Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
04.06.2019 kl. 08.30

Kommunerne rammer budgettet mere præcist

Kommunerne er samlet set blevet meget bedre til at ramme budgettet for serviceudgifter, men mange har fortsat udfordringer med at holde budgettet for udsatte grupper, som for eksempel udsatte børn og personer med handicap. Det viser VIVEs nye kommunetal.
tekst Tom Ekeroth

I kommunernes regnskaber for 2018 ligger serviceudgifterne tættere på budgettet, end de har gjort i de sidste ti år. Kommunerne under ét endte sidste år med at bruge blot 40 kroner mindre pr. indbygger, end de havde budgetteret med, hvorimod mindreforbruget for få år siden var på 1.000 kroner eller mere pr. indbygger.

Den stigende budgetpræcision skal dog ses samlet for kommunerne, for dykker man dybere ned i tallene, så er der væsentlige forskelle både mellem kommunerne og mellem serviceområder.

– Der er stor forskel i kommunernes budgetpræcision. Omkring 20 procent af kommunerne har overskredet servicebudgetterne med mere end 500 kroner pr. indbygger, mens 10 procent omvendt har haft budgetunderskridelser på 500 kroner pr. indbygger eller mere, siger Kurt Houlberg fra VIVE, der er professor i kommunal­økonomi.

De samme kommuner har svært ved at holde budgettet

På trods af, at kommunerne samlet set har overholdt deres budgetter i 2018, så varierer budgetpræcisionen altså i vid udstrækning på tværs af landets kommuner. Der ses en tendens til, at det er de samme kommuner, der år efter år kæmper med at overholde budgetterne.

LÆS OGSÅ Borgmester: Mit første budget uden besparelser

– Når de samme kommuner ofte har svært ved at holde budgettet, kan det for eksempel skyldes, at de har særligt vanskelige økonomiske grundvilkår, at grundvilkårene udvikler sig uforudsigeligt ugunstigt, eller at de har en anden tilgang til at lægge og følge op på budgetterne, vurderer Kurt Houlberg.

Han forklarer, at et særligt vanskeligt økonomisk grundvilkår for eksempel kan være, at kommunen er en lille kommune med en sårbar økonomi, at der er mange børn med specialundervisningsbehov, eller at der er mange ældre med store plejebehov.

Fortsat udfordringer på det specialiserede socialområde

Kommunerne har især svært ved at overholde budgettet på det specialiserede socialområde. Området dækker blandt andet over udsatte børn og unge, personer med handicap og misbrugere. Og selvom kommunerne generelt set er blevet bedre til at ramme budgetterne, så ses den modsatte tendens på dette område, som de seneste år har været præget af stigende budgetoverskridelser.

– Kommunerne har gennem en årrække haft udfordringer med den økonomiske styring på det specialiserede socialområde. Det kan for eksempel hænge sammen med, at der er tale om en gruppe borgere med meget sammensatte og komplekse behov, og hvor dyre enkeltsager kan vælte hele kommunens budget på området, siger Kurt Houlberg.

LÆS OGSÅ Revisorrapport kommer med kras kritik af Odenses økonomistyring

De områder, hvor kommunerne rammer budgettet mest præcist, er på folkeskole-, ældre- og kultur/fritidsområdet samt for administration. tek@kl.dk 

Kilde: Vive

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunerne rammer budgettet mere præcist Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger