Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
03.01.2019 kl. 09.15

12 danske kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

Godt indeklima i skolerne kan give klogere og sundere børn. Derfor har foreningen Realdania nu udvalgt 12 kommuner, som skal sætte strategisk fokus på indeklimaet, når kommunens skoler skal renoveres.
tekst Tom Ekeroth

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen.

Som led i en stor kampagne for bedre indeklima på skolerne har foreningen Realdania derfor udvalgt en række kommuner, som får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne.

Støtten skal muliggøre kortlægning af de faktiske forhold på skolerne, samt udvikling af løsningsmodeller, som skal forankres i skolens og den kommunale forvaltnings virkelighed. Disse løsninger skal skabe et beslutningsgrundlag for at foretage de rigtige prioriteringer i det fremadrettede arbejde med landets skolebygninger, som for størstedelens vedkommende er bygget, før der kom krav til ventilation.

Ni vidt forskellige pilotprojekter

Ni projekter med 12 kommuner i alt er blevet udvalgt som pilotprojekter, der igennem det næste år skal arbejde med strategiske indeklimaplaner på kommunens skoler.

LÆS OGSÅ København vil droppe nationale test

– Vi har valgt ni meget forskellige projekter, som efterfølgende kan tjene som inspiration eller ligefrem kopieres af alle landets kommuner. Der er stor forskel på store og små, og mere eller mindre økonomisk velpolstrede kommuner, ligesom bygningsmassen i kommunerne er i meget forskellig stand. Så det har vi taget højde for i vores udvælgelse, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. 

Formålet er at få tænkt indeklimaet ind og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når skoler skal renoveres, ombygges eller opgraderes. Både så indeklimaet bliver bedre, og så omkostningerne holdes mest muligt nede.

De ni projekter får nu hver op til 750.000 kroner i støtte fra Realdania til igennem et år at arbejde med strategiske indeklimaplaner for skolerne.

Bedre indeklima i alle skoler

– Målet er, at kommunerne skal kunne udveksle tips og gode erfaringer. Vi støtter blandt andet to partnerskaber, hvor kommuner på tværs af kommuneskel arbejder sammen og løbende sparrer og idéudvikler med hinanden. Vores ønske er, at de resultater og erfaringer, de udvalgte kommuner når frem til, kan bidrage til bedre indeklima i alle landets skoler, så dårligt indeklima ikke skal koste hverken på helbredet eller indlæringen for vores børn, siger Lennie Clausen.

LÆS OGSÅ Kommune giver elever færre timer på skolebænken

Erfaringerne fra de støttede pilotkommuner skal resultere i en metodesamling og en række værktøjer, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet.

Initiativet med skolernes strategiske indeklimaplaner er et led i indsatsområdet "Børnenes indeklima", hvor Realdania sætter fokus på indeklimaet de steder, hvor børn møder indeklimaet i deres dagligdag – skoler, daginstitutioner og børneværelser.

I alt 20 kommuner ansøgte om at blive pilotkommune i projektet med strategiske indeklimaplaner. tek@kl.dk 

FAKTA

Kommunernes forskellige forudsætninger, vil betyde forskellige bud på, hvad en strategisk indeklimaplan skal kunne, men alle vil arbejde med følgende fællestræk: 

•  Den strategiske indeklimaplan arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag, som et element på lige fod med andre indsatser, der tilsammen skaber gode, attraktive skoler
•  Indeklimaplanen tager udgangspunkt i måling og kortlægning af de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og skaber overblik over indeklimaet i kommunens skoler
•  Planen anviser tekniske og adfærdsmæssige løsningsmodeller på de konkrete udfordringer
•  Planen peger på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme og en metode til implementering over tid.

De ni udvalgte projekter:

-  Esbjerg
-  Silkeborg
-  Partnerskab Gate21: Albertslund og Ballerup
-  Dragør
-  Haderslev
-  Helsingør
-  Hvidovre
-  Aarhus
-  Partnerskab Clean: Middelfart, Kolding og Odense

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 12 danske kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger