Topmødet skal i eftermiddag diskutere åbenhed i KL. Foto Lars Horn.
Topmødet skal i eftermiddag diskutere åbenhed i KL. Foto Lars Horn.
01.01.0001
KL Topmøde

Esbjerg vil debattere åbenhed i KL

Byrådet i Esbjerg efterlyser mere åbenhed om KL's arbejde og stiller på topmødet i Aalborg i dag et forslag om at få åbnet interesseorganisationens dagsordner. KL's bestyrelse stiller modforslag.

Esbjerg Kommune har hjemme hos dem selv besluttet, at man fra januar 2019 har åbnet for de lukkede punkter på kommunens dagsordner i videst muligt omfang. Det betyder, at interessenter ikke længere behøver at søge aktindsigt og nu har umiddelbar adgang til alle dagsordenpunkter.

Samme form for åbenhed kunne byrådet i Esbjerg godt tænke sig, vandt indpas i kommunernes interesseorganisation KL. De har derfor fremsat et forslag til KL's Topmøde i Aalborg i dag.

Koblet af

I motivationen for forslaget anfører Esbjerg Kommunes byråd, at det er vanskeligt at få adgang til dagsordner, referater og bilag fra KL’s bestyrelses- og udvalgsmøder, medmindre man er medlem af et af udvalgene. Mange byrådsmedlemmer er derfor koblet af i forhold til, hvad KL aktuelt diskuterer og arbejder med, og hvad der tidligere er drøftet.

I forslaget står:

LÆS OGSÅ Punktet om åbenhed blev lukket, men ikke uden sværdslag

"Esbjerg Kommune ser det som en stor hjælp og fordel, såfremt alle byrådsmedlemmer får samme mulighed for at følge med i, hvad KL arbejder med. Derfor stiller byrådet i Esbjerg Kommune nedenstående forslag til behandling på KL’s delegeretmøde: Esbjerg Kommune forslår, at KL fremover offentliggør dagsordner, referater og bilag fra bestyrelses- og udvalgsmøder på de dagsordenspunkter, hvor fortrolighed ikke er påkrævet."

KL laver ændringsforslag

KL’s bestyrelse har i den forbindelse lavet et ændringsforslag. Her begrunder man, at KL’s dagsordner, referater og bilag er fortsat lukkede for offentligheden.

Det skyldes, at langt de fleste af de sager, der behandles i KL’s udvalg og bestyrelse, er spørgsmål og afvejninger, der skal drøftes og afklares som led i dialogen og forhandlingerne med staten og andre samarbejdspartnere. Det gælder for eksempel i økonomiforhandlinger, overenskomstforhandlinger, politiske aftaler/forståelser eller tilsvarende.

Hvis sagerne skrives, så de kan offentliggøres, vil der være en række forhold og positioner, som ikke vil kunne fremgå af sagsfremstillingen, og dermed bliver det vanskeligere for den samlede bestyrelse og for udvalgsmedlemmer, som ikke er så tæt på sekretariatet i hverdagen som KL’s formand og næstformand og udvalgenes formandskaber, at få indsigt i vurderinger, baggrundsviden og andre uddybninger bag indstillingerne.

KL's bestyrelse vurderer derfor, at en bred offentliggørelse af dagsordner og referater ikke reelt vil give en fyldestgørende information om KL’s politiske arbejde til kommunalbestyrelserne, men tværtimod vil svække beslutningsgrundlagene i bestyrelsen.

Forpligtende åbenhed

KL's bestyrelse understreger, at de arbejder for åbenhed og kommunikation på anden vis. Bestyrelsen påpeger, at åbenhed er et nøgleord, og bestyrelsen drøfter jævnligt, hvordan kommunikationen med kommunalbestyrelserne til stadighed kan gøres endnu bedre. I den nye valgperiode har bestyrelsen indtil nu taget flere nye tiltag, for eksempel indførslen af direct mails til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsesmøderne i KL.

KL’s politiske udvalg er samtidig i færd med at styrke dialog og kommunikation med kommunernes respektive fagudvalg om de fagpolitiske problemstillinger.

KL's forslag går ud på, at man forpligter sig yderligere på at arbejde med åbenhed. Ordlyden er:

"KL’s bestyrelse ønsker at forpligte sig til at styrke åbenheden om det politiske arbejde i KL. Det skal ske gennem løbende konkrete tiltag, som giver kommunalbestyrelserne mulighed for at komme tættere på de udfordringer og problemstillinger, som KL er optaget af, og på KL’s prioriteringer og beslutninger og bevæggrundene bag." tkn@kl.dk 

Emneord
Demokrati, Debat, KL

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Esbjerg vil debattere åbenhed i KL Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger