Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
17.01.2019 kl. 10.17

Aarhus afskaffer brugerbetaling på akutpladser

Aarhusianere skal ikke længere betale for mad, tøjvask og rengøring, når de er indlagt på en kommunal akutplads.

Aarhusianske borgere, der bliver udskrevet fra et sygehus og skal komme til hægterne på en af kommunens akutpladser, skal nu ikke længere betale for mad, tøjvask og rengøring under deres ophold. Det har Aarhus Byråd vedtaget i går onsdag.

Akutplads

En kommunal akutplads er et tilbud til borgere, der har brug for at være under observaton eller behandling, men som ikke har behov for at være indlagt på et hospital. Borgere kan blive henvist til en akutplads af både kommune, almen praksis og hospitalsvæsen. Der er sundhedsfagligt personale til stede døgnet rundt på akutpladserne.

Hidtil har de aarhusianske patienter skulle betale 134 kroner i døgnet for deres akutplads. Men det er faldet en række politikere for brystet. De finder det urimeligt, at en patient, der kommer fra et gratis sygehusophold, lige pludselig skal betale for sit kommunale ophold.

– Det virker altså helt urimeligt at borgerne selv skal stå med udgifter forbi borgeren rykkes fra behandling på sygehuset og til behandling på en korttids- eller akutplads i kommunen. For borgerne giver det ikke mening, lød det i forslaget, som Dansk Folkeparti i Aarhus havde stillet.

Undervejs i behandlingen af DF-forslaget landede et notat fra Kammeradvokaten, som Folketingets sundhedsudvalg havde bestilt. Her lød konklusionen, at der ikke er hjemmel i sundhedsloven til at opkræve brugerbetaling i den kommunale hjemmesygepleje.

LÆS OGSÅ Sundhedsudgifter presser den øvrige velfærd

– Det klare udgangspunkt må efter vores vurdering være, at ydelser, som leveres af kommunerne til borgere i kraft af deres ophold på en kommunal akutplads, skal leveres vederlagsfrit, skriver Kammeradvokaten i notatet.

Regeringen og Dansk Folkeparti på Christiansborg blev da også enige om i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at tydeliggøre lovgrundlaget, så der ikke er tvivl om, at kommunerne ikke må opkræve brugerbetaling på de kommunale akutpladser.

I Aarhus Kommune har 915 borgere i 2017 haft et ophold på en af de 118 kommunale akutpladser og lignende. De har tilsammen betalt i alt 5,2 millioner kroner. 603 af de aarhusianske borgere er kommet fra et hospital til en alkutplads og har dermed oplevet overgangen fra gratis sygepleje til brugerbetaling. Det viser et notat, som sundheds- og omsorgsforvaltningen i Aarhus Kommune har udarbejdet. Her kan man også læse, at i alt 52 danske kommuner har opkrævet i gennemsnit 160 kroner i døgnet i brugerbetaling for ophold på de kommunale akutpladser.

Afskaffelsen af brugerbetalingen i Aarhus bliver med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019. jki@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Aarhus afskaffer brugerbetaling på akutpladser Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger