Skoler og daginstitutioner fylder i byggeriet. Foto: Colourbox
Skoler og daginstitutioner fylder i byggeriet. Foto: Colourbox
20.06.2019 kl. 08.30

5.914 kommunale byggeprojekter på vej

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 milliarder kroner fordelt på 5.914 projekter frem mod udgangen af 2022. Det er især veje, cykelstier, skoler og daginstitutioner der bygges, men også klimasikringsprojekter fylder mere og mere blandt de kommunale projekter.
tekst Tom Ekeroth

Byggefakta A/S har netop udgivet den årlige rapport ”Kommunernes Investeringer 2019-2022”, som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.

Planlagte projekter for 73 mia.

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 milliarder kroner fordelt på 5.914 projekter fra 2019 til 2022. Det er en mindre tilbagegang på knap 500 millioner kroner sammenlignet med opgørelsen fra sidste års rapport.

– Hvor byggeaktiviteten hos kommunerne var ekstraordinær høj i 2018 (med planlagte projekter for 22,2 milliarder kroner), oplever vi et kraftigt dyk i aktiviteten i 2019. Kommunerne har flere større projekter i pipelinen, og der tegner sig en kraftig stigning i 2020. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, da en del af projekterne, som forventes igangsat i 2020, først får den endelige finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret, siger adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Kommunerne i Midt- og Nordjylland går frem

Det er især kommunerne i Region Nordjylland, der går frem og øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner har planlagt projekter for 5,7 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 16 procent sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Nordjylland ligger på trods af fremgangen fortsat generelt lavere end kommunerne i de øvrige regioner.

LÆS OGSÅ Økonomiaftale på plads: Kommunerne får løft på 1,5 milliarder til service og 21,6 til anlæg

Kommunerne i Region Midtjylland har også flere projekter i pipelinen med planlagte byggerier for 17,6 milliarder kroner, hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner ligger på et stabilt investeringsniveau, dog med en mindre tilbagegang i projekternes samlede beløb sammenlignet med sidste år.

– På trods af at kommunerne i Region Hovedstaden investerer mindre end sidste år, ser vi fortsat en klar tendens, der viser, at kommunerne i gennemsnit investerer væsentligt mere end landets øvrige regioner. I regionen bliver der igangsat 1.773 byggeprojekter, der tilsammen udgør 28,3 milliarder kroner, hvilket i gennemsnit svarer til projekter for 15.409 kroner per indbygger i regionen. Det er godt og vel 22 procent mere end landsgennemsnittet, siger Thomas Bejer-Andersen..

Anlægsarbejde, skoler og daginstitutioner fylder mest

Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Der er planlagt anlægsprojekter for 26,1 milliarder kroner de kommende fire år, hvilket er en tilbagegang på knap fire procent sammenlignet med sidste år. Anlægsprojekterne udgør hele 36 procent af alle byggeprojekter frem til udgangen af 2022.

Ud over kommunernes investeringer i vedligeholdelse af veje og cykelstier udgør klimasikring en væsentlig del af investeringerne på anlægsområdet i flere af landets kommuner. Derudover investerer kommunerne 21 milliarder kroner i børne- og ungeområdet, som dermed udgør 29 procent af de planlagte kommunale projekter. Det er især opførelse og renovering af skoler og daginstitutioner, der vejer tungt indenfor dette område, Thomas Bejer-Andersen:

LÆS OGSÅ Arbejdet med at tilpasse affaldsenergien er i gang

– Der er stor forskel på, hvordan kommunerne bruger pengene. I kommunerne i Region Syddanmark udgør anlægsprojekter langt den største del af de planlagte projekter. Investeringerne er helt anderledes i Region Hovedstadens kommuner, hvor det er projekter inden for børne- og ungeområdet, der udgør den største del af projekterne, siger Thomas Bejer-Andersen

Store forskelle på aktiviteterne i de enkelte kommuner

Kommunerne bygger i gennemsnit for 12.588 kroner per indbygger, hvilket er 136 kroner mindre i forhold til sidste år. Der er fortsat store kommunale forskelle på de enkelte kommuners aktivitetsniveau.

I rapportens nøgletal ”Byggeaktivitet per indbygger”, topper Gladsaxe Kommune listen med planlagte byggeaktiviteter for 1,9 milliarder kroner, hvilket svarer til, at kommunen bygger for 27.199 kroner per indbygger. Igen i år finder man også Hillerød og Høje-Taastrup Kommune blandt top-3 kommuner med størst byggeaktivitet. Kigger man derimod på bundplaceringerne, så er det ikke overraskende flere af landets mindste kommuner som Fanø og Langeland. Norddjurs Kommune ligger på sidstepladsen med byggeaktiviteter for 2.149 kroner per indbygger – altså næsten 13 gange mindre end Gladsaxe Kommune.

Blandt de 10 lavest placerede kommuner ligger også nogle større kommuner som blandt andre Svendborg, Næstved, Ringkøbing-Skjern og Greve. Sidstnævnte er dermed rykket hele 43 pladser ned på listen sammenlignet med sidste år og igangsætter således byggeprojekter for 6.083 kroner per indbygger. tek@kl.dk 

LÆS OGSÅ De mindste og største kommuner investerer mest i byggeri og anlæg

 

Fakta

Rapporten ”Kommunernes Investeringer” 2019-2022” giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.

Rapporten er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2019. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur. Rapporten er gratis og kan hentes via Byggefakta.dk.

https://www.byggefakta.dk/kommunernes-investeringer 

 

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_Online___Kommuner-byggeakitivitet_645.jpg

Landkort byggeaktivitet 2019-2022. Kilde: Byggefakta

Emneord
Anlæg, Økonomi

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 5.914 kommunale byggeprojekter på vej Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger