Arkivfoto
Arkivfoto
06.11.2019 kl. 16.04

København vil fyre tillidsvalgte i sparerunde: Fagbevægelse i oprør

Tre tillidsrepræsentanter fra to forskellige fagforeninger er varslet fyret i Københavns Kommunes Børne- og ungdomsforvaltning, hvor der er varslet i alt 15 fyringer. Det har fået en række fagforeninger til at protestere og true med at afbryde samarbejder. Forvaltningen følger alle regler, siger centerchef.

Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune skal spare penge. I 2022, når besparelserne er fuldt indfaset, skal der være skåret 16 millioner kroner af administrationsudgifterne. Derfor har forvaltningen varslet 15 fyringer. Blandt de 15 er tre tillidsvalgte varslet.

Men tillidsvalgte kan kun fyres, hvis der er tvingende årsager, som det hedder, og det mener en række fagforeninger ikke er tilfældet.

Derfor har de protesteret mod fyringerne af de tre tillidsvalgte, som er medlem af henholdsvis DJØF og HK. Begge fagforeningers ledelse har i dag onsdag protesteret højlydt over fyringerne.

Djøf Offentligs formand, Sara Vergo, kalder fyringerne af de tillidsvalgte for stærkt bekymrende og helt utilstedelige.

LÆS OGSÅ Den store antiautoritære revolution har ramt politikerne
FOR ABONNENTER

– Beskyttelsen af tillidsvalgte medarbejdere er helt centralt i den danske model, og tillidsrepræsentanten er en grundsten i det lokale samarbejde. Derfor er det stærkt bekymrende at Københavns Kommune har besluttet at afskedige en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant på grund af besparelser, skriver hun på Twitter med henvisning til de to tillidsvalgte DJØF-medlemmer, som er varslet fyret.

Også HK Kommunals næstformand har været på banen med kritik af de varslede fyringer.

– Vi tager skarpt afstand fra, at Københavns Kommune og Børne- og Ungdomsforvaltningen varsler tillidsvalgte afskediget. Københavns Kommune har 43.000 ansatte og syv forvaltninger, så det er muligt at friholde tillidsvalgte eller i yderste tilfælde omplacere dem et eller andet sted i Københavns Kommune, siger næstformand HK Kommunal i Hovedstaden Karla Helle Kirkegaard til a4nu.dk.

I et brev fra forvaltningens tillildsvalgte og medarbejderrepræsentanter i Københavns Kommunes samarbejdsudvalg HovedMED, kræver de tillidsvalgte, at forvaltningen trækker de tre varslede fyringer tilbage. Og til Magisterbladet siger næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger og medlem af HovedMED, Jan Hoby, at samtlige tillidsrepræsentanter i forvaltninger afbryder de etablerede samarbejder mellem ledelse og medarbejdere.

LÆS OGSÅ Fra klynkevulkan til optimistisk ø
FOR ABONNENTER

– Jeg vil gerne opfordre til, at tillidsrepræsentanter i hele administrationen trækker sig fra TRIO og lokaludvalget, hvis BUF (børne- og ungdomsforvaltningen, red.) ikke skifter mening i denne uge. Og hvis det fortsætter, så trækker vi os også fra hovedMED. Der er ingen grund til at fortsætte samarbejdet, hvis de er ligeglade med MEDaftalen, siger Jan Hoby.

Følger regler

I Børne- og ungdomsforvaltningen siger centerchef Arne Bjerre Hårbo i et skriftligt svar til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, at kommunen overholder de regler, der er på arbejdsmarkedet.

– Der er på det danske arbejdsmarked helt klare regler. I forbindelse med varslinger af afskedigelser i BUF følger vi selvfølgelig de regler – både for tillidsrepræsentanter og for alle andre medarbejdere. Forvaltningen er i gang med en større effektivisering og omorganisering, og her er det blevet vurderet, hvilket kompetencer der er brug for i forhold til fremtidige opgaver. Forvaltningen har i den efterfølgende udvælgelse været bevidste om, at der skal være tvingende årsager til at udvælge tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til afskedigelse, hvilket har indgået i forvaltningens konkrete vurdering, siger centerchef Arne Bjerre Hårbo.

Fagforeningerne har krævet, at forvaltningen finder ud af at omplacere de tre tillidsvalgte i stedet for at afskedige dem, og det er forvaltningen allerede i gang med, siger centerchefen.

LÆS OGSÅ Efter fyringsvarsel af tillidsvalgte: Nu vender København på en tallerken

– Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at de konkrete påtænkte afskedigelser for medarbejdere med tillidshverv skal forhandles inden en eventuel afskedigelse kan gennemføres. Tillidsrepræsentanterne er en grundsten i den danske model, og der er et særligt regelsæt, som vi følger meget nøje. Derfor er der også en proces i gang, hvor alle muligheder som for eksempel omplacering og lignende bliver undersøgt, og drøftet med de faglige organisationer, siger Arne Bjerre Hårbo.

Børne- og ungdomsforvaltningen skal spare syv millioner i 2020, 12 millioner kroner i 2021 og fra 2022 og frem 16 millioner kroner årligt på administration. jki@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: København vil fyre tillidsvalgte i sparerunde: Fagbevægelse i oprør Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger