Autisme har været kaldt det usynlige handicap, men det kan blive synligt, hvis presset på den enkelte generelt vokser. Foto: Colourbox
Autisme har været kaldt det usynlige handicap, men det kan blive synligt, hvis presset på den enkelte generelt vokser. Foto: Colourbox
10.01.2019 kl. 15.00

Antallet af børn med autisme er steget med 40 procent

Mange børn og unge lider i dag under det stigende krav om omstillingsparathed og sociale kompetencer. Men udviklingen rammer formentlig én gruppe særlig hårdt. Det er børn og unge med autisme. De har det i forvejen svært med netop omstilling og det sociale.
tekst Sidsel Boye

Antallet af børn og unge, som får diagnosen autisme, er steget voldsomt fra 2013 til 2017. Det viser en ny analyse fra Socialstyrelsen. I 2013 var cirka 11.900 børn og unge diagnosticeret med autisme. I 2017 var antallet cirka 16.900, svarende til en stigning på 42 procent. Opgørelsen dækker alene børn, som har haft sygehuskontakt, og derfor kan tallene i virkeligheden være større.

Ifølge leder af forsknings- og udviklingsafdelingen på Center for Autisme, Jens Christiansen, er der ikke nogen umiddelbar nagelfast forklaring på stigningen. Men en svensk undersøgelse fra 2014 har påvist en stigning i autismediagnose specifikt blandt børn med normal intelligens eller høj intelligens.

– Den stigning kan kun forklares med bedre diagnostiske redskaber, bedre identifikations- og screeningsredskaber, da man ikke kan forestille sig, at der findes miljømæssige påvirkninger, der kun rammer personer med normal eller høj intelligens, siger Jens Christiansen.

Usynligt handicap

Tidligere var det fortrinsvis børn med lav intelligens, der kom i kontakt med psykiatrien, og de blev derfor oftere identificeret og diagnosticeret. Omvendt ser det ud som om, at personer med autisme af normal eller høj intelligens lettere har kunnet gemme sig i mængden, forklarer Jens Christiansen, med henvisning til at autisme ofte kaldes et "usynligt handicap".

LÆS OGSÅ Det betaler sig at være på forkant med sårbare børn og unge

Når man som i det svenske eksempel i dag ser flere begavede børn blive diagnosticeret, kan det ifølge forskeren hænge sammen med samfundsudviklingen i øvrigt. I dag er også andre typer diagnoser i vækst, og noget tyder på, at flere og flere børn og unge kommer til kort i hverdagen.

– Uden at citere videnskaben kan man roligt sige, at samfundet i dag stiller langt højere krav til for eksempel omstillingsparathed og sociale kompetencer fra helt ned i førskole- og skolealderen over ungdom og voksenliv og ikke mindst på arbejdsmarkedet, end det har gjort tidligere. Det betyder, at mennesker generelt ofte har det vanskeligt i deres hverdag, konstaterer Jens Christiansen.

Han forklarer, at samfundsudviklingen rammer mennesker med autisme særligt hårdt, da deres kernesymptomer netop består af vanskeligheder med omstillingsparathed og krav om sociale kompetencer.

– Det kan føre til en række belastningsfølger så som angst, depression, skolevægring og tvangshandlinger, som kan være lettere at få øje på end autismen. Dermed kommer barnet i kontakt med psykiatrien og kan således blive diagnosticeret, forklarer Jens Christiansen. sib@kl.dk 

LÆS OGSÅ 26 kommuner skal forsøge at få flere på fuld tid

Fakta

Børn og unge (0-17 år) diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse pr. år (udvalgte årstal:

2007: 1.719
2008: 2.719
2012: 3.230
2013: 4.846
2016: 4.639

Kilde: Socialstyrelsen 


I 2013 var der kun én kommune, hvor mere end fem procent af kommunens børn og unge havde en psykiatrisk diagnose. I 2018 gælder det for 16 kommuner. Cirka 45.000 børn og unge (0-17 år) har pr. 2018 en psykiatrisk diagnose.

Kilde: Analyseenheden, KL.
.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Antallet af børn med autisme er steget med 40 procent Felter med * skal udfyldes
 
Af: Søren Peder Møller
Privat
Den 12.01.2019 kl. 16:24

Vrøvl

svar på: Antallet af børn med autisme er steget med 40 procent

Antallet af børn med autisme er ikke steget. Antallet af udredninger og diagnostiserong af børn er steget.
Jeg startede min professionelle døgninstitutionskarriere i 1973. Jeg havde ikke været på institutionen før jeg spottede en del af børnene som noget særprægede. Senere har jeg haft et godt tag på netop den type børn.
Som ivrig slægtsforsker kan jeg vise at en af mine slægtsgrene har båret autisme og ADHD gennem mange generationer.
Problemet er ikke de mange diagnoser, problemet er vores manglende evne til at opdage børnene tidligere, samt vores evne til at hjælpe dem. I Norge forsøger man at spotte såvel ADHD som autisme før treår.
I Danmark er psykologer og pædagoger for dårligt uddannede, og kommunerne mangler i den grad fokus.
Det er sørgeligt hvor mange højt begavede børn der går til spilde på grund af den manglende indsats.

Af: Maria Farrel Larsen
Den 12.01.2019 kl. 07:26

Evulotion af mennesket

svar på: Antallet af børn med autisme er steget med 40 procent

Har en mand og tre børn med infantil autisme, normalt begavet, højt intelligente.
Vi har alle interesse for jorden, universet og evolution af mennesket.
Min ældste datter er på den baggrund overbevist om at det er menneskets evolution, som er årsag til at der findes flere med autisme, normalt begavede, højt intelligente baseret på at samfundsudviklingen kræver et hurtigt tempo, som fører til stress og livsstilssygdomme og mennesket vil uddø, hvis ikke tempoet sættes ned, men mennesket skal have intelligens, evner til at inde og fritstående dette.
Autisme tvinger mennesket til sætte tempoet ned og bevarelsen af inetelligens kræves for at mennesket skal overleve.
Der kunne måske være noget om det:)

Af: Maria Farrel Larsen
Den 12.01.2019 kl. 07:28

Korrektion

svar til Maria Farrel Larsen: Evulotion af mennesket

Der skal stå indse og forstå dette.

Af: Peter Schlæger
Den 12.01.2019 kl. 08:26

Evolution som svar på øget diagnosticering

svar til Maria Farrel Larsen: Evulotion af mennesket

Indsigtsfuld datter du har, og jeg er til dels enig.

Den udvikling der er i vores samfund, har dog efter min mening intet med naturlig evulotion at gøre. Den er udelukkende menneskeskabt på baggrund af menneskets grundlæggende trang til konstant ekspansion, udvikling, spænding, domination og ikke mindst frygt....

Vi har fået skabt en verden/et samfund, der skal bevæge sig med en hastighed, som ikke engang er egnet til den neurotypiske hjerne. Symptomerne overalt taler klart. Alle bliver påvirket eller direkte syge af en livsform i konstant overhaling og perfektion. Den øgede diagnosticering er et skræmmende produkt af en usund menneskabt stressfuld kultur.

Jeg er fuldstændig enig i, at især de børn med en diagnose er her, for at lære alle os andre at stoppe op og lægge om! Lugte lidt til blomsterne, fordybe os og turde kigge på sidemanden.

Der er forresten ikke opfundet noget som helst interessant, hjælpsomt eller nyskabende af en helt "almindelig" hjerne. Tænk over det, før I dømmer en der tænker "helt ud af boksen" 😉

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger