sygefravær. Ligesom temaer også kan være rekruttering og fastholdelse.

Task forcens arbejde fokuserer på medarbejdere ansat i regionerne på de offentlige sygehuse og i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Derudover inddrager arbejdet også social- og sundhedsmedarbejdere i andre sektorer.    

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny task force skal sikre flere hænder til ældreplejen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger