Professor Lotte Bøgh Andersen præsenterede på KL's Topmøde de vigtigste poiner fra en ny rundspørge om politisk ledelse. Foto: Lars Horn / Baghuset
Professor Lotte Bøgh Andersen præsenterede på KL's Topmøde de vigtigste poiner fra en ny rundspørge om politisk ledelse. Foto: Lars Horn / Baghuset
21.03.2019 kl. 10.00
KL Topmøde

Statens styring ødelægger arbejdsglæden

Langt de fleste kommunalpolitikere oplever, at de har gode muligheder for at skabe resultater i deres arbejde, og i øjeblikket er de mest optaget af at styre kommunens økonomi, sikre omsorg til ældre og løse deres del af sundhedsopgaven.
tekst Sidsel Boye

Hvis Folketingets politikere blandede sig mindre i styringen af kommunerne, ville livet blive langt lettere for de 2.432 kommunale politikere landet over. Det viser en helt frisk rundspørge blandt kommunalpolitikerne, hvor 59 procent peger på statens styring som det væsentligste benspænd for, at de kan udføre det politiske arbejde, de er valgt til.

Til sammenligning er det kun 29 procent af politikerne, som synes, at de kommunale forvaltninger blander sig så meget, at det det stækker politikernes handlekraft.

Kommunalpolitikerne har dog blik for, at de også har et bespænd på egen banehalvdel. 33 procent ser for eksempel et problem i, at de ikke selv som kommunalbestyrelse arbejder strategisk nok med kommunens udfordringer.

Men al modgang til trods, så viser rundspørgen, som er gennemført af KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, at det går godt for den kommunalpolitiske ledelse i kongeriget.

LÆS OGSÅ Den store antiautoritære revolution har ramt politikerne
FOR ABONNENTER

I alt 81 procent af politikerne svarer, at de har mulighed for at handle og skabe resultater. Og stort set alle svarer, at de bidrager til, at deres kommune får en klar vision.

Rundspørgen er en del af formiddagens program på KL's årlige politiske topmøde i Aalborg, hvor politikerne har sat en lille times tid af til at drøfte deres arbejde som politiske ledere med hinanden, uden at pressen og andre udenforstående er til stede.

Professor ved Aarhus Universitet, Lotte Bøgh Andersen, var med til debatten, og hun definerer politisk ledelse sådan:

– Ledelse er det at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Politisk ledelse er, når personer og forsamlinger, der er politisk valgt, gør dette.

LÆS OGSÅ KL utilfreds med fokus på ekstreme normeringer

Som leder af kronprinsens center præsenterede hun også de væsentligste pointer fra den kommunale rundspørge, og den viser, at politikernes personlige hovedfokus er at tage ansvar for kommunens udvikling og finde balancen mellem økonomi, faglighed og borgernes behov. Og sætte retning. Kun godt hver femte politiker ser det som en del af deres ledelsesopgave at prioritere på tværs af fagområder.

Rundspørgen viser også, at politikerne har en klar forståelse af, hvor deres udfordringer ligger. Den handler først og fremmest om økonomi, og dernæst kommer udfordringen med at drage omsorg for en voksende ældrebefolkning og løse en forholdsvis ny sundhedsopgave.

Og når de bliver bedt om at vurdere truslerne i deres arbejde, ser flere en trussel i problemerne med økonomi, ældre og sundhed, end de gør i klima-udfordringen. sib@kl.dk

Fakta om rundspørge

Rundspørgen om politisk ledelse i kommunerne er gennemført i samarbejde mellem KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Alle 98 kommuner er repræsenteret og undersøgelsen er repræsentativ. I alt har 71 borgmestre, 276 udvalgsformænd og 683 menige medlemmer deltaget.

 

LÆS OGSÅ Kommuner skal have hjælp med normeringer

Spørgsmål til refleksion i kommunalbestyrelsen

1. Hvad ser I som de vigtigste temaer for jeres kommune?

2. Hvornår lykkes I særligt med at skabe værdi for borgerne?

3. Hvornår har I sat en klar strategisk retning? Hvorfor lykkedes det? Hvad var svært?

4.Hvad skal der til, for at borgerne mærker, at I tager det politiske lederskab på jer?

5. Hvad kan I med fordel sætte fokus på for fortsat at udvikle jeres politiske lederskab?

Emneord
Ledelse, Økonomi, Ældre

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Statens styring ødelægger arbejdsglæden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger