Foto: Tønder Kommune
Foto: Tønder Kommune
21.01.2019 kl. 14.24

Tønder Kommune hjælper truet fisk

Snæblen er Danmark eneste totalfredede fisk. For ti år siden etablerede Tønder Kommune et såkaldt "snæbelstryg" for at hjælpe den truede laksefisk snæblen. Nu skal stryget renses og renoveres.
tekst Tom Ekeroth

For snart 10 år siden blev et stort anlagt snæbelprojekt indviet. For at snæblen kan trække op i Vidåen blev en sluse i Mølledammen dengang fjernet og erstattet af et stenstryg i form af småsten, der bliver lagt på vandbunden. Stryget er en yndet gydeplads for fisk.

Over årene har stigende og faldende vandstande efterladt op til 50 centimeter høje aflejringer af organisk materiale på stenene. De store aflejringer på kanterne begrænser vandstrømmen og har givet grobund for store bevoksninger af stauder og grove græsarter.

Nu skal snæbelstryget renses op for at overholde den bunddybde- og bredde, der er fastsat. Mudderet kan ikke fjernes uden også at fjerne bevoksningerne. Oprensningen sker derfor med forbehold for vejret, der kan stå i vejen for arbejdet. Sker det, bliver oprensningen udsat til efteråret 2019.

I tidligere år har kommunen holdt bevoksningen nede ved at slå de grove græsser og stauder. Det har dog ikke forhindret aflejringerne i at opstå.

LÆS OGSÅ Naboer til racerløb stævner Aarhus Kommune for millionbeløb

– Aflejringerne er over tid en helt naturlig udvikling sådanne steder alt afhængig af især vandhastigheder og vandstande. Man kan ikke forvente, at stryget kommer til at se ud som i 2009, da det lige var anlagt. Heller ikke med den nuværende oprensning for øje. Til foråret vil der igen komme ny bevoksning i stryget, fortæller Jørgen Nicolaisen, miljømedarbejder fra Tønder Kommunes Natur og Vandløbsafdeling:

Oprensningen af snæbelstryget er en konsekvens af Tønder Kommunes forpligtigelse til at opretholde et såkaldt vandløbstværsnit, der er fastlagt for at sikre den nødvendige vandgennemstrømning. Den kommende oprensning er vandløbsvedligeholdelse, som det sker mange steder i vandløbene. tek@kl.dk 

Fakta

Snæblen, også kaldet nordsøsnæblen, er en laksefisk, der tilhører helt-familien. Den er nært beslægtet med den mere almindelige helt, der kendes fra flere jyske fjorde og søer.
Den lever i Vadehavet og gyder i flere af de større sydvestjyske vandløb.

Snæblens udseende minder meget om heltens, men snæblen har en iøjnefaldende spids snude, hvorimod helten er butsnudet. Snæblen vejer højest to kg og opnår en maksimal længde på 50 cm.

Nordsøsnæblen er en sjælden art, og i dag findes den kun naturligt i den danske del af Vadehavet. Tidligere var snæblen almindelig i hele den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet. 
Vidåen er det vandløb, der har den største bestand af snæbler,

Emneord
Miljø, Turisme

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tønder Kommune hjælper truet fisk Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger