Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
28.06.2019 kl. 13.18

Principper til kommuners bankforretninger er klar: Banksektoren siger nej til anbefalinger

Et bankråd, som KL har nedsat, har nu afleveret sine otte principper og en rapport med anbefalinger til kommuners kontrakter med banker. Banksektoren, som har været med i rådet, vil ikke støtte anbefalingerne.

Et otte mand stort bankråd har siden januar 2019 arbejdet på at nedfælde en række principper for kommunernes forventninger til deres bankforbindelse og en række anbefalinger til de kontrakter, som kommunerne indgår med deres bank.

De er nu færdige, men banksektoren – repræsenteret ved Finans Danmark – kan ikke tilslutte sig anbefalingerne. Det skriver Finans Danmark og KL i hver sin pressemeddelelse.

KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), siger, at kommunerne er klar til at bruge anbefalingerne, selvom banksektoren ikke bakker op om dem.

– Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden. Det er jo helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået dom eller bøde ifm en hvidvasksag. Kommunerne er klar til at bruge de nye værktøjer, siger Jacob Bundsgaard.

LÆS OGSÅ Ny OPS-enhed mødes med kommunal skepsis allerede inden den er dannet

Frygter dyrere løsninger

Finans Danmarks repræsentant, administrerende direktør Ulrik Nødgaard, peger på, at anbefalingerne til de kommunale bankkontrakter kan betyde prisstigninger for kommunerne.

– Bankerne vil fortsat rigtig gerne servicere kommunerne, og derfor er det i alles interesse, at løsningen lander der, hvor det giver mening for begge parter at indgå et samarbejde. Jeg er rigtig tilfreds med Rådets fælles otte governanceprincipper, men jeg er bekymret for, at forslagene til kontraktkrav vil indebære en risiko for, at færre banker vil byde ind på opgaverne eller at budene bliver væsentligt dyrere, siger Ulrik Nødgaard.

I rapporten understreger rådet, at kommunerne allerede nu har mulighed for at udelukke banker fra at byde på en kommunal kontrakt, hvis banken er dømt efter straffelovens regler om hvidvask.

Det giver dog ikke kommunerne mulighed for at ophæve en kontrakt med en bank, der efter kontraktens indgåelse bliver dømt for hvidvask. Og en gennemgang af ni kommuners bankkontrakter viser, at få af dem havde specifikke bestemmelser, som gav kommunerne mulighed for at pålægge deres bankforbindelse sanktioner ved overtrædelse af hvidvaskreglerne.

LÆS OGSÅ KL: Kommunerne skal have tillid til deres banker

Sanktioner

Derfor har rådet – minus Finans Danmark – anbefalet, at kommunerne i deres kontrakter tilføjer bestemmelser, som giver mulighed for en række sanktioner over for bankerne. Rådet anbefaler blandt andet, at kommunerne skal kunne kræve løbende rapporteringer om forhold vedrørende overholdelse af hvidvaskreglerne. Det kunne for eksempel være forhold, som har været genstand for negativ presseomtale. I de tilfælde anbefaler rådet, at kommunerne sikrer sig mulighed for at kræve en redegørelse fra banken, der viser, at ledelsen har fokus på at håndtere de forhold, som pressen har omtalt.

Rådet anbefaler i forlængelse af kravet om en redegørelse, at kommunerne i kontrakten sikrer sig mulighed for at pålægge banken sanktioner – konkret en økonomisk sanktion i form af en bod.

Mere vidtgående anbefaler rådet også kommunerne, at muligheder for opsigelse eller ophævelse af samarbejdet indgår i kontrakterne.

Desuden anbefaler rådet, at en bank skal have mulighed for at gennemgår en såkaldt self-cleaning, før det kommer til ophævelse af kontrakten.

LÆS OGSÅ V til angreb på K om udbud: Kan vi stole på vores aftaler?

En self-cleaning er en proces, hvor banken får mulighed for så at sige at rense sig selv. Et eksempel kunne være, at en bank er dømt for overtrædelse af hvidvaskreglerne og derfor kan udelukkes fra at byde på en kommunal kontrakt.

I det tilfælde kan banken gennemføre self-cleaning-processen og derved dokumentere, at de forhold, der førte til overtrædelsen, ikke længere er gældende i banken. Efter en vellykket self-cleaning-proces kan banken ikke udelukkes fra at byde på kommunale kontrakter.

Den proces har it-virksomheden Atea for eksempel været igennem for nylig.

Op til den enkelte kommune

I Finans Danmark peger den administrerende direktør Ulrik Nødgaard på, at reglerne på hvidvaskområdet allerede er strammet betydeligt, ligesom banksektoren selv er på vej med en række anbefalinger. Han forklarer desuden, at det er den enkelte kommune, der skal strikke kontrakten sammen.

LÆS OGSÅ Efter hvidvasksager: KL står bag råd, der skal sikre tillid mellem kommuner og banker

– Det er i sidste ende op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan kontrakten med banken skal udformes. Jeg håber, at de enkelte kommuner vil udvise forsigtighed og gå i dialog med bankerne, inden de lægger sig fast på, hvilke krav de fastsætter i de fremtidige kontrakter, siger Ulrik Nødgaard.

Du kan finde de otte principper og rapporten med anbefalinger på KL's hjemmeside. jki@kl.dk

Emneord
Banker, Økonomi, Udbud

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Principper til kommuners bankforretninger er klar: Banksektoren siger nej til anbefalinger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger