Foto: Aabenraa Kommune
Foto: Aabenraa Kommune
22.01.2019 kl. 13.00

Samtaler med ansatte foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed

Ifølge ombudsmanden har Aabenraa Kommune håndteret en sag om medarbejdernes udtalelser "meget kritisabelt".
tekst Tom Ekeroth

Nogle medarbejdere i Aabenraa Kommune blev indkaldt til samtaler med ledelsen, fordi de havde ytret sig offentligt. Ombudsmanden har undersøgt sagerne og konkluderer, at samtalerne ikke foregik i respekt for – og med anerkendelse af – medarbejdernes ytringsfrihed. Sammenfattende er det ombudsmandens opfattelse, at Aabenraa Kommunes håndtering af sagerne har været meget kritisabel.

– Ledelsen må gerne reagere, når en ansat har fremsat kritik offentligt. Men det skal ske med et sagligt formål og på en saglig måde. Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at sagen også mere overordnet har været egnet til at skabe usikkerhed hos de ansatte i kommunen om deres ret til at ytre sig.

Samtaler kunne opfattes som irettesættelser

Medarbejderne havde udtalt sig i et fagblad, i en nyhedsudsendelse og i et læserbrev. De forholdt sig kritisk til flytningen af en specialskole og til besparelser i sundhedsplejen. Medarbejderne blev indkaldt til samtaler, selv om deres udtalelser lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Der var ifølge kommunen ikke tale om tjenstlige samtaler. Men efter ombudsmandens opfattelse kan medarbejderne berettiget have opfattet samtalerne som negative reaktioner på deres ytringer. Under samtalerne blev det således enten antydet eller sagt direkte, at medarbejderne havde handlet i strid med kommunens kommunikationspolitik, og flere af medarbejderne beklagede deres ytringer under samtalerne.

LÆS OGSÅ Seks ud af ti offentlige ledere har følt sig stressede under corona-krisen

Usikkerhed hos andre medarbejdere

Ombudsmanden siger i sin udtalelse, at de mange samtaler inden for kort tid har været egnet til mere overordnet at skabe usikkerhed hos de ansatte i Aabenraa Kommune om deres ret til at udtale sig offentligt.

Ombudsmanden behandler yderligere en sag fra Aabenraa Kommune i sin redegørelse. En medarbejder blev her indkaldt til en egentlig tjenstlig samtale og fik en skriftlig advarsel for sine ytringer på Facebook. Om denne sag konkluderer ombudsmanden, at kommunens begrundelse ikke var tilstrækkeligt grundlag for at meddele advarslen.

Aabenraa Kommune har oplyst til ombudsmanden, at der er enighed i kommunens hovedsamarbejdsudvalg om, at det vil være ”hensigtsmæssigt at øge formidlingsindsatsen i forhold til kommunikationspolitikken”, og at en vejledning er under udarbejdelse.

Ombudsmanden har bedt kommunen om at orientere ham om kommunens formidlingsindsats og om at få en kopi af den kommende vejledning. tek@kl.dk 

LÆS OGSÅ Kerteminde fastansætter konstitueret kommunaldirektør

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/samtaler_med_ansatte_i_aabenraa_kommune/redegoerelse/ 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Samtaler med ansatte foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger