Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
25.01.2019 kl. 10.35

Forældre til anbragte børn inddrages for lidt

Kommunerne prioriterer inddragelse af forældrene for lavt, når et barn anbringes uden for hjemmet. Det mener Institut for Menneskerettigheder, som har lavet en undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og forældre.
tekst Tom Ekeroth

Børn, der anbringes uden for hjemmet, har ret til en regelmæssig og personlig kontakt til deres forældre, og forældrene skal tilbydes støtte og inddrages i forløbet. Kommunerne giver dog ofte meget lav prioritet til inddragelsen af forældrene. Det kan få negative konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Sådan lyder konklusionen i Institut for Menneskerettigheders nye undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og forældre omkring anbragte børn. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt støttepersoner til anbragte børns forældre. Støttepersonerne spiller ofte en nøglerolle som forbindelsesled mellem forældre, kommune og anbringelsessted, og de har derfor en stor viden om, hvordan samarbejdet spænder af i praksis.

Flere problemer

Langt de fleste af de støttepersoner, der har deltaget i undersøgelsen, har et overvejende positivt samarbejde med kommunens sagsbehandlere, men gør samtidig opmærksom på flere problemer. Støtten til forældrene kommer ofte for sent i gang, og alt for få forældre tilbydes en handleplan, der skal hjælpe dem til at håndtere deres problemer med omsorgen for deres barn. Derudover er der særlige udfordringer med inddragelsen af forældre med etnisk minoritetsbaggrund og forældre med funktionsnedsættelser.

Skriv hvad du søger