Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
17.01.2019 kl. 12.32

Lukker kommuner og skoler ude af it-system: Elevers trivselsbesvarelser skal beskyttes bedre

Kommuner, skoler og andre institutioner skal ikke længere have adgang til elevers individuelle besvarelser på trivselsmålinger. Det har forligspartierne på unvervisningsområdet besluttet.

Det er slut med, at kommuner og skoler kan se, hvad Victor, Vigga og Valentin har svaret på de trivselsmålinger, som elever i folkeskolen hvert år skal svare på.

Trivselsmålinger

Der gennemføres årlige trivselsmålinger på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og gymnasieområdet samt i den forberedende grunduddannelse. Formålet er, at styrke det lokale arbejde med elevernes trivsel og følge udviklingen i trivslen nationalt.

I trivselsmålingerne spørges blandt andet ind til elevernes faglige og sociale trivsel. Indholdet af de enkelte trivselsmålinger er udviklet på baggrund af anbefalinger fra ekspertgrupper.

Forligspartierne på undervisningsområdet har nemlig besluttet, at det skal være obligatorisk for folkeskoler at bruge det it-system, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed i forbindelse med indsamlingen af elevers besvarelser af trivselsmålinger. 

I det system kan kommuner og skoler kun se resultater på klasse- og skoleniveau.

Beslutningen kommer efter længere tids debat, hvor flere forældre og faglige organisationer har udtryk utryghed ved trivselsmålinger. I øjeblikket kan skoler og kommuner nemlig i nogle tilfælde se elevernes individuelle besvarelser, selvom det ikke er hensigten med trivselsmålinger. De skal i stedet givet et konkret, men generelt billede af skoleelevernes trivsel.

LÆS OGSÅ Ny cyberstrategi skal ruste både elever og lærere

Men ifølge Undervisningsministeriet er der i mediedebatten givet udtryk for, at nogle kommuner kan have anvendt data fra trivselsmålinger imod intentionen. Men det skulle der nu være sikkerhed for ikke sker, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

– Det er vigtigt, at vi tager forældre og elevers bekymringer om trivselsdata alvorligt og værner om elevernes ret til privatliv. Derfor har vi set trivselsmålingerne efter og er kommet frem til en model, hvor vi blandt andet øger sikkerheden omkring trivselsdata og styrker kommunikationen hele vejen rundt. Det er god dataetik, siger Merete Riisager.

Skoleordførerne fra forligspartierne glæder sig alle over, at der nu bliver ro omkring trivselsmålingerne. Som for eksempel Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti.

– Det er glædeligt, at ministeriets trivselsredskab bliver gjort obligatorisk, så vi fortsat kan have trivselsmålinger, samtidig med at vi forhindrer, at kommuner kan udnytte persondata på cpr-niveau, siger han.

Trivselsmålingen for skoleåret 2018/2019 i folkeskolen bliver på grund af aftalen gennemført i maj og juni måned. jki@kl.dk

Justeringer af de nationale trivselsmålinger

Med opbakning fra forligs- og aftalekredsene på undervisningsområdet er det besluttet at gennemføre følgende tiltag:

  • Obligatorisk anvendelse af Undervisningsministeriets it-system til indsamling af elevernes besvarelser af trivselsmålingen på folkeskoleområdet og tilsvarende brug af et centralt it-system til gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt den forberedende grunduddannelse.
  • Indskrænkning af tredje parts adgang til data ved, at data kun stilles til rådighed for eksempelvis forskere via forskerkonti hos Danmarks Statistik.
  • Styrket kommunikation om formål og anvendelse af trivselsmålingerne (i forlængelse af den indsats, der blev gennemført i 2018, hvor blandt andet alt vejledningsmateriale blev opdateret og præciseret).

Kilde: Undervisningsministeriet

Emneord
Skoler, Datasikkerhed, It

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Lukker kommuner og skoler ude af it-system: Elevers trivselsbesvarelser skal beskyttes bedre Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger