Ud af klasseværelser og ud i den fri luft. Det øger trivsel og læring, viser ny evaluering. Foto: Colourbox
Ud af klasseværelser og ud i den fri luft. Det øger trivsel og læring, viser ny evaluering. Foto: Colourbox
14.01.2019 kl. 11.38

Ny undersøgelse: Udeskole giver bedre undervisning - hvis lærerne får tid til planlægning

Undervisning uden for skolens mure giver bedre undervisning og øger elevernes trivsel. Det viser en evaluering af projektet Udvikling af Udeskole, som VIVE har udarbejdet. Men udeskole fungerer kun, hvis lærerne får tid til planlægning.

Undervisningen bliver bedre og eleverne trives bedre. Men eleverne klarer sig ikke bedre fagligt, og det kræver, at skolerne afsætter tid. Det er nogle af konklusionerne i en evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole, som VIVE har samlet i en rapport.

Projektet, der har løbet i skoleårene 2015/16 og 2016/17, er et samarbejde mellem VIA University College og Steno Diabetes Center Copenhagen og har haft deltagelse af en række skoler. Formålet var at udvikle et koncept for udeskole, hvor aktiviteter uden for skolens mure bliver koblet til den faglige undervisning. Resultatet skulle gerne være, at elevernes læring og trivsel øges.

Det lykkes delvist, kan man læse i rapporten.

Eleverne i indskolingen oplever bedre trivsel, og lærerne, der har været med i forsøget, peger på, at projektet har haft en positiv betydning for den faglige og didaktiske kvalitet i undervisningen. Eleverne får nemlig en bedre praktisk forståelse for fagene og udeskolen understøtter elevernes hukommelse.

LÆS OGSÅ KL: Folkeskolen har brug for bred opbakning

Men der er også malurt i bægeret. Eleverne i forsøget klarer sig nemlig ikke bedre, når de bliver testet i dansk og matematik. Og lærerne oplever, at det er tidskrævende at planlægge de udendørs aktiviteter. Desuden skal der afsættes penge til transport og eventuelle investeringer i nye faciliteter.

Forskerne bag evalueringen er kommet frem til tre forhold, der skal være på plads for at sikre udeskolens fremtid:

  1. At de to skoler, hvor udeskole som praksis fylder mest i undervisningen, også efter projektets udløb, er de skoler, hvor ledelsen på den ene eller anden måde har prioriteret udeskole i skemaet og/eller sikret tid til planlægning af udeskoleaktiviteter. Både i projektperioden og efterfølgende har ledelsens indstilling til og prioritering af udeskole betydning for, hvor mange lærere der arbejder med udeskole som didaktisk metode.
  2. Opbygning og deling af udeskoleforløb har betydning for lærernes planlægning af udeskole og kan på sigt sikre udeskole som metode i undervisningen.
  3. Udeskole kan være en måde at profilere skoler på, hvilket er tilfældet for en af caseskolerne.

Du kan læse VIVEs evaluering her. jki@kl.dk

 

LÆS OGSÅ Ny politisk aftale om folkeskolen: Yngste elever får kortere skoledage

Om undersøgelsen

Evalueringen er baseret på en effektmåling, en spørgeskemaundersøgelse og en case-undersøgelse.

Effektmålingen behandler registerdata om elevernes faglige standpunkter og trivsel, og vi sammenligner eleverne på skoler i projekt Udvikling af Udeskole med lignende elever fra skoler, der ikke deltager i projektet.

Spørgeskemaundersøgelsen kortlægger den praksis for udeskole, som hver enkelt af de deltagende skoler udvikler, og hvordan undervisningens form og indhold opleves på skolerne.

Case-undersøgelsen undersøger elevernes udbytte af det pædagogiske personales arbejde med udeskoleundervisningen på fire udvalgte skoler. Den undersøger også skoleledelsens tilgang til udeskole. Case-undersøgelsen bygger på observationer af undervisning, interview med en repræsentant fra skoleledelsen og fokusgruppeinterview med lærere og elever. Formålet med at kombinere de tre metoder er at belyse evalueringens spørgsmål fra flere vinkler, så vi potentielt både kan styrke og udfordre analyserne på tværs af metoder.

Kilde: VIVE

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny undersøgelse: Udeskole giver bedre undervisning - hvis lærerne får tid til planlægning Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger