Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
21.03.2019 kl. 10.00

Bondo begejstret for tjek af læreruddannelsen

Danmarks Lærerforening kalder Uddannelses- og Forskningsministeriets udspil til justeringen af læreruddannelsen vigtigt og helt nødvendigt. Formand Anders Bondo ser gerne, at det bliver en uddannelse på kandidatniveau som i andre lande.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop fremlagt grundlaget for en kommission, der skal kigge på tiltrængte justeringer i læreruddannelsen. Hvordan kan der skabes et mere ambitiøst studiemiljø med høj studieintensitet? Hvordan styrkes det faglige niveau? Det er nogle af de mange spørgsmål, som kommissionen for fremtidens læreruddannelse skal se på.

 Alt begynder med en god lærer, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i forbindelse med præsentationen af kommissionen.

 Det er dem, der er med til at forme vores børn og ruste dem til fremtiden. Derfor er læreruddannelsen én af de vigtigste, vi har. Regeringen ønsker at hæve ambitionsniveauet for læreruddannelsen. Det faglige niveau og studieintensiteten skal simpelthen op. Derfor har vi bedt en række dygtige folk om at komme med bud på, hvad fremtiden stiller af krav til læreruddannelsen, og hvordan vi kan få en læreruddannelse på et højt internationalt niveau. Målet er, at vi får et solidt grundlag, så vi kan skabe en langsigtet løsning, der giver vores børn den bedste mulige start, siger ministeren.

I den forbindelse rejses også spørgsmålet om, hvorvidt læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse.

LÆS OGSÅ Læreruddannelsen er forbedret, men for uambitiøs

Politisk turbulens

Danmarks Lærerforening hilser kommissionen velkommen, fordi læreruddannelsen har de seneste årtier været igennem mange politiske ændringer, som ifølge DLF har været karakteriseret af, at der er flyttet lidt rundt på de eksisterende rammer og strukturer. 

– I mange år er folkeskolen blevet bombarderet med det ene politiske modelune efter det andet med afsmittende virkning på læreruddannelsen. Nu sender ministeren et signal om, at vi dels skal tilbage til kerneværdierne i uddannelsen dels styrke uddannelsen markant. Det er yderst fornuftigt, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

Det fremgår af kommissoriet, at kommissionen skal hente inspiration i andre lande herunder de nordiske lande, der over en årrække har gennemført succesfulde reformer af uddannelsen.

– Jeg mener, det er helt rigtigt, at vi nu løfter blikket og tager ved lære af de lande, der har gjort gode erfaringer med at styrke læreruddannelsen. Ministeren viser med udspillet, at den enormt vigtige og krævende opgave, det er at give børn den bedste grunduddannelse, skal have topprioritet. Derfor bakker Danmarks Lærerforening op om arbejdet i kommissionen, siger Anders Bondo Christensen.

En kandidatgrad

Kommissionen skal blandt andet kigge på længden af læreruddannelsen. Noget Danmarks Lærerforening flere gange har peget på.

– Kravene til lærerne i folkeskolen er blevet markant større i de senere år, og det er helt nødvendigt, at lærernes kompetencer følger med. Derfor bør fremtidens læreruddannelse være en 5-årig uddannelse på kandidatniveau, der vel og mærke skal være stærkt praksisrettet mod undervisningen i folkeskolen. Det er en model, som man har haft stor succes med i Finland, siger Anders Bondo Christensen.

Kommissionen skal arbejde frem mod nye modeller for læreruddannelsen inden for den nuværende økonomiske ramme. Danmarks Lærerforening peger på, at en del af økonomien til ændringer i uddannelsen kan findes ved at mindske frafaldet på uddannelsen, der i dag ligger på mellem 30 og 40 procent. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Bondo begejstret for tjek af læreruddannelsen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger