Foto: Screendump / Sundhedsministeriet
Foto: Screendump / Sundhedsministeriet
16.01.2019 kl. 10.45

Overblikket: Her er regeringens sundhedsreform

Her er regeringens udspil til en sundhedsreform i kort form

Regeringen har i dag onsdag præsenteret sit udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Den indeholder seks overskrifter.

Sammenhæng: Sundhedsfællesskaber skal bygge bro og skabe sammenhæng

Regeringen vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber, som kommunerne skal gå sammen om at lede. De tager udgangspunkt i akutsygehusenes områder og får deltagelse af sygehuse, kommuner og almen praksis. Den struktur skal sikre sammenhængende kvalitet i de tilbud, som borgerne får lokalt.

Desuden skal sygehusene rådgive kommuner og almen praksis i forhold til forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Regeringen vil desuden oprette 100 ekstra ydernumre til at ansætte flere praktiserende læger.

LÆS OGSÅ Fælles opråb: Kom nu med den sundhedsreform!

Kvalitet: Flere fælles løsninger og god behandling i hele landet

Sygehuse, hvor der foregår højt specialiseret behandling, skal indgå i et forpligtende nationalt samarbejde. Det betyder blandt andet, at patienter ikke skal tilknyttes et bestemt sygehus, men have mulighed for at få behandling på tværs af sygehusene.

Der skal oprettes 10-15 nye akutberedskaber, som kan sende læge- og akutbiler ud til borgere, der i øjeblikket har lange responstider.

Patienten først: Stærke rettigheder skal komme alle til gavn

Patientrettigheder om udredning, behandling og genoptræning skal samles i en særlig lov, så patienter får nemmere ved at danne sig et overblik over deres rettigheder som patient. Der skal desuden ansættes flere patientvejledere på sygehusene.

Sygehusene skal være forpligtet til at oplyse om et alternativt behandlingssted, som kan tilbyde hurtigere behandling, hvis sygehuset ikke selv har mulighed for attilbyde behandling inden for 30 dage. Den ret til behandling og udredning skal også udbredes til speciallægeområdet.

LÆS OGSÅ KL vil samle regioner og kommuner i nye sundhedssamarbejder

En ny organisering af sundhedsområdet med fælles retning og nationalt samarbejde 

Den nye struktur for sundhedsvæsenet får tre niveauer. Det nationale Sundhedsvæsen Danmark, som skal ligge i Aarhus og skal stå for den overordnede koordinering af sundhedsområdet. Herunder skal ligge fem sundhedsforvaltninger, som skal have driftsansvaret for sygehuse og praksissektor. De følger de nuværende regionernes grænser. Endelig er det der tværkommunale niveau i form af de 21 sundhedsfællesskaber.

Sundhedsreformen frigør penge til sundhed

Det nære sundhedsvæsen får tilført 6 milliarder kroner i form af en Nærhedsfond i perioden 2020-25. Fonden er blandt andet finansieret af administrative besparelserne ved omdannelsen af regionerne.

Fokus på sundhedsområdet: Reformens betydning for andre områder

Regionernes øvrige opgaver, som ikke hører naturligt sammen med sundhed, flyttes til kommunerne og staten, hvor de ligger i forlængelse af andre eksisterende opgaver. Det drejer sig om opgaver indenfor blandt andet trafik, miljø og kultur. Enkelte opgaver vil også falde bort.

Du kan læse en kort udgave af regeringens udspil her. Det fulde udspil finder du her

LÆS OGSÅ Frygt, bekymringer og lidelser: Reaktioner på regeringens sundhedsreform
Emneord
Sundhed, Regionerne

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Overblikket: Her er regeringens sundhedsreform Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger